Overheden

Voor gemeenten, ministeries, provincies, water- en 

hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat

DIENSTEN VAN STEDIN

Openbare verlichting

Skyline RotterdamStedin is verantwoordelijk voor het ondergrondse netwerk van de openbare verlichting. 

Heeft u vragen over openbare verlichting? U kunt bij ons terecht voor het melden van ondergrondse storingen, aanleg van aansluitingen en facturatie.

Lees meer

Verbruik in uw gemeente

Energie in BeeldSamen met netbeheerders Enexis en Liander bieden wij Energie in Beeld aan. 

Dit is een gratis online dienst die uw totale gas- en elektriciteitsverbruik in uw gemeente in kaart brengt, zodat u effectief klimaatbeleid kunt maken.

Lees meer

Openbare laadpalen

LaadpaalWij helpen u graag om zo snel mogelijk (openbare) laadpalen te regelen voor uw gemeente. Denk hierbij aan locatiebepaling en het volledige traject van aanvraag tot uitvoer.
Lees meer
De Stedin monteur plaatst de slimme meter gratis

PLAATSING SLIMME METERS

Stedin biedt alle huishoudens en kleinzakelijke klanten voor 2020 slimme meters aan. Dat doen we postcode voor postcode. Is uw gemeente aan de beurt? Dan werken we graag samen. Benieuwd hoe de plaatsing van slimme meters bijdraagt aan verduurzaming van uw gemeente of panden?

Meer informatie

 

STEDIN STIMULEERT DE ENERGIETRANSITIE

Innovaties zijn nodig om het snel veranderende energielandschap te faciliteren. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. We zijn daarom actief in verschillende proeftuinen om innovatie te stimuleren of om onderzoek te doen naar het effect van nieuwe ontwikkelingen op de netten. Op deze manier helpen wij de energietransitie te versnellen. Neem contact op met uw accountmanager wat Stedin voor uw gemeente kan doen!

Open data

Door het openbaar beschikbaar stellen van gegevens willen wij bijdragen aan het stimuleren van innovatie en het faciliteren van de energietransitie. Wij bieden op dit moment gasvervangingsdata, verbruiksgegevens kleinverbruik en grootschalige aanbieding slimme meters als open data aan.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling

Van gebiedsontwikkeling en andere bouwprojecten zijn wij graag in een zo’n vroeg mogelijk stadium op de hoogte. Aan de hand van uw en onze prognose kunnen wij u adviseren over de impact op de ondergrondse infrastructuur. Met behulp van een 'verzoek tot overleg' komt u met ons in gesprek.

Lees meer


Gasaansluitplicht voor nieuwe woningen moet vervallen.Meer over ons standpunt

DUURZAAM WONEN EN WERKEN

De veranderende energiewereld en de ambitie om verder te verduurzamen vergen een blik vooruit. Maar ook aanpassingen naar de toekomst toe. Naast een enorme opgave voor de infrastructuur, ligt er ook een sociale opgave om warmtevoorziening te verduurzamen. Laten we dit samen oppakken.

Bewuste keuzes maken over infrastructuur

De energietransitie vindt lokaal plaats. Zo verschijnen er zonnepanelen op particuliere daken, wordt de groei van elektrisch vervoer lokaal zichtbaar en vraagt energiebesparing actie van inwoners, woningcorporaties en lokale bedrijven.

De energietransitie vraagt om lokale keuzes over energiebesparing, de opwekking van duurzame energie, (laadinfrastructuur voor) elektrisch vervoer en de overgang naar duurzame warmte. Met onze kennis en expertise helpen wij u graag bij het maken van keuzes over de elektriciteits- en/ of gasinfrastructuur in uw gemeente. Samen gaan we naar een energieneutrale samenleving.

 • Geen aardgas meer in nieuwbouwwijken
  Het stoppen met het aansluiten van nieuwbouwwijken op het aardgasnetwerk is een belangrijke eerste stap in de verduurzaming van de warmtevoorziening. Stedin neemt dan ook het standpunt in dat de verplichting voor het aanleggen van gasnetten in nieuwbouwwijken moet komen te vervallen.

  Convenant aardgasvrije nieuwbouw

  Met de ondertekening van dit convenant bundelen gemeenten en Stedin de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen gebruik te maken van Stedins inkeerregeling en alsnog te kiezen voor een duurzaam alternatief in plaats van aardgas. Op de kaart hieronder ziet u welke gemeenten het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw hebben ondertekend.

  Grotere kaart weergeven

 • Bestaande aardgasnetwerken niet vanzelfsprekend vernieuwen
  Het is niet langer vanzelfsprekend om bestaande aardgasnetwerken te vernieuwen. Het biedt een kans om in bestaande wijken te kiezen voor een duurzamere energievoorziening. Daarom benut Stedin graag natuurlijke momenten zoals geplande renovaties. 
 • Green Deal aardgasvrije wijken
  Stedin werkt nauw samen met gemeenten in de energietransitie. Dit werd onderstreept door bijvoorbeeld de Green Deal aardgasvrije wijken die Stedin begin 2017 tekende. De Green Deal bevat concrete afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van verschillende ondertekenaars om tot aardgasvrije wijken te komen.

NEEM CONTACT OP MET UW ACCOUNTMANAGER

Jan Luijten

Bel 06 21 499 340

E-mail jan.luijten@stedin.net.Jan Luijten
Theo Oostendorp

Theo Oostendorp

Bel 06 55 892 167

E-mail theo.oostendorp@stedin.net.Robert Schenkel

Bel 06 25 074 226

E-mail robert.schenkel@stedin.net 


Robert Schenkel

Martijn van der Steen

Bel 06 55 697 107

E-mail martijn.vandersteen@stedin.net.Fred Wolters

Bel 06 55 697 062

E-mail fred.wolters@stedin.net.Fred Wolters

Thea Bodenhorst

Bel 06 46 162 509

E-mail thea.bodenhorst@stedin.net.


Thea Bodenhorst

Ron in 't Hout

Bel 06 53 386 687

E-mail R.intHout@stedin.net.

Ron in 't Hout
Rinco Bakker

Rinco Bakker

Bel 06 53 295 684

E-mail rinco.bakker@stedin.net.Eugenie Lindeman

Bel 06 29 560 038

E-mail eugenie.lindeman@stedin.net.


Eugenie Lindeman
Live chat

Weet u zeker dat u de chat wilt afsluiten?