U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Werkzaamheden tijdens coronavirus
Wij nemen voorzorgsmaatregelen bij onze werkzaamheden, zie ons nieuwsbericht

De subsidieregeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een subsidieregeling op een grootverbruikaansluiting. Hiermee wil de overheid de productie van duurzame energie bevorderen. Hernieuwbare energie is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Transportindicatie aanvragen
Voor het indienen van een SDE++ subsidie voor de najaarsronde 2020 bij de RVO heeft u een transportindicatie van uw netbeheerder nodig. U kunt een transportindicatie aanvragen vanaf 26 oktober 9.00 uur tot en met 17 december 17.00 uur.

Let op! RVO stelt als voorwaarde dat de gegevens van de productie-installatie op zowel de aanvraag van de subsidie als op de transportindicatie precies hetzelfde zijn. 

Transportindicatie aanvragen

Wat doet
Stedin voor u?

 • Nettoets uitvoeren bij aanvraag grote productie installaties 
 • EAN-code verstrekken voor aanmelding bij CertiQ
 • Aard, omvang en eigendom vaststellen, nodig voor subsidie
 • Gemeten productie doorgeven aan CertiQ
 

DE SUBSIDIE GELDT
voor vijf jaar

De subsidie geldt voor de wettelijke inschrijftermijn van vijf jaar*. Daarna moet u een herverzoek tot vaststelling indienen bij CertiQ. Hierover ontvangt u, voordat deze termijn afloopt, bericht van CertiQ. Hierin staat vermeld hoe u de inschrijving kunt verlengen. Na goedkeuring van Stedin ontvangt u van CertiQ een bevestiging van de herinschrijving. 

* Behalve zonne-installaties met een vermogen tot 0,015 MW. Deze inschrijvingen zijn geldig zolang de klant dat wenst.

SDE++ AANVRAGEN
IN 7 STAPPEN

 1. De mogelijkheden voor een SDE++ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 2. Voor SDE++ subsidie is een grootverbruikaansluiting noodzakelijk! Er zijn drie mogelijkheden:

  Zuivere terugleveraansluiting: Dit is een (nieuwe) grootverbruikaansluiting die u uitsluitend gebruikt voor het terugleveren van de opgewekte energie. Bekijk hoe u een nieuwe grootverbruikaansluiting voor zuivere terugleveraansluiting aanvraagt. 

  Extra meetpunt (secundair allocatiepunt): Dit is een tweede meter achter een bestaande grootverbruikaansluiting. Hierdoor is het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Zo is het eenvoudiger om een aansluiting te delen en de afgenomen- of opgewekte energie los van elkaar te verrekenen. Meer informatie over deze aansluitvorm vindt u bij extra meetpunt

  Bestaande aansluiting: Wilt u gebruikmaken van een bestaande grootverbruikaansluiting van bijvoorbeeld uw Vereniging van Eigenaren (VvE) en is het nodig om de capaciteit daarvan aan te passen? Dan moet u een wijziging van de aansluiting aanvragen

 3. Informeer ons Kenniscentrum Duurzame Opwek over uw plannen rondom het realiseren van energie-opwekkende installatie. Neem contact op via ons contactformulier. U ontvangt dan van ons een productie installatie EAN code. Deze kunt u gebruiken bij uw aanmelding bij CertiQ (voor het verkrijgen van Garanties van Oorsprong van duurzame energie) en bij het meetbedrijf. 
  Let op: de SDE++ subsidie is alleen van toepassing op een grootverbruikaansluiting (vanaf 3 x 100 Ampère).

 4. Kies een energie-opwekkende installatie. Opwekinstallaties moeten vanaf 27 april 2019 voldoen aan nieuwe wettelijke eisen. Vraag uw leverancier hiernaar. Op www.energiesubsidiewijzer.nl ziet u of er nog andere subsidiemogelijkheden zijn. Ook kunt u dit navragen bij uw gemeente. Uw installateur/adviseur kan u informeren of de aansluiting geschikt is voor het op te stellen vermogen. Als u een installatie wilt aanschaffen die groter is dan 175 KvA moet Stedin meestal eerst een nettoets uitvoeren. Neem hiervoor contact op met ons Kenniscentrum Duurzame Opwek.

  Zorg ook voor een geschikte meter: Neem contact op met uw meetbedrijf om na te gaan of de hoofdmeter geschikt is voor de registratie van teruglevering. Uw meetbedrijf plaatst ook een bruto productiemeter.

 5. Na de realisatie van de installatie en de bemetering, meldt u zich aan bij CertiQ. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. De Garanties van Oorsprong die CertiQ verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt.

 6. Na de aanmelding bij CertiQ, nemen wij contact met u op om de aard, omvang en het eigendom vast te stellen. Hiervoor hebben wij de volgende documenten nodig:

  - De subsidietoezegging van RVO.
  - Een document waaruit het opgestelde vermogen blijkt. Bij een PV-installatie gaat dit om de hoeveelheid zonnepanelen en het vermogen per paneel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een offerte.
  - Een document waaruit we het eigendom van de installatie kunnen opmaken. Denk hierbij aan een factuur en betaalbewijs of een getekende opdrachtbevestiging.

  Let op! Wij kunnen uw verzoek alleen goedkeuren als u alle benodigde documenten overlegt en de meetinrichting compleet is.

  Als u uw installatie op een later moment wilt uitbreiden, moet u dit aantonen. Stedin stelt dan opnieuw het eigendom en de omvang vast. Hiervoor hebben wij documenten nodig waaruit de uitbreiding blijkt (opgesteld vermogen en eigendom). 

 7. Wij beoordelen de informatie en bij goedkeuring geven wij de informatie door aan CertiQ. CertiQ controleert de vaststelling en geeft dit door aan RVO. Hierna start de subsidie. Wij sturen de gemeten productie door naar CertiQ. 

  Let op: de subsidie geldt voor de wettelijke inschrijftermijn van vijf jaar*. Daarna moet u een herverzoek tot vaststelling indienen bij CertiQ. Hierover ontvangt u, voordat deze termijn afloopt, bericht van CertiQ. Hierin staat vermeld hoe u de inschrijving kunt verlengen. Stedin moet dit verzoek goedkeuren. Daarna ontvangt u van CertiQ een bevestiging van de herinschrijving.

  * Behalve zonne-installaties met een vermogen tot 0,015 MW. Deze inschrijvingen zijn geldig zolang de klant dat wenst, zonder dat er een herverzoek tot vaststelling nodig is.

DE POSTCODEROOSREGELING OP EEN BESTAANDE AANSLUITING

In sommige gevallen is het mogelijk om gebruik te maken van de postcoderoosregeling op een bestaande aansluiting.

Zonnepanelen van coöperatie op dak van andere eigenaar
Bij het plaatsen van een zonne-installatie op het dak van een gebouw van iemand anders is de stroom niet van de coöperatie maar van de eigenaar van het dak. Stroom die ‘achter de meter’ op een elektrische installatie wordt ingevoed, wordt verbruikt door de eigenaar van die installatie. Of, als er op dat moment meer wordt opgewekt dan verbruikt, teruggelevert door de eigenaar. Om ervoor te zorgen dat u wel een vergoeding krijgt voor de opgewekte stroom moet u afspraken maken met de eigenaar over een vergoeding voor de opgewekte elektriciteit. In dat geval is het zinvol om de stroom die door de zonne-installatie is opgewekt apart te meten met een zogenaamde brutoproductiemeter. U kunt deze brutoproductiemeter aanvragen bij uw netbeheerder (kleinverbruikers) of uw meetbedrijf (grootverbruikers).

Zonnepanelen en aansluiting van de VvE/cooperatie
Het surplus van leveren en terugleveren van een VvE of coöperatie kan gebruikt worden voor de postcoderoosregeling als de VvE of coöperatie zelf energie opwekt en teruglevert. Dit geldt als:

 • De aansluiting waarop wordt teruggeleverd op naam staat van de coöperatie of VvE
 • De zonnepanelen van de VvE of coöperatie zijn.

Wij adviseren om in dat geval twee business cases op te stellen. Eén voor teruglevering op de bestaande aansluiting. En één voor teruglevering op een aansluiting voor zuivere teruglevering. Het resultaat is mede afhankelijk van het verbruik van de coöperatie of VvE op de aansluiting.