WERKWIJZE EN INHUURVOORWAARDENWanneer je je inschrijft als leverancier, dan ga je automatisch akkoord met alle inhuurvoorwaarden. Hier kan niet vanaf geweken worden omdat wij alle partijen onder dezelfde condities willen laten aanbieden.

WERVINGS- EN SELECTIEPROCES

Je ontvangt een e-mail bij elke nieuwe opdracht binnen de door jou geselecteerde categorieën. In deze opdracht staan onze selectiecriteria. Wil je reageren, meld je aan en geef aan of jij aan deze selectiecriteria voldoet. Aan elk selectiecriterium kennen we punten toe, zodat er een totaalscore aan punten ontstaat. De aanbiedingen met de meeste punten komen bovenaan onze kandidatenlijst. Bij een gelijke score rangschikken wij op basis van prijs (EMVI). Vervolgens beoordelen we de cv’s en controleren wij de selectiecriteria op juistheid*. Ben jij een van onze kandidaten, dan word je uitgenodigd voor een interview. Is er een match, dan sluit de contractbeheerder (zie hieronder) een overeenkomst met je af en stellen wij de overige kandidaten op de hoogte van het sluiten van het selectieproces.

* Aanbiedingen die niet volledig zijn of waarbij de selectiecriteria niet naar waarheid zijn beantwoord, worden direct afgewezen. Blijkt dit vaker te gebeuren, dan wordt de toelating tot het DAS direct stopgezet.

INZET CONTRACTBEHEERDER

Onze contractbeheerders verzorgen de administratieve afhandeling en overeenkomsten. Stedin Groep heeft hiervoor Between Staffing de Staffing Groep gecontracteerd.

Inhuurvoorwaarden Between Staffing

Inhuurvoorwaarden de Staffing Groep   

Veelgestelde vragen

CONTACT

Stedin Inleendesk

Telefoon: 0800-333 0123

E-mail: fm.inleen@stedin.net