U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie in
Utrecht

Vanwege de snelgroeiende hoeveelheid duurzame energie en de economische groei raakt het landelijke hoogspanningsnet van TenneT in de regio Utrecht vol. Alle regionaal geproduceerde wind- en zonnestroom die niet in dat gebied wordt verbruikt, wordt via het net van Stedin getransporteerd naar het bovenliggende hoogspanningsnet van Tennet. Doordat in het hoogspanningsnet nu de grens om elektriciteit op te wekken is bereikt, betekent dit dat er ook op het energienet van Stedin geen ruimte meer is voor nieuwe aanvragen voor het transport van opgewekte energie. Daarom kunnen we (nog) geen transportcapaciteit toekennen voor teruglevering op aansluitingen > 3 x 80A (meer dan ca 200 zonnepanelen).

TenneT doet een
congestiemanagement onderzoek

TenneT onderzoekt de mogelijkheid om afspraken met partijen te maken over het schuiven van vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd (congestiemanagement). Hiermee kan het net op drukke momenten ontlast worden. De uitkomsten van dit formele onderzoek zijn naar verwachting eind december bekend.

Wat betekent het voor u?

  • Complete aanvragen die vóór 12 oktober zijn gedaan voor een grootverbruikaansluiting > 3 x 80 A met transportcapaciteit voor teruglevering realiseren we, mits de offerte is/wordt geaccepteerd binnen de geldigheidstermijn en de teruglevering is gecontracteerd. De aangekondigde congestie heeft dan geen gevolgen.
  • Complete aanvragen die vanaf 12 oktober zijn gedaan voor een grootverbruikaansluiting > 3 x 80 A met transportcapaciteit voor teruglevering plaatsen we op een wachtlijst, op volgorde van binnenkomst. De aansluiting realiseren wij al wel en eventuele afname uit het net kan zonder vertraging plaatsvinden. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan voor teruglevering
  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie geven wij, conform regelgeving, gewoon af. Mocht het lopende onderzoek uitwijzen dat er geen congestiemanagement mogelijk is, dan geven wij geen transportindicaties meer af. Overigens geeft een positieve transportindicatie nooit garantie voor de gevraagde teruglevercapaciteit.
  • Klanten die al een geschikte aansluiting hebben, hebben een nettoets nodig waarmee wij kunnen bepalen of ze transportcapaciteit kunnen krijgen. Op basis van deze nettoets wordt de gevraagde capaciteit voor teruglevering op de wachtlijst geplaatst in deze regio.
  • Het capaciteitsprobleem heeft geen gevolgen voor consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen. Met de komst van onder andere zonnepanelen wordt het wel steeds drukker op ons net. Dit leidt soms tot spanningsproblemen op het net, waardoor het terugleveren van stroom niet altijd mogelijk is.

Elektriciteitsnet wordt versterkt

TenneT gaf eerder al aan dat van het gedeelde hoogspanningsnet van Gelderland en (een groot deel van) Flevoland de grens is bereikt om elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnet. Dit geldt nu ook voor het TenneT hoogspanningsnet in Utrecht, als onderdeel van het TenneT deelnet Flevoland, Gelderland en Utrecht. De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied zitten aan hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd, rekening houdend met de afgesproken projecten met hun gecontracteerde transportcapaciteit. Om het probleem structureel op te lossen, gaat TenneT het net versterken. Dit gebeurt gefaseerd en is naar verwachting tussen 2026 en 2029 gereed. Parallel daaraan verzwaren wij ons net volgens ons investeringsplan, zodat ons net geschikt is op het moment dat het hoogspanningsnet versterkt is. Ook bouwen we samen met TennetT nieuwe hoogspanningsstations, zoals in Utrecht Noord en Amersfoort.

Regionale energiestrategie

Alle provincies in Nederland hebben op dit moment al in meer of mindere mate te maken met krapte op het elektriciteitsnet. De landelijke en regionale netbeheerders verwachten dat het elektriciteitsnet de komende jaren op meer plaatsen zijn maximale capaciteit bereikt. De aankondiging van TenneT (op 12 oktober 2021) dat het limiet van het landelijk hoogspanningsnet van Utrecht is bereikt, is onverwacht snel maar geeft nu nog geen redenen om te twijfelen over de haalbaarheid van de ambities van de RES U16, RES Amersfoort en RES Food Valley. Wel worden door deze aankondiging de afhankelijkheden met de infrastructuur voelbaarder en het belang van stevige samenwerking tussen netbeheerders en gemeenten en provincies onderstreept.