Ik heb mijn aanbieding niet op tijd kunnen indienen. Wat kan ik doen?

Wanneer de termijn voor het indienen van offertes is verstreken, kunnen er geen offertes meer ingediend worden. Helaas kunnen wij hier geen uitzondering op maken.

Gerelateerde vragen

01 Is er een verkorte handleiding voor leveranciers en ZZP'ers?
02 Waar kan ik vragen stellen over de openstaande aanvraag?
03 Wat is een DAS?
04 Hoe wordt de uiteindelijke gunning bekend gemaakt?
05 Wanneer krijg ik een reactie op de door mij ingediende aanbieding?