U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Storing aan systemen
Vanwege een storing aan onze systemen krijgt u mogelijk een foutmelding bij sommige onderdelen op onze website. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

Diensten van Stedin

Openbare verlichting

Stedin is verantwoordelijk voor het ondergrondse netwerk van de openbare verlichting. 

Heeft u vragen over openbare verlichting? U kunt bij ons terecht voor het melden van ondergrondse storingen, aanleg van aansluitingen en facturatie

Slimme meters

Stedin biedt alle huishoudens en kleinzakelijke klanten voor 2020 slimme meters aan. Dat doen we postcode voor postcode.

Benieuwd hoe de plaatsing van slimme meters bijdraagt aan verduurzaming van uw gemeente of panden?

openbare laadpalen

Wij helpen u graag om zo snel mogelijk (openbare) laadpalen te regelen voor uw gemeente. Denk hierbij aan locatiebepaling en het volledige traject van aanvraag tot uitvoer.
STEDIN STIMULEERT DE ENERGIETRANSITIE

Innovaties zijn nodig om het snel veranderende energielandschap te faciliteren. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. We zijn daarom actief in verschillende proeftuinen om innovatie te stimuleren of om onderzoek te doen naar het effect van nieuwe ontwikkelingen op de netten. Op deze manier helpen wij de energietransitie te versnellen. Neem contact op met uw accountmanager wat Stedin voor uw gemeente kan doen!

Open data

Door het openbaar beschikbaar stellen van gegevens willen wij bijdragen aan het stimuleren van innovatie en het faciliteren van de energietransitie. Wij bieden op dit moment o.a. gasvervangingsdata, verbruiksgegevens kleinverbruik en grootschalige aanbieding slimme meters als open data aan.

Open data

Vervanging brosse gasleidingen

De komende jaren vervangt Stedin grootschalig brosse gasleidingen, zoals grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen. Dit doen we om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden.


Vervanging gasleidingen

Duurzaam wonen en werken

De veranderende energiewereld en de ambitie om verder te verduurzamen vergen een blik vooruit. Maar ook aanpassingen naar de toekomst toe. Naast een enorme opgave voor de infrastructuur, ligt er ook een sociale opgave om warmtevoorziening te verduurzamen. Laten we dit samen oppakken.

Bewuste keuzes maken over infrastructuur

De energietransitie vindt lokaal plaats. Zo verschijnen er zonnepanelen op particuliere daken, wordt de groei van elektrisch vervoer lokaal zichtbaar en vraagt energiebesparing actie van inwoners, woningcorporaties en lokale bedrijven.

De energietransitie vraagt om lokale keuzes over energiebesparing, de opwekking van duurzame energie, (laadinfrastructuur voor) elektrisch vervoer en de overgang naar duurzame warmte. Met onze kennis en expertise helpen wij u graag bij het maken van keuzes over de elektriciteits- en/ of gasinfrastructuur in uw gemeente. Samen gaan we naar een energieneutrale samenleving.

 • Geen aardgas meer in nieuwbouwwijken
  Het stoppen met het aansluiten van nieuwbouwwijken op het aardgasnetwerk is een belangrijke eerste stap in de verduurzaming van de warmtevoorziening.

  Convenant aardgasvrije nieuwbouw

  Met de ondertekening van dit convenant bundelen gemeenten en Stedin de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen gebruik te maken van Stedins inkeerregeling en alsnog te kiezen voor een duurzaam alternatief in plaats van aardgas. Op de kaart hieronder ziet u welke gemeenten het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw hebben ondertekend.

  Grotere kaart weergeven

 • Bestaande aardgasnetwerken niet vanzelfsprekend vernieuwen
  Het is niet langer vanzelfsprekend om bestaande aardgasnetwerken te vernieuwen. Het biedt een kans om in bestaande wijken te kiezen voor een duurzamere energievoorziening. Daarom benut Stedin graag natuurlijke momenten zoals geplande renovaties. 
 • Green Deal aardgasvrije wijken
  Stedin werkt nauw samen met gemeenten in de energietransitie. Dit werd onderstreept door bijvoorbeeld de Green Deal aardgasvrije wijken die Stedin begin 2017 tekende. De Green Deal bevat concrete afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van verschillende ondertekenaars om tot aardgasvrije wijken te komen.

  Green Deal

GERELATEERDE ONDERWERPEN

Transitieplannen? Start bij Stedin

Neemt u deel aan een Regionale Energie Strategie (RES)? Of gaat u aan de slag met het verduurzamen van een wijk? Wij helpen u verder. Dat doen we met kennis, producten en diensten over de infrastructuur. Want het waarmaken van uw plannen vraagt om aanpassingen aan onze netten. Deze klus klaren we samen.

Hulp bij de transitie

Het openingsbod

Gemeenten hebben de opdracht aardgasvrij te worden. Om dat te kunnen doen, moeten zij kiezen voor een nieuw warmtesysteem per wijk. Wij versnellen de energietransitie door gemeenten te helpen bij het maken van deze keuze via het Openingsbod Warmtetransitie: een advies over nieuwe warmte in de wijk.

Het Openingsbod Warmtetransitie

Gebiedsontwikkeling

Van gebiedsontwikkeling en andere bouwprojecten zijn wij graag in een zo’n vroeg mogelijk stadium op de hoogte. Aan de hand van uw en onze prognose kunnen wij u adviseren over de impact op de ondergrondse infrastructuur.

In gesprek met Stedin

Vanaf 1 juli 2021 stopt het TF-signaal

Vanaf 1 juli 2021 stopt het TF-signaal waarmee verschillende apparatuur aan- en uitschakelt zoals elektrische boilers en galerijverlichting. Lees hier wat er verandert en wat u kunt doen.

TF Signaal

Contact

Wilt u met ons in gesprek? Neem contact op met uw contactpersoon binnen Stedin.

Contactpersoon zoeken