Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Stedin Groep (alle in de Stedin-groep verbonden groepsmaatschappijen) de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie-activiteiten van Stedin Groep. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan wetten die van toepassing zijn of aan gewijzigde zakelijke praktijken. 

Stedin Groep streeft naar een goede afspiegeling van de maatschappij in haar personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging, afkomst of wat dan ook wordt uitgenodigd te reageren op vacatures.

Stedin Groep hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met je gegevens. De gegevens uit de sollicitatieprocedure zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiĆ«nt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het invullen en versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Stedin Groep en worden opgenomen in onze database. 
 
Stedin Groep kan jouw sollicitatiegegevens bewaren indien er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van jouw gegevens, bijv. door jouw CV te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Jouw  gegevens  worden dan maximaal 18 maanden bewaard. Na deze periode worden alle gegevens volledig uit het sollicitatiesysteem van Stedin Groep verwijderd.

Deel deze pagina