Jofry van Bergen

Senior business analist Marktfacilitering

Nog geen maand nadat ik hier in dienst was gekomen, vroeg mijn teamleider of ik een opleidingstraject wilde volgen
Joffry van Bergen

Wat houdt je werk precies in?

Om dat goed uit te leggen, moet ik eerst vertellen wat onze afdeling doet. Elke dag sturen wij berichten naar energieleveranciers over de geschatte en daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid energie door hun klanten. Op basis van deze gegevens doen zij hun inkoop en vindt balancering van het netwerk plaats. De berichten zijn onder andere gebaseerd op aansluitgegevens en meterstanden. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is om de kwaliteit van deze gegevens te beoordelen en waar nodig te verbeteren. 

Samenwerking met andere afdelingen is daarin erg belangrijk, omdat deze gegevens aangeleverd worden via een lange informatieketen. In mijn werk schakel ik daarom regelmatig met verschillende collega’s. Het leuke aan mijn werk vind ik het gezamenlijk analyseren en oplossen van eventuele problemen: waar gaat iets fout in de informatieketen? Welke afdelingen zijn hierbij betrokken? En welke oplossing in proces of systeem is nodig om dit te voorkomen? Als je dan merkt dat je conclusies kloppen en het lukt om zaken te veranderen, geeft dat voldoening. 

Wat trok je aan in Stedin?

Ik werkte hiervoor bij Randstad als intercedent; Stedin was een van mijn klanten en sprak me toen al aan als organisatie. Ook is het een heel dynamische sector, er gebeurt van alles in de markt. Mensen die hier begonnen, waren te spreken over hun werk en hun kansen. Dat beeld werd bevestigd toen ik hier binnenkwam. En dat beeld klopt nog steeds.

Wat vind je van de opleidings- en groeimogelijkheden?

Nog geen maand nadat ik hier in dienst was gekomen, vroeg mijn manager of ik een opleidingstraject wilde volgen voor jonge mensen met talent, Versneld in het netwerk. Gedurende een jaar heb ik op allerlei gebieden over verschillende competenties geleerd: communicatie, beïnvloeden, overtuigen. Het was heel erg interessant, vooral omdat we regelmatig rollenspellen deden met acteurs. Die triggeren om over jezelf en je gedrag na te denken, ze geven veel dynamiek. Mijn volgende training wil ik doen in Six Sigma, of Prince2, dus meer de theorie in.

Ik heb een positieve ervaring met de groeimogelijkheden. Ik ben ingestapt op mediorniveau en na 2,5 jaar kon ik doorstromen naar seniorniveau. Dat vind ik een prima periode. Nu wil ik eerst het maximale uit deze seniorrol halen en ik zie voldoende kansen om een volgende stap te maken. Mijn ambitie is om me verder te specialiseren in wat ik nu doe, door nog meer met een helicopterview naar de hele keten te kijken.

Hoe zou je de sfeer bij Stedin omschrijven?

Een erg belangrijk punt vind ik de informele en directe communicatie. Ik kan teamleiders of afdelingshoofden gewoon benaderen zonder dat er hiërarchische barrières zijn. Dat werkt heel prettig. Van buiten wordt Stedin misschien nog wel eens gezien als een ‘stroeve’ organisatie, intern zijn we echter steeds meer zoekende naar nieuwe en verbeterde methoden om onze klanten optimaal te bedienen. Dat kost tijd en is een continu proces. Vanuit mijn rol probeer ik daaraan ook een bijdrage te leveren.  


Jofry van Bergen (28)

Functie:

Senior business analist Marktfacilitering 

Bij Stedin sinds:
augustus 2012 

Opleiding:
Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam