Energie in Beeld

Wat is Energie in beeld?

Samen met netbeheerders Enexis en Liander bieden wij Energie in beeld aan. Dit is een gratis online dienst die uw totale gas- en elektriciteitsverbruik in uw gemeente in kaart brengt, zodat u effectief klimaatbeleid kunt maken.

Hoe werkt het?

Energie in beeld laat per wijk het totale en gemiddelde elektriciteits- en gasverbruik zien. Dit is uitgesplitst naar verschillende sectoren, zoals huishoudens en bedrijven. Met deze gegevens ziet u direct mogelijkheden voor energiebesparing en CO2-reductie.

Meer informatie?

Neem contact op met onze accountmanagers.