U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

INZICHT IN
beschikbare
netcapaciteit

Het aantal grootverbruik aansluitingen ontwikkelt zich snel, onder andere door realisatie van zonne- en windparken. Op de locaties waarop deze initiatieven komen is de capaciteit van het elektriciteitsnet soms beperkt. Hierdoor ontstaan er gebieden waar de beschikbare capaciteit uit de pas loopt met de gevraagde capaciteit. 

Bent u van plan duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld een zonnepark of gaat u juist veel energie afnemen? Bekijk dan op onze kaarten of er beperkingen zijn in de beschikbare netcapaciteit in die regio.

Wat is congestie?

Congestie is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg. Afgelopen jaren is in een aantal regio's in Nederland een snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit ontstaan. Enerzijds door de productie van elektriciteit en anderzijds door de toename in het verbruik. Om producenten van elektriciteit op het elektriciteitsnet aan te sluiten, moeten we het net uitbreiden of verzwaren. Stedin investeert fors in structurele netuitbreidingen, die vanwege zorgvuldige procedures een aantal jaren in beslag nemen. Als de bouw van de productie-eenheden eerder klaar is dan de aanpassingen van het net, dan kan in die regio een (tijdelijk) tekort aan transportcapaciteit ontstaat om alle elektriciteit te vervoeren. Er is dan sprake van congestie.

Congestiegebieden

Op dit moment hebben we congestie in regio Middelharnis, op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV en in Utrecht.

Transportprognoses

Transportprognoses (ook wel T-prognoses of T-programma’s genoemd) zijn een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Van uur tot uur laten de transportprognoses zien wat de gevraagde transporten zijn over de aansluitingen op het net.

Die informatie is afkomstig van producenten van elektriciteit, regionale netbeheerders en grootverbruikers. Stedin stelt zelf ook per regio (zie kaart) transportprognoses op en verstuurt deze naar andere (bovenliggende) netbeheerders.

Transportprognoses benaderen de werkelijkheid zo goed als mogelijk is. Het geeft inzicht in de gevraagde transportcapaciteit en de verwachte belasting van het net. Dat is een belangrijk middel om verstoringen en onderbrekingen op het net te kunnen voorkomen. Zo kan het wettelijke recht dat iedere aangeslotene op transport van elektriciteit heeft, zo goed mogelijk gehandhaafd worden.

Bekijk transportprognoses

Regio's van Stedin