Steven Tempelman

Business Controller

In mijn rol ben ik ook business partner. Ik denk dus mee met het MT en geef advies. Die rol zorgt dat ik echt toegevoegde waarde heb. Het overstijgt de cijfertjes. 
Steven Tempelman

Wat houdt je werk precies in?

Ik ben business controller van de afdeling Asset Management. Mijn taak is onder andere om de planning- en controlcyclus in de gaten houden, dus de begroting van de afdeling. Daarnaast help ik de afdeling bij het opstellen van de financieel-strategische prognose. Per jaar besteedt Stedin circa 500 miljoen euro aan aanleg, vervangen en onderhoud van het elektriciteits- en gasnet. De afdeling Asset Management speelt een belangrijke rol in het bepalen wáár dat geld exact aan wordt gespendeerd.

Omdat het om zulke grote bedragen gaat, zit er vanuit de afdeling Finance ook een groot belang. Dat zorgt voor de nodige aandacht. Ik ben daardoor een soort mediator tussen finance- en businessbelangen, want je wil de netten zo goed mogelijk onderhouden tegen optimale kosten. Alle plannen moeten financieel te verantwoorden zijn. Een belangrijk aspect van mijn rol is dat ik ook business partner ben. Ik denk dus mee met het MT en geef advies. Die rol zorgt dat je echt toegevoegde waarde hebt en maakt het werk leuk. Het overstijgt de cijfertjes.

Wat vind je leuk aan je werk?

De kick zit er voor mij in om te analyseren of we het geld wel aan de juiste zaken besteden. Is een investering echt nodig? Kan het niet anders? Dat probeer ik steeds te achterhalen. Efficiency is heel belangrijk binnen Stedin en Asset Management. Verder vind ik het leuke aan Stedin dat het een bedrijf is met veel diversiteit. Je hebt hardcore techniek, maar ook een grote klantgerichtheid. Bovendien is de energietransitie gaande. Ik ben heel benieuwd wat er de komende jaren gaat gebeuren, daar wil ik graag bij zijn.

Wat vind je van de opleidings- en groeimogelijkheden?

Goed, ik ben tot twee keer toe doorgegroeid. Wat ik mooi vind aan Stedin is dat veel verschillende functies binnen je bereik liggen. Je kunt ook een stap opzij doen. Ik ben begonnen als data-analist en na 2,5 jaar werd ik business controller Marktoperaties. Weer 2,5 jaar later werd ik business controller Techniek. Stedin heeft me heel erg geholpen, bijvoorbeeld in gesprekken. Mijn manager zei dan: “Volgens mij kun je meer. Wordt het niet tijd om verder te kijken?” Als ik wil kan ik ook nog een universitaire studie doen. Daarnaast heb ik het Personal Development Program doorlopen, een traject met allemaal jonge mensen traject over communicatie, persoonlijke ontwikkeling, hoe om te gaan met conflict. Dat was heel leuk en leerzaam.

Hoe zou je de sfeer bij Stedin omschrijven?

Collegiaal, iedereen is bereikbaar. Je kunt bij wijze van spreken bij de directeur naar binnenlopen.

Steven Tempelman (28)

Functie:

Business Controller

Bij Stedin sinds:
2008 

Opleiding:
Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam