Samen energie opwekken

Wat moet ik doen?

In een lokaal energie-initiatief verenigen mensen zich om samen duurzame energie op te wekken. Hiermee kunt u flink op energiekosten besparen en draagt u bij aan een beter milieu. U wilt bijvoorbeeld met elkaar zonnepanelen laten plaatsen op het dak van een ondernemer of een school in de buurt. Wij helpen u graag op weg.

Doorloop onderstaand stappenplan als u samen energie wilt opwekken. U ziet dan eenvoudig waar Stedin u van dienst kan zijn.

Vragen over duurzame oplossingen?

Neem contact met ons op via energietransitie@stedin.net of via  010 - 8909691.

 1. Bepaal de productietechniek

  Het is verstandig om in dit traject een erkend energie-adviseur in te schakelen, die u kan adviseren over de verschillende technieken. Informeer bij uw gemeente of u een vergunning nodig heeft. Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie. Ook zijn er diverse fiscale regelingen. U vindt ook uitgebreide informatie op www.hieropgewekt.nl. Dit is het kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven.

 2. Kies een erkend installatiebedrijf

  Kies een erkend installatiebedrijf voor een veilige installatie. Uw installateur kan u adviseren over de capaciteit van de aansluiting. Het is belangrijk dat uw energiegebruik en -opwekking samen het maximaal belastbare vermogen van de aansluiting niet overschrijden.

 3. Welke aansluiting heeft u nodig?  

  Voor uw installatie kunt u gebruik maken van een bestaande aansluiting, een nieuwe (zuivere teruglever)aansluiting of een LDE-aansluiting (Lokaal Duurzaam Energiecollectief-Aansluiting):

  1. U kunt gebruikmaken van een bestaande aansluiting van bijvoorbeeld uw Vereniging van Eigenaren (VvE) waarvan de capaciteit aangepast moet worden. 
  2. Er kan een nieuwe aansluiting nodig zijn voor het realiseren van uw plannen. Bijvoorbeeld omdat er nog geen aansluiting op de locatie is. Of omdat u een tweede aansluiting wilt die alleen het collectief gebruikt. Voor de tweede aansluiting kan dan het collectief de contractant worden.
  3. Een zuivere terugleveraansluiting kan voor u de juiste optie zijn. In dat geval gebruikt u de nieuwe aansluiting uitsluitend voor het terugleveren van de opgewekte energie. Voor de zuivere terugleveraansluiting kan dan het collectief de contractant worden.
  4. Een LDE-aansluiting kan mogelijk een alternatief zijn voor een zuivere terugleveraansluiting. Hierbij wordt een aftakking achter de bestaande grootverbruik aansluiting gemaakt met een aparte meter.

   Deze wijze van aansluiten kan aantrekkelijk zijn als een grootverbruikaansluiting reeds aanwezig is. Er hoeven dan geen nieuwe kabels in de grond aangelegd te worden om de aansluiting op het net te maken. Er wordt volstaan met een kabel om de aftakking van de bestaande aansluiting aan te leggen. De LDE-aansluiting wordt dus achter de bestaande aansluiting gerealiseerd.

   De kosten voor realisatie van deze LDE-aansluiting zijn gebaseerd op de werkelijke kosten (na een offerte op basis van voorcalculatie). De kosten kunnen hierdoor lager zijn dan die voor een nieuwe aansluiting. Omdat de aansluiting achter de bestaande aansluiting komt, wordt de contractant van de bestaande aansluiting ook de contractant van de LDE-aansluiting. De Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) met Stedin komt dus niet op naam van het collectief. De eigenaar van het dak, waarop de terugleverinstallatie wordt geplaatst en het collectief regelen onderling hun rechten en plichten jegens elkaar. Stedin is hierin geen partij. 

   Neem voor een mogelijke LDE-aansluiting contact op met onze projectleider Richard de Bruin (richard.debruin@stedin.net,  06 - 46768954) of met onze Energietransitiedesk (energietransitie@stedin.net, 010 - 8909691) om de bij uw situatie passende oplossing te bespreken.
 4. Zorg voor een geschikte teruglevermeter

  U kiest zelf een meetverantwoordelijke. Dit is de instantie die zorgt voor uitlezen van de meters, het doorgeven van de meterstanden en het onderhoud aan de meter. Kies hiervoor een meetverantwoordelijke die gecertificeerd is door Tennet en geregistreerd is in het MV Register Elektriciteit.

 5. Informeer ons over uw teruglevering

  Zo zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk functioneert. Stuur een e-mail naar fm_sdeservicedesk@stedin.net met daarin het vermogen van de pv-installatie, de Hoofd-EAN van de aansluiting en de naam van het bedrijf.

 6. U kunt van start met opwekken!