Overheden

Voor gemeenten, ministeries, provincies, water- en 

hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat

Diensten

Energie in beeld

Samen met netbeheerders Enexis en Liander bieden wij Energie in beeld aan. 

Dit is een gratis online dienst die uw totale gas- en elektriciteitsverbruik in uw gemeente in kaart brengt, zodat u effectief klimaatbeleid kunt maken.

Lees meer

Openbare verlichting

Stedin is verantwoordelijk voor het ondergrondse netwerk voor de openbare verlichting. 

Ondergrondse storingen herkent u doordat er een probleem is met meerdere lantaarnpalen. Bovengrondse storingen zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Lees meer

Diensten Intakegesprek

Om projecten zo maatschappelijk verantwoordelijk uit te voeren gaan wij graag in de planfase al met u om de tafel. Dit exacte moment is altijd moeilijk te bepalen en voor elke organisatie weer anders. Daarom hebben wij in samenwerking met een aantal ketenpartners het VTO-formulier (verzoek tot overleg) in het leven geroepen. Dit formulier zorgt ervoor dat onze technisch adviseur inhoudelijk met u in gesprek kan om te kijken wat voor beide partijen de meest economische oplossingsrichting is.

Inzicht in Stedins prestaties in uw gemeente

Het Prestatie Jaarverslag geeft inzicht in de prestaties van Stedin in uw gemeente. Met het bestuur van uw gemeente gaan wij nader in gesprek over onderwerpen zoals investeringen, fraude en prestaties op het gebied van elektriciteit, gas en openbare verlichting. Op deze wijze kunnen wij gezamenlijk de communicatie, transparantie en relatie met u verder verbeteren. Onze accountmanagers nemen graag contact met u op om het verslag persoonlijk toe te lichten.

Stedin innoveert

Stedin werkt aan verschillende energieprojecten die misschien interessant zijn voor uw organisatie. Zo doen wij onderzoek naar warmtekracht, geothermie en Power2Gas. Neem contact op met onze accountmanagers voor meer informatie. 

Gebiedsontwikkeling

Van gebiedsontwikkeling en andere bouwprojecten zijn wij graag in een zo’n vroeg mogelijk stadium op de hoogte. Aan de hand van uw en onze prognose kunnen wij u adviseren over de impact op de ondergrondse infrastructuur. Met behulp van een 'verzoek tot overleg' komt u met ons in gesprek.

Neem contact op met uw accountmanager

Vul uw gemeente in om te zien wie uw accountmanager is:

Jan Luijten

Bel 06 21 499 340

E-mail jan.luijten@stedin.net.Jan Luijten
Theo Oostendorp

Theo Oostendorp

Bel 06 55 892 167

E-mail theo.oostendorp@stedin.net.Robert Schenkel

Bel 06 25 074 226

E-mail robert.schenkel@stedin.net 


Robert Schenkel

Martijn van der Steen

Bel 06 55 697 107

E-mail martijn.vandersteen@stedin.net.Fred Wolters

Bel 06 55 697 062

E-mail fred.wolters@stedin.net.Fred Wolters

Thea Bodenhorst

Bel 06 46 162 509

E-mail thea.bodenhorst@stedin.net.


Thea Bodenhorst

Ron in 't Hout

Bel 06 53 386 687

E-mail R.intHout@stedin.net.

Ron in 't Hout
Rinco Bakker

Rinco Bakker

Bel 06 53 295 684

E-mail rinco.bakker@stedin.net.Eugenie Lindeman

Bel 06 29 560 038

E-mail eugenie.lindeman@stedin.net.


Eugenie Lindeman

Wilt u Stedin helpen bij het verbeteren van de website?