Grondroerdersregeling

Graaf zorgvuldig

Bij graafwerkzaamheden ontstaan in Nederland elk jaar ruim 10.000 lekkages en breuken aan gasleidingen en elektriciteitskabels. Het gevolg: duizenden huishoudens en bedrijven zitten zonder elektriciteit en/of gas. Alleen al de jaarlijkse reparatiekosten bedragen circa 50 miljoen euro. Bovendien raakten tussen 2001 en 2010 maar liefst 47 mensen gewond tijdens graafschadewerkzaamheden. 

Om schade en ongevallen te voorkomen, bent u bij mechanische grondroering (waaronder graafwerkzaamheden) verplicht om een graafmelding te doen. Dit heet de grondroerdersregeling. Die moet u uitvoeren volgens de WION.

Zo meldt u mechanische werkzaamheden

 1. Doe een KLIC-melding

  U meldt de werkzaamheden bij het Kadaster. Dit heet een KLIC-melding en kan via www.klic.nl.

  Tip: Voorkom vertraging van de uitvoering en neem minimaal 3 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voor het graven contact op met het Kadaster.

  Het Kadaster vraagt u om de volgende gegevens. Houd deze dus gereed: 

  • de aard van de werkzaamheden
  • het exacte adres van de werkzaamheden 
  • de startdatum van de werkzaamheden 
  • de naam van de aannemer 
  • de naam van de opdrachtgever 
  • het adres waar de gegevens naar toe moeten worden verstuurd
  Meld de werkzaamheden
 2. U ontvangt van het Kadaster een KLIC-bericht

  Na uw KLIC-melding krijgt u van het Kadaster een (digitaal) tekeningenbestand met de positie van de leidingen en kabels in de grond. 

  Let op! U moet de ligging van de kabels en leidingen altijd controleren voordat u met de graafwerkzaamheden start. 

  Er zijn landelijk uniforme aanwijzingen werken nabij kabels en leidingen opgesteld.

 3. Heeft u vragen?

  Heeft u vragen naar aanleiding van het Klic-bericht? Dan kunt u contact opnemen met onze KLIC-desk, bereikbaar via klicdesk@stedin.net of 088 895 62 22 (op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur).

Zo voorkomt u graafschade

In de CROW richtlijn 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen” staat uitgebreid beschreven hoe u schades aan kabels en leidingen kunt voorkomen in de verschillende projectfases.

Bekijk ‘License to Dig’ over de mogelijkheden om graafschade te voorkomen.

Toch schade gemaakt?

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting):

 • Let op eigen veiligheid.
 • Zet het werk direct stop.
 • Neem afstand van beschadigde kabel of leiding.
 • Bel 112 en vervolgens 0800-9009 (gratis).
 • Zet de schadelocatie af, houd publiek op veilige afstand.
 • Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool-, of mantelbuis) naar een object (zoals een woonhuis).
 • Meer informatie over graafschade vindt u bij het Kabel- en Leiding Overleg en Netbeheer Nederland.

Kosteloze kabel- of leidingreparatie
Bel ons ook als het gaat om een mantelbeschadiging: 0800-9009 (gratis). Wij komen dit kosteloos repareren onder de voorwaarden die staan beschreven in het document 'Uniforme aanwijzingen werken nabij ondergrondse kabels en leidingen'.

Plaatsen ondergrondse containers

Eind 2014 is er in Den Haag een gasexplosie geweest tijdens het plaatsen van een nieuwe ondergrondse huisvuilcontainer. Na onderzoek bleek de explosie veroorzaakt te zijn door het aardgas dat stroomde uit een losgetrokken koppeling van een nabijgelegen gasleiding. De koppeling bleek losgetrokken te zijn door werkzaamheden aan de vuilcontainer dicht bij de leiding. 

Om dit risico naar de toekomst toe te beperken heeft de sector maatregelen genomen. In het document ‘uniforme aanwijzingen nabij kabels en leidingen’ is nu het plaatsen van de ondergrondse containers opgenomen. Zonder voorafgaand overleg met de netbeheerder zal er een veilige afstand van 2 meter in acht worden opgenomen. In overleg met de netbeheerder kan deze afstand worden aangepast. 

Bekijk ook het document van Stedin over het voorkomen van incidenten bij het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers.

Wilt u Stedin helpen bij het verbeteren van de website?