Transportovereenkomst aangaan

Overeenkomst voor aansluiting en transport van elektriciteit of gas voor grootverbruikers

Om energie geleverd te krijgen heeft u een aansluit- en transportovereenkomst met Stedin nodig. Meldt u zich daarnaast aan bij uw energieleverancier en meetbedrijf naar keuze.

Let op: wij kunnen uw aanvraag pas activeren op het moment dat u ook een contract heeft afgesloten met uw energieleverancier. Uw energieleverancier stelt ons hiervan op de hoogte.

Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van een transportovereenkomst met Stedin.

Leveradres

Op dit adres wilt u de transportovereenkomst aangaan

Benoem de locatie van het object zo precies mogelijk

;

Uw adres is niet gevonden. Vul uw adres handmatig in.

Kies elektriciteit en/of gas

Elektriciteit

Laat u dit veld leeg dan maakt Stedin een inschatting

Gas

Laat u deze velden leeg dan maakt Stedin een inschatting.

;

Bedrijf

Factuuradres

;
;

Waar vind ik mijn inkoopordernummer?

Op dit e-mailadres ontvangt u maandelijks uw factuur

Correspondentieadres

;
;

Contactpersoon

Wijze van betalen

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Wilt u ervan verzekerd zijn dat uw betaling juist en op tijd is? Dan raden wij u aan voor automatische incasso te kiezen. Om facturen automatisch van uw betaalrekening af te schrijven, moet u ons machtigen. Vergeet niet om de machtiging ook te registeren bij uw bank.

Wij sturen u per post een machtigingsformulier voor automatische incasso toe.

;

Teruglevering

Laat u dit veld leeg dan maakt Stedin een inschatting

In de algemene voorwaarden vindt u onder meer informatie over tarieven en vergoedingen en de verplichte onderhoudswerkzaamheden die Stedin moet verrichten.