Openbare
verlichting

Betrouwbare en goed functionerende openbare verlichting heeft grote impact op de sociale veiligheid. Openbare verlichting is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en Stedin. Voor het bovengrondse deel is de overheid verantwoordelijk, voor het ondergrondse deel is Stedin dit.

Aanvragen
werkzaamheden

In veel gevallen doet de aannemer die door Stedin geselecteerd is de werkzaamheden in de ondergrond. Dit noemen wij Stedin projecten. Onze aannemer maakt dan vooraf afspraken over de uitvoering met u of uw aannemer.

Heeft u een OVL-aannemer die een hybride contract heeft met Stedin, dan mag deze aannemer de werkzaamheden die in dat contract overeengekomen zijn namens Stedin uitvoeren. Zo kunnen de werkzaamheden in een arbeidsgang plaatsvinden. Deze OVL-aannemer is dan geaccrediteerd door Stedin.

Verantwoordelijkheden
van Stedin en de gemeente

Wie dat wat in de OV?

Zelfstandig uitvoeren
werkzaamheden

Artikel 16C van de Energiewet geeft ook de mogelijkheid om als overheid de aansluitingen in een 1x6A geschakeld OVL-net zélf te regelen. De gemeente gaat dan een overeenkomst aan met Stedin. Hierin  dragen wij een aantal verantwoordelijkheden over naar de gemeente. Zo sluit de gemeente zelf een contract af met een aannemer die de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uitvoert. Deze OVL-aannemer moet geaccrediteerd zijn door Stedin om aan het net te mogen werken.

OVL-digital portal

Alle aanvragen voor werkzaamheden aan de openbare verlichting doet u in ons OVL-digital portal. Hier maakt u een keuze uit de mogelijkheden die horen bij uw contractvorm. Ook volgt u in deze portal eenvoudig de voortgang van uw aanvraag. Activiteiten betreffende 16C moet u tijdig melden in de 16 portal.

Storing

Meld een storing aan de openbare verlichting bij uw eigen gemeente.

Contact

Heeft u vragen? Uw accountmanager helpt u graag verder. Ook kunt u uw vragen stellen via e-mail: FM_OV@stedin.net. Of vraag naar de Productmanager OV.

Tarieven
en voorwaarden

Informatie over de tarieven van onze diensten (aanleg, verplaatsen, verwijderen, los- en vastnemen etc) en de bijbehorende voorwaarden vindt u in ons OVL-digital portal.

De gereguleerde tarieven (gelden voor Stedin projecten en voor hybride contracten) vindt u ook in onze tarievenbrochure. Voor de 16c dienstverlening gelden andere tarieven.