TRANSITIEVISIE
WARMTE

samen opstellen van EEN
TRANSITIEVISIE WARMTE

In 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte klaar hebben. Dit plan geeft aan in welke volgorde een gemeente haar wijken gaat verduurzamen. En welke warmteoplossing het meest waarschijnlijk is. Wij helpen u om uw opties in beeld te brengen en de beste keuzes te maken. Dat doen we met kennis en ervaring. Maar ook met producten en diensten die de energietransitie op weg helpen, zoals het Openingsbod.

Het Openingsbod

Wij versnellen het opstellen van uw Transitievisie Warmte dankzij het Openingsbod. Het is een advies over de beste keuze voor een alternatief, duurzaam energiesysteem per wijk. Met de beste keuze bedoelen we het systeem met de laagste kosten voor alle betrokkenen gezamenlijk. Voor iedere wijk in het verzorgingsgebied van Stedin wordt een advies gegeven. Het Openingsbod houdt rekening met aangrenzende wijken waardoor het advies wijk voor wijk op elkaar is afgestemd.

Advies nieuwe warmte

transitieplannen
starten bij stedin

Gaat u aan de slag met een Transitievisie Warmte? Betrek ons dan zo spoedig mogelijk. Wij willen uw plannen niet vertragen of zelfs blokkeren. Om een Transitievisie Warmte in de praktijk te brengen, moeten we namelijk aanpassingen doen aan onze netten. Vaak moeten we het gasnet verwijderen en het elektriciteitsnet verzwaren. Die verzwaring is het gevolg van het aanleggen van een warmtenet, installeren van warmtepompen of plaatsen van zonnepanelen. Het aanpassen van onze netten kosten tijd.

Tijd die we nodig hebben om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen en kabels aan te leggen. Het kost ook ruimte, want we moeten extra distributiestations plaatsen. Houdt u er daarom alstublieft rekening mee dat:

  • Aanpassingen aan het net op wijkniveau een minimale doorlooptijd 6 maanden heeft. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan dit oplopen tot meerdere jaren.
  • Het verduurzamen van een wijk kan leiden tot een toename van het aantal distributiestations die ieder tenminste 35 m² in beslag nemen.

Neem contact op met uw gebiedsregisseur, die u helpt bij het opstellen van een realistisch transitieplan.

Neem contact op met uw gebiedsregisseur

Eelco de Vink

Bel 06 11 188 659

E-mail Eelco.deVink@stedin.net.


Eugenie Lindeman

Bel 06 29 560 038

E-mail eugenie.lindeman@stedin.net.


Eugenie Lindeman

Huub Halsema

Bel 06 12 721 857

E-mail huub.halsema@stedin.net.


Lennard Seriese

Bel 06 15 290 501

E-mail Lennard.Seriese@stedin.net.


Rinco Bakker

Bel 06 53 295 684

E-mail rinco.bakker@stedin.net.Rinco Bakker