Werkzaamheden tijdens coronavirus
Wij nemen voorzorgsmaatregelen bij onze werkzaamheden, zie ons nieuwsbericht

Als het gaat om het verwarmen van woningen en gebouwen in de toekomst is nog veel onzeker. Gaan we duurzaam gas gebruiken voor verwarming of toch de elektrische warmtepomp? Welke warmtebronnen zijn of komen er in een regio? Welke technologieën en brandstoffen zijn beschikbaar en hoe duur worden die? Wat de beste oplossing is voor een buurt hangt af van het antwoord op die vragen. Het Openingsbod Warmtetransitie zoekt buurten met een grote kans om op korte termijn over te gaan op duurzame verwarming en waar we zo zeker mogelijk zijn van de technologie.

zekerheid

In het Openingsbod Warmtetransitie zoeken we naar zekere buurten. Dit zijn buurten waar de aanbevolen technologie voor verwarmen onder zoveel mogelijk verschillende omstandigheden hetzelfde is. Én die kansrijk zijn om op korte termijn te starten. Ongeveer 10% van de buurten is ‘zeker’ in het Openingsbod Warmtetransitie. Buurten waar we een goed idee hebben van de beste technologie maar geen zeker beeld kunnen geven, noemen we `indicatief`. Dat is ongeveer 15% van de buurten . Alle andere buurten zijn op dit moment nog ‘onzeker’. Door het Openingsbod periodiek te herhalen verwachten we dat we de komende jaren voor steeds meer buurten zekerheid kunnen bieden.

Het Openingsbod Warmtetransitie onderscheidt zich door de uitgebreide aanpak om de zekerheid van de warmtetechnologie te bepalen: er is gerekend met drie verschillende modellen en er is gekeken naar drie verschillende toekomstbeelden.

Drie
modellen

Er is een groot aanbod aan energietransitie-modellen. Ieder van die modellen heeft zijn eigen expertise en zwakken plekken. Om de onzekerheid die hierdoor ontstaat te verminderen zet het Openingsbod Warmtetransitie meerdere modellen in, namelijk de 3 meest gebruikte energietransitie-modellen voor de gebouwde omgeving:

 • Het Vesta-MAIS model van PBL (toegepast door Ecorys)
 • CEGOIA van CE Delft
 • De Energietransitiemodel-warmtemodule van Quintel Intelligence

Drie
toekomstbeelden

We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Om onzekerheid die daardoor ontstaat te verminderen, rekent het Openingsbod Warmtetransitie met drie verschillende energietoekomsten:

 • Ruim warmte en ruim gas
  In deze toekomst is duurzaam gas (groen gas of waterstof) ruim beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte ruim beschikbaar.
 • Ruim warmte en beperkt gas
  In deze toekomst is duurzaam gas (groen gas of waterstof) beperkt beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte ruim beschikbaar.
 • Beperkt warmte en beperkt gas
  In deze toekomst is duurzaam gas (groen gas of waterstof) beperkt beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte beperkt beschikbaar.

Kansrijkheid

Naast waar de zekerheid te vinden is, kijken we ook naar waar nou juist de kansen liggen. Sommige buurten zijn geschikter om op korte termijn te starten met verduurzamen dan anderen. In het Openingsbod Warmtetransitie kijken we naar de ‘kansrijkheid’ van buurten om een transitie mogelijk te maken, gegeven de eigenschappen van de buurt. Een buurt met veel monumenten is bijvoorbeeld lastig te isoleren. In een buurt waar mensen een hoog inkomen hebben is de kans juist groot, omdat mensen daar zelf wat meer kunnen investeren. Het Openingsbod Warmtetransitie heeft in totaal negen onderwerpen voor kansrijkheid bekeken.

Zichtjaar

Het Openingsbod Warmtetransitie zoekt buurten die nu over kunnen naar een warmtetechniek die voor de lange termijn geschikt is. Voor het bepalen van de kansrijkheid kijken we naar de huidige situatie. Voor het bepalen van de zekerheid kijken we zowel naar de beste warmtetechniek van 2030 als van 2050. Komen die overeen? Dan is de zekerheid groter. 

Uitgangspunten

In het Openingsbod zijn alle uitgangspunten voor de drie modellen op elkaar afgestemd. Alle modellen rekenen eenzelfde set van buurten door met dezelfde gegevens over de huidige situatie en de technische mogelijkheden. Zijn we onzeker over bepaalde uitgangspunten? Dan houdt het Openingsbod Warmtetransitie rekening met verschillende energietoekomsten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gehanteerde energieprijzen in de doorrekeningen. De uitkomsten van de doorrekening van verschillende energietoekomsten is meegenomen in de zekerheidsscore die modellen aan een uitkomst meegeven.