capaciteit van het elektriciteitsnet

We wekken in Nederland steeds meer duurzame elektriciteit lokaal op. Daarnaast neemt het elektriciteitsverbruik fors toe. Bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s en als alternatief voor gebruik van aardgas. Dit is goed nieuws voor de reductie van de CO2 uitstoot. De keerzijde is de steeds zwaardere belasting op ons elektriciteitsnet. 

Waardoor ontstaat
er schaarste?

Het aantal grootverbruik aansluitingen ontwikkelt zich snel, onder andere door realisatie van zonne- en windparken. Op de locaties waarop deze initiatieven komen is de capaciteit van het elektriciteitsnet soms beperkt. Vooral het realiseren van zonneparken gaat sneller dan dat het mogelijk is het elektriciteitsnet uit te breiden. Dit soort netuitbreidingen nemen vaak enkele jaren in beslag. Hierdoor ontstaan er gebieden waar de beschikbare capaciteit uit de pas loopt met de gevraagde capaciteit.

Inzicht in
beschikbare netcapaciteit 

Bent u van plan duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld een zonnepark of gaat u juist veel energie afnemen? Bekijk dan op onze kaarten of er beperkingen zijn in de beschikbare netcapaciteit in die regio. Let op, de kaarten geven een indicatie voor aansluitvermogens groter dan 1,75 MVA. Voor aanvragers van verzwaringen of aansluitingen kleiner dan 1,75 MVA gelden in het algemeen geen beperkingen. In enkele gevallen kan het realiseren van zo’n aansluiting langer duren dan gebruikelijk.

kaarten

OPWEK

Capaciteit voor opwek
Download kaart

Afname

Capaciteit voor afname
Download kaart

TOELICHTING

Stedin verzorgingsgebied
De zwarte randen geven de grenzen van het verzorgingsgebied elektriciteit van Stedin weer. Bij gebieden binnen het verzorgingsgebied die niet geel, oranje of rood zijn is netcapaciteit beschikbaar.

Gele gebieden: beperkte netcapaciteit beschikbaar
Gele gebieden geven weer dat er beperkte ruimte is voor nieuwe aansluitingen of uitbreiding van bestaande aansluitingen met een vermogen groter dan 1,75 MVA. Wilt u een nieuwe aansluiting of een bestaande aansluiting verzwaren? Neem dan contact op met de afdeling accountsupport via 088- 896 37 77 of FM_sdeservicedesk@stedin.net. We kijken dan samen naar de mogelijkheden om hier invulling aan te geven.

Oranje gebieden: geen netcapaciteit beschikbaar
(Op dit moment zijn er geen oranje gebieden in het Stedin verzorgingsgebied).
Oranje gebieden geven weer dat er geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen of uitbreiding van bestaande aansluitingen met een vermogen groter dan 1,75 MVA. In deze gebieden loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden voor congestiemanagement, of congestiemanagement wordt al toegepast. 

Rode gebieden: geen netcapaciteit beschikbaar
(Op dit moment zijn er geen rode gebieden in het Stedin verzorgingsgebied).
 Rode gebieden geven weer dat er geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen of uitbreiding van bestaande aansluitingen met een vermogen groter dan 1,75 MVA. Toepassing van congestiemanagement in deze gebieden is onderzocht maar niet mogelijk.

De kaarten zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Weergegeven kaarten zijn van peildatum 1 oktober 2019.

geplande uitbreidingen netcapaciteit

Onderstaande werkzaamheden voeren we uit om beperkingen op te lossen.

Stations Geplande maatregelen Voorlopige planning gereed
Bloemendaal Gouda Invoeding deelgebied vanuit ander transformator station 
Vierde kwartaal 2022
Broekvelden Bodegraven Transformator verzwaren Vierde kwartaal 2023
Leerdam Schakelaars plaatsen Vierde kwartaal 2020
Leusden Transformator plaatsen
Schakelaars plaatsen
Eerste kwartaal 2021
Papendrecht Schakelaars plaatsen Vierde kwartaal 2021
Utrecht Sorbonnelaan Transformator plaatsen Eerste kwartaal 2022
Zwarte Paard Transformator verzwaren Vierde kwartaal 2021

Voor andere stations met beperkingen zijn de te nemen maatregelen in voorbereidende fase. 

Een betrouwbaar net
voor de toekomst

Het is onze taak de energietransitie mogelijk te maken. Naast het realiseren van nieuwe stations en nieuwe elektriciteitsnetten, werken we daarom graag samen met gemeenten, provincies en andere stakeholders aan het opstellen van Regionale Energie Strategieën. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de lange termijn energievraag en aanbod. En we onderzoeken nieuwe oplossingen zoals de mogelijkheden van flexibel energieverbruik. Voorbeelden hiervan zijn de Zuidplaspolder of de lokale energiemarkt in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem.

Zie voor meer informatie over de manier waarop Stedin met haar omgeving samenwerkt ook de pagina's over Verduurzaming Gebouwde Omgeving.