Hoe hoog zijn de incassokosten?

Incassokosten bestaan uit een percentage van de kosten op uw factuur. Dit doen wij op basis van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten berekenen wij volgens een staffel:

 • Over de vordering tot € 2.500 15,0%
 • Over het meerdere tot € 5.000 10,0%
 • Over het meerdere tot € 10.000 5,0%
 • Over het meerdere tot € 200.000 1,0%
 • Over het meerdere tot € 1.000.000 0,5%
Wij brengen altijd een minimumbedrag van € 40,00 in rekening.

Wat betaal ik aan Stedin? 

Aansluit- en transportvergoedingen. Deze vergoedingen zijn onder meer voor de aanleg en het onderhoud van de energienetten en de aansluitingen. Daarnaast bereiden we ons voor op de energienetten van de toekomst. Daarvoor doen we allerlei investeringen. Zodat u altijd over energie beschikt, nu én in de toekomst. 

De maximale tarieven die we in rekening mogen brengen, zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. De kosten voor netbeheer worden via de energieleverancier doorbelast en vindt u op de jaarrekening van uw energieleverancier terug onder het kopje ‘netbeheerkosten’.

De tarieven zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. Periodieke aansluitvergoeding

  Een vast bedrag per jaar om uw energie-aansluiting in stand te houden.
 2. Transportonafhankelijk tarief (vastrecht)

  Een vast bedrag per jaar om de kosten te dekken die bij netbeheer horen en onafhankelijk zijn van de capaciteit van uw aansluiting.
 3. Transportafhankelijk tarief (capaciteitstarief)

  Een vast bedrag per jaar voor de transportkosten van energie. Onder andere voor de aanleg en onderhoud van energienetten en precariobelasting. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Bij afnemers die uitsluitend terugleveren over hun aansluiting brengt Stedin geen capaciteitstarief in rekening.
 4. Meettarief

  Een vast bedrag per jaar voor het plaatsen, beheren en onderhouden van de energiemeter.