Bedrijventerreinregeling

Hoe werkt de bedrijventerreinregeling

Vestigt uw bedrijf zich op een nieuw bedrijventerrein? Of bent u projectontwikkelaar en ontwikkelt u een nieuw bedrijventerrein? Dan is de Bedrijventerreinregeling wellicht interessant voor u. 

First mover-principe 

Voor de aanleg van gas en/of elektriciteit op nieuwe bedrijventerreinen geldt het ‘First Mover-principe’: de eerste klanten die zich vestigen, betalen alle aansluitkosten. Deze kosten kunnen oplopen, vooral als er nog geen gas- en/of elektriciteitsnet in de directe omgeving aanwezig is.  

Verdeling kosten 

In overleg met de ontwikkelaar van een bedrijventerrein passen we onder bepaalde voorwaarden de “Bedrijventerreinenregeling” toe. Dan:

  • Leggen wij van tevoren de gas- en elektriciteitsvoorziening aan.
  • Verdelen we de kosten van de aanleg met de opdrachtgever. We doen dit volgens verdeelsleutels.
  • Als u zich op het bedrijventerrein vestigt, betaalt u alleen de aansluiting op het net.
  • Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager. Heeft u geen accountmanager? Neem dan contact op met onze klantenservice.