Vivienne Banke

ICT-intermediair / Functioneel Applicatiebeheerder

Bij Stedin krijg je de kans om de dingen te doen waar je goed in bent.
Vivienne Banke

Wat houdt je werk precies in?

Ik focus me op het beheer van het systeem SAP IS-U:dit is een facturatiesysteem speciaal voor water- en energiebedrijven. Als je bijvoorbeeld in Rotterdam woont en van energieleverancier verandert, komt al die informatie in SAP IS-U terecht. Ik monitor dat alles goed verloopt en verhelp incidenten. Ik ben niet van de nulletjes en eentjes, al heb ik wel programmeerkennis. Mijn werk draait vooral om mensen.

Daarnaast werk ik aan “changes”, dus nieuwe wensen van de gebruiker. Ik ben er vooral op gericht hoe we minder handmatig kunnen werken, omdat ik denk dat IT het de mens makkelijker maakt. Bij een change heb ik contact met de gebruiker. Ik maak dan een functioneel ontwerp en we hebben intern mensen die ontwikkelen.

Tot slot doe ik grote projecten. Ieder jaar is er bijvoorbeeld een “sectorrelease”. Dit zijn wettelijke veranderingen die gelden voor de hele energiebranche. Ze hebben vaak impact op onze systemen en ik zorg dan voor een goede vertaling van die marktafspraken. Ik ben van de requirementsfase tot aan de implementatie betrokken. Dat is heel leuk, omdat ik mag meedenken over oplossingsrichtingen.

Wat trok je aan in Stedin?

Alleen het woord ICT-intermediair sprak me al aan: ik heb een spilfunctie tussen ICT en business. Ik mag ondersteunen, adviseren, begeleiden en samenwerken met andere afdelingen. Ik vind het heerlijk om in een groot bedrijf te werken, omdat ik met veel partijen te maken heb.

Wat vind je van de opleidings- en groeimogelijkheden?

Ik vind dat je binnen Stedin veel kansen krijgt, maar je moet ze wel zien en zelf met ideeën komen. Lange tijd werkten we met een Oracle-systeem, maar 3 jaar geleden maakte Stedin de keuze voor SAP. Ik vond dat ik in die ontwikkeling mee moest, ook om mijn marktwaarde te behouden. Dat heb ik aangegeven en vervolgens heb ik een SAP-training gevolgd. Binnenkort gaan we de Agile/Scrum-methode leren, zo sta ik nooit stil. Qua groeimogelijkheden: Ik zie groei op twee manieren, verticaal en horizontaal. Ik wil niet groeien in de organisatie. Ik wil beter worden in mijn functie. En die kans heb ik ook steeds gekregen.

Hoe zou je de sfeer bij Stedin omschrijven?

Informeel, het is fijn werken. Bij Stedin krijg je de kans om de dingen te doen waar je goed in bent. Ik werk zelf het liefst in projecten, en dat mag ik dan ook doen. In mijn team werken we echt samen: we helpen elkaar en maken gebruik van elkaars sterke kanten. De een heeft meer proceskennis, de ander weet weer meer van het systeem. In mijn team is het nooit rustig, er gebeurt veel en dat maakt het werk leuk.

Sommigen hebben het beeld dat Stedin een stoffig, groot kantoor is. Werk waarbij je veel moet zitten. Het klopt voor een deel, we zijn van oudsher een overheidsbedrijf, maar langzaam zie je de cultuur veranderen. Anderzijds is het ook wel prettig dat er stabiliteit is. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gewoon goed. Bovendien heb je zo veel soorten functies, je kunt veel kanten op. We hebben IT’ers, juristen, communicatieadviseurs. Als je iets anders wilt leren, dan kan dat. Ik werk hier nu voor het tiende jaar, en ik ga elke dag met meer energie naar huis dan dat ik kwam. Dat is echt zo!

Vivienne Banke (51)

Functie:

ICT-intermediair / Functioneel Applicatiebeheerder

Bij Stedin sinds:
November 2005  

Opleiding:
HBO-opleiding Informatica (Cursusinstituut NOVI)