U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie in
Middelharnis

Op Goeree-Overflakkee neemt de duurzame opwek door grootschalige zon-op-dak projecten een vlucht. Vooralsnog konden we met oplossingen, zoals uitbreiding van de capaciteit van het net en het loslaten van onze reservecapaciteit de ontwikkelingen goed bijhouden. De afgelopen 10 jaar hebben we ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in ons net en ook de komende jaren plaatsen we extra transformatoren. De lokale ringwegen, het middenspanningsnet, lopen in regio Middelharnis nu echter tegen de maximale capaciteit aan.

We doen een
congestiemanagement onderzoek

Op 13 april hebben we een vooraankondiging van congestie gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). We doen nu een congestiemanagementonderzoek. Hiermee bepalen we of het mogelijk is in samenwerking met grote opwekkers op het eiland dit deelnet rond Middelharnis op drukke momenten te ontlasten. De resultaten van het onderzoek verwachten we voor de zomer.

Wat betekent dit voor u?

  • Aanvragen die vóór 13 april zijn gedaan voor een grootverbruikaansluiting > 3 x 80 A t/m 10 MVA met transportcapaciteit voor teruglevering realiseren we, mits de offerte is geaccepteerd binnen de geldigheidstermijn. De aangekondigde congestie heeft dan geen gevolgen.
  • Aanvragen die vanaf 13 april zijn gedaan voor een grootverbruikaansluiting > 3 x 80 A t/m 10 MVA met transportcapaciteit voor teruglevering kunnen we helaas niet in behandeling nemen. We plaatsen deze aanvragen op een wachtlijst. Zodra de uitkomsten van het congestiemanagementonderzoek bekend zijn, laten wij deze klanten die op de wachtlijst staan, weten wat dit voor hen betekent.
  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie geven wij, conform regelgeving, gewoon af. Mocht het lopende onderzoek uitwijzen dat we geen congestiemanagement kunnen toepassen, dan geven wij geen transportindicaties meer af. Overigens geeft een positieve transportindicatie nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit.
  • Het capaciteitsprobleem heeft geen gevolgen voor consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen. En ook voor grote windparken is er geen belemmering. Zij worden rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet.

Verzwaring van het net

Op Goeree-Overflakkee wordt heel veel duurzame energie opgewekt, maar in 90% van de tijd wordt meer geproduceerd dan verbruikt. De afgelopen 10 jaar is al ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in het net om al deze elektriciteit van het eiland af te transporteren: Hoofdverdeelstations zijn uitgebreid en gemoderniseerd, er zijn nieuwe transformatoren, schakelinstallaties en transformatorhuisjes geïnstalleerd en er zijn elektriciteitskabels onder het Haringvliet doorgetrokken om een verbinding te maken met Rotterdam en de haven. Ook hebben we de reservecapaciteit ingezet. We gaan nu nog een keer extra transformatoren plaatsen in het station Middelharnis. Deze klus is naar verwachting eind 2023 gereed.

Regionale Energiestrategie niet in gevaar

In de regionale energiestrategie (RES) van Goeree-Overflakkee is de afspraak dat er in 2030 plek is voor 407 megawatt aan wind- en zonne-energie op het eiland. Ook deze plannen komen niet in gevaar als straks een deel van het middenspanningsnet tijdelijk vol is.