U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Energie
in beeld

Om de klimaatdoelstellingen van klanten te ondersteunen, biedt Stedin samen met netbeheerders Enexis en Liander sinds enkele jaren verbruiks- en opwekdata via de website Energie in beeld.

Energie in Beeld stopt per einde 2018

Inmiddels zijn er voldoende kwalitatief goede online alternatieven voor deze informatie beschikbaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit zorgt voor een eenduidigere en betere dienstverlening aan onze stakeholders. Per 31 december a.s. stoppen de netbeheerders daarom met de website Energie in Beeld. 

Meer eenduidigheid in informatie

Uit een in 2017 uitgevoerd onderzoek onder de gebruikers van Energie in Beeld is gebleken dat de meeste door gebruikers gewenste functionaliteiten ook door andere online dienstverleners geboden wordt. Juist het verschil in aggregatie van de data tussen deze sites en Energie in Beeld zorgt voor onduidelijkheid over de getoonde gegevens. Het opheffen van Energie in Beeld en het blijven aanleveren van open data aan de alternatieve dienstverleners zorgt voor meer eenduidigheid. 

Alternatieven

De open gepubliceerde netbeheerders data vanuit CBS is een van de bronnen voor diverse informatieportalen voor energiegegevens. Enkele voorbeelden daarvan zijn Klimaatmonitor, de nationale energieatlas en PICO.

Gegevens eenvoudig vergelijken

De netbeheerders bieden versneld actuele data aan aan CBS waarmee online verbruiks- en opwekdata op de genoemde platforms ontsloten kunnen worden. Vanzelfsprekend blijft hierbij de privacy gewaarborgd. De gegevens over 2017 zijn begin april op Energie in Beeld geplaatst. Vanaf medio juni 2018 wordt ook de data over 2017 via CBS Statline aangeboden (op PC6-niveau). U kunt dan nog tot 31 december a.s. de getoonde gegevens van de verschillende sites met elkaar vergelijken, om een eventuele trendbreuk te voorkomen. Vanaf 1 januari a.s. is de website Energie in Beeld niet meer beschikbaar. 

Voor vragen neemt u contact met ons op

Heeft u vragen over het stoppen van Energie in Beeld? Op www.energieinbeeld.nl/FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u andere vragen of wilt u van gedachten wisselen over de beste alternatieven voor uw situatie? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Stedin.