U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Capaciteit
van het elektriciteitsnet

We wekken in Nederland steeds meer duurzame elektriciteit lokaal op. Daarnaast neemt het elektriciteitsverbruik fors toe. Bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s en als alternatief voor gebruik van aardgas. Dit is goed nieuws voor de reductie van de CO2 uitstoot. De keerzijde is de steeds zwaardere belasting op ons elektriciteitsnet. 

Waardoor ontstaat
er schaarste?

Het aantal grootverbruik aansluitingen ontwikkelt zich snel, onder andere door realisatie van zonne- en windparken. Op de locaties waarop deze initiatieven komen is de capaciteit van het elektriciteitsnet soms beperkt. Vooral het realiseren van zonneparken gaat sneller dan dat het mogelijk is het elektriciteitsnet uit te breiden. Dit soort netuitbreidingen nemen vaak enkele jaren in beslag. Hierdoor ontstaan er gebieden waar de beschikbare capaciteit uit de pas loopt met de gevraagde capaciteit. Er is dan sprake van congestie.

Inzicht in
beschikbare netcapaciteit 

Bent u van plan duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld een zonnepark of gaat u juist veel energie afnemen? Bekijk dan op onze kaarten of er beperkingen zijn in de beschikbare netcapaciteit in die regio. Let op, de kaarten geven een indicatie voor aansluitvermogens groter dan 1,75 MVA. Voor aanvragers van verzwaringen of aansluitingen kleiner dan 1,75 MVA gelden in het algemeen geen beperkingen. In enkele gevallen kan het realiseren van zo’n aansluiting langer duren dan gebruikelijk.

Kaarten

Op de volgende twee kaarten is de actuele netcapaciteit voor respectievelijk energie opwek en energie afname te zien. Bekijk ook de toelichting onder de kaarten.

OPWEK

 

Download kaart

 

Afname

Download kaart

Toelichting

Stedin verzorgingsgebied
De zwarte randen geven de grenzen van het verzorgingsgebied elektriciteit van Stedin weer. Bij gebieden binnen het verzorgingsgebied die niet geel, oranje of rood zijn is netcapaciteit beschikbaar.

Gele gebieden:  
Grootverbruik > 3x80 A - 1,75 MVA Voor aanvragers van verzwaringen of aansluitingen kleiner dan 1,75 MVA gelden in het algemeen geen beperkingen. In enkele gevallen kan het realiseren van zo’n aansluiting langer duren dan gebruikelijk.
   
Grootverbruik 1,75 - 10 MVA Beperkte netcapaciteit beschikbaar. Neem contact op met de afdeling accountsupport via ons contactformulier. We kijken dan samen naar de mogelijkheden om hier invulling aan te geven.
   
Oranje gebieden:  
Grootverbruik > 3x80 A - 1,75 MVA Er loopt een congestiemanagementonderzoek. Geen netcapaciteit beschikbaar totdat het onderzoek is afgerond.
Grootverbruik 1,75 - 10 MVA
   
Rode gebieden:  
Grootverbruik > 3x80 A - 1,75 MVA Congestiemanagementonderzoek is afgerond en er is geen congestiemanagement mogelijk. Geen netcapaciteit beschikbaar. Meer informatie vindt u op de detailpagina van het betreffende gebied: Middelharnis, Dordtse Kil*
Grootverbruik 1,75 - 10 MVA

*congestiegebied: > 3x80 A - 1,75 MVA

De kaarten zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

GEPLANDE UITBREIDINGEN NETCAPACITEIT

Onderstaande werkzaamheden voeren we uit om beperkingen op te lossen.

Stations Geplande maatregelen Voorlopige planning gereed
Bloemendaal Gouda Invoeding deelgebied vanuit ander transformator station 
Vierde kwartaal 2022
Broekvelden Bodegraven Transformator verzwaren Vierde kwartaal 2023
Dordtse Kil III en IV Nieuw 50/13kV verdeelstation Begin 2025
Leerdam Schakelaars plaatsen Vierde kwartaal 2020
Leusden Transformator plaatsen
Schakelaars plaatsen
Eerste kwartaal 2021
Middelharnis Transformatoren plaatsen
Vierde kwartaal 2023
Papendrecht Schakelaars plaatsen Vierde kwartaal 2021
Utrecht Sorbonnelaan Transformator plaatsen Eerste kwartaal 2022
Zwarte Paard Alblasserdam Transformator verzwaren Vierde kwartaal 2021

Voor andere stations met beperkingen zijn de te nemen maatregelen in voorbereidende fase. 

Een betrouwbaar net
voor de toekomst

Het is onze taak de energietransitie mogelijk te maken. Naast het realiseren van nieuwe stations en nieuwe elektriciteitsnetten, werken we daarom graag samen met gemeenten, provincies en andere stakeholders aan het opstellen van Regionale Energie Strategieën. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de lange termijn energievraag en aanbod. En we onderzoeken nieuwe oplossingen zoals de mogelijkheden van flexibel energieverbruik. Voorbeelden hiervan zijn de Zuidplaspolder of de lokale energiemarkt in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem.

Zie voor meer informatie over de manier waarop Stedin met haar omgeving samenwerkt ook de pagina's over Verduurzaming Gebouwde Omgeving.