U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Diensten van Stedin

Extra meetpunt

Dit wordt ook wel een secundair allocatiepunt genoemd. Hierdoor wordt het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Zo wordt het eenvoudiger om een aansluiting te delen en de afgenomen- en opgewekte energie los van elkaar te verrekenen. Een extra meetpunt realiseren is alleen mogelijk bij een elektriciteitsaansluiting.


aansluiting

Bent u van plan om uw bedrijf uit te breiden? Informeer tijdig bij uw accountmanager of uw huidige aansluiting geschikt is. Ook voor het wijzigen van uw bestaande aansluiting, kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

sde-subsidie

Wilt u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn zes categorieën: zon, wind, water, biomassa en geothermie. Als u gebruik wilt maken van SDE is het aan te raden eerst voor een subsidietoezegging te zorgen, voordat u de energie producerende installatie realiseert.

Innovatie

In de glastuinbouw zijn innovaties vaak gericht op energiebesparing. De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontplooid, waarvan de warmtekrachtkoppeling (WKK) en geothermie de belangrijkste zijn. Deze ontwikkelingen zijn direct van invloed op de energiebehoefte in deze sector en daarmee ook op onze gas- en elektriciteitsinfrastructuur. Om die reden is het van groot belang dat Stedin de energietransitie op de voet volgt en daar tijdig op inspeelt.

Power2Heat

Bij Power2Heat wordt duurzame elektriciteit omgezet in warmte. Deze techniek vervangt aardgas of andere fossiele bronnen bij het verwarmen van bijvoorbeeld kassen. Ondanks het feit dat het principe van Power2Heat eenvoudiger is dan Power2Gas – ook financieel – is Stedin nog niet bij een concreet project betrokken. 

Partijen met een hoge warmtevraag – waaronder tuinders – kunnen hier wel een belangrijke rol in spelen. Ziet u mogelijkheden binnen uw bedrijf? Dan denken wij graag met u mee.

Neem contact op met uw accountmanager

Duurzaamheid & energietransitie

Duurzaam energie opwekken

Een mooi voorbeeld hiervan is onze klant Bunnik Plants. Daar liggen op bedrijfsruimten ruim 8.500 zonnepanelen en er komen steeds meer bij. Voor hen is duurzaamheid een belangrijk motto. Naast het opwekken van duurzame energie, bouwt Bunnik Plants een verbrandingsoven dat biomassa verbrandt en omzet naar warmte. Daarmee leveren zij warmte aan het warmtenet en besparen zij zelf miljoenen m3 aardgas.

Bekijk de video:

0:02 / 1:00

Flexibiliteit 

Het sturen op vraag- en aanbod van elektriciteit is belangrijk voor het oplossen van verwachte capaciteits- en balansvraagstukken op het elektriciteitsnet. Een warmtekrachtkoppeling (WKK) kan bijvoorbeeld flexibel worden ingezet om congestie (opstopping op het elektriciteitsnet) te voorkomen. De visie van Stedin is dat het inzetten van decentrale flexibiliteit één van de oplossingen is om het energiesysteem betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Lees meer

Flexibel vermogen verhandelen

Kunt u uw elektriciteitsverbruik of -opwek beïnvloeden? U kunt deze flexibiliteit verhandelen op het netbeheerdersplatform GOPACS. Zo profiteert u van het oplossen of voorkomen van capaciteitstekort op het elektriciteitsnet. 

 

 

GOPACS