U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Capaciteit
van het elektriciteitsnet

We wekken in Nederland steeds meer duurzame elektriciteit lokaal op. Daarnaast neemt het elektriciteitsverbruik fors toe. Bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s en als alternatief voor gebruik van aardgas. Dit is goed nieuws voor de reductie van de CO2 uitstoot. De keerzijde is de steeds zwaardere belasting op ons elektriciteitsnet. 

Waardoor ontstaat
er schaarste?

Het aantal grootverbruik aansluitingen ontwikkelt zich snel, onder andere door realisatie van zonne- en windparken. Op de locaties waarop deze initiatieven komen is de capaciteit van het elektriciteitsnet soms beperkt. Vooral het realiseren van zonneparken gaat sneller dan dat het mogelijk is het elektriciteitsnet uit te breiden. Dit soort netuitbreidingen nemen vaak enkele jaren in beslag. Hierdoor ontstaan er gebieden waar de beschikbare capaciteit uit de pas loopt met de gevraagde capaciteit. Er is dan sprake van congestie.

Inzicht in
beschikbare netcapaciteit 

Bent u van plan duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld een zonnepark of gaat u juist veel energie afnemen? Bekijk dan op onze kaarten of er beperkingen zijn in de beschikbare netcapaciteit in die regio.

Kaarten

Op de volgende twee kaarten is de actuele netcapaciteit voor respectievelijk energie opwek en energie afname te zien. Bekijk ook de toelichting onder de kaarten.

OPWEK

 

Download kaart

 

Afname

Download kaart

Toelichting

Stedin verzorgingsgebied
De zwarte randen geven de grenzen van het verzorgingsgebied elektriciteit van Stedin weer. Bij gebieden binnen het verzorgingsgebied die niet geel, oranje of rood zijn is netcapaciteit beschikbaar.

Gele gebieden:
Beperkte netcapaciteit beschikbaar. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
   
Oranje gebieden:
Er loopt een congestiemanagement onderzoek in de regio Utrecht. Geen netcapaciteit beschikbaar totdat de uitkomst van het onderzoek bekend is.
   
Rode gebieden:
Congestiemanagementonderzoek is afgerond en er is geen congestiemanagement mogelijk. Daarom is er geen netcapaciteit beschikbaar. Meer informatie vindt u op de detailpagina van het betreffende gebied: Middelharnis, Dordtse Kil.
   

De kaarten zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

GEPLANDE UITBREIDINGEN NETCAPACITEIT

Onderstaande werkzaamheden voeren we uit om beperkingen op te lossen.

Stations Geplande maatregelen Voorlopige planning gereed
Bloemendaal Gouda Invoeding deelgebied vanuit ander transformator station 
Vierde kwartaal 2022
Broekvelden Bodegraven Transformator verzwaren Vierde kwartaal 2023
Dordtse Kil III en IV Nieuw 50/13kV verdeelstation Begin 2025
Houten-Oost Nieuw 50/21kV verdeelstation vierde kwartaal 2023 
Leerdam Schakelaars plaatsen Vierde kwartaal 2020
Leusden Transformator plaatsen
Schakelaars plaatsen
Eerste kwartaal 2021
Middelharnis Transformatoren plaatsen
Vierde kwartaal 2023
Papendrecht Schakelaars plaatsen Vierde kwartaal 2021
Utrecht Sorbonnelaan Transformator plaatsen Eerste kwartaal 2022
Zwarte Paard Alblasserdam Transformator verzwaren Vierde kwartaal 2021

Voor andere stations met beperkingen zijn de te nemen maatregelen in voorbereidende fase. 

Inzicht in uitbreidings-
en vervangingsinvesteringen

In ons concept investeringsplan 2022 leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u hoe wij de komende jaren zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig gebeurt. Het concept investeringsplan 2022 omvat de investeringen van Stedin en Enduris die vanaf 1 januari 2022 samen netbeheeractiviteiten uitvoeren onder de naam Stedin. Dit doen we in een groot deel van de Randstad, Utrecht en Zeeland, waaronder de Rotterdamse en Zeeuwse havens. Ook een deel van Noord-Holland en Friesland hoort bij ons verzorgingsgebied. Met het investeringsplan willen we de transparantie over onze toekomstige investeringen en de onderbouwing hiervan, vergroten.

Een betrouwbaar net
voor de toekomst

Het is onze taak de energietransitie mogelijk te maken. Naast het realiseren van nieuwe stations en nieuwe elektriciteitsnetten, werken we daarom graag samen met gemeenten, provincies en andere stakeholders aan het opstellen van Regionale Energie Strategieën. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de lange termijn energievraag en aanbod. En we onderzoeken nieuwe oplossingen zoals de mogelijkheden van flexibel energieverbruik. Voorbeelden hiervan zijn de Zuidplaspolder of de lokale energiemarkt in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem.

Zie voor meer informatie over de manier waarop Stedin met haar omgeving samenwerkt ook de pagina's over Verduurzaming Gebouwde Omgeving.