Subsidies en regelingen

SDE+

De subsidieregeling SDE+ is een subsidieregeling op een grootverbruikaansluiting om de productie van duurzame energie te bevorderen De mogelijkheden voor een SDE+ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Beschikt u over een SDE+ subsidietoezegging?

Als u gebruik wilt maken van de subsidieregeling SDE+, zorg dan voor een subsidietoezegging voordat u de energie producerende installatie realiseert. Zodra u deze subsidietoezegging heeft, doorloopt u de volgende stappen:

 1. Contact met Stedin 
  Informeer ons over uw plannen rondom het realiseren van energie-opwekkende installatie. U ontvangt dan van ons een productie installatie EAN code. Deze kunt u gebruiken bij uw aanmelding bij CertiQ en bij het meetbedrijf.
 2. Realisatie van een energie-opwekkende installatie
  Oriënteer u op en schaf een energie-opwekkende installatie aan. Uw installateur/adviseur kan u informeren of de aansluiting geschikt is voor het op te stellen vermogen.
 3. Contact met uw meetbedrijf
  Neem contact op met uw meetbedrijf om na te gaan of de hoofdmeter geschikt is voor de registratie van teruglevering. Uw meetbedrijf plaatst ook een bruto productiemeter.
 4. Aanmelding bij CertiQ
  Na de realisatie van de installatie en de bemetering, meldt u zich aan bij CertiQ. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. De Garanties van Oorsprong die CertiQ verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt.
 5. Vaststellen van de aard, omvang en het eigendom
  Na de aanmelding bij CertiQ, nemen wij contact met u op om de aard, omvang en het eigendom vast te stellen. Hiervoor hebben wij de volgende documenten nodig:
 6. Start subsidie
  Wij beoordelen de informatie en bij goedkeuring geven wij de informatie door aan CertiQ. CertiQ controleert de vaststelling en geeft dit door aan RVO. Hierna start de subsidie.
 7. Insturen meetwaarden
  Zolang de productie-installatie geregistreerd is, sturen wij de gemeten productie naar CertiQ.

Contact met Stedin

Stedin SDE Servicedesk
088 – 896 3777
FM_sdeservicedesk@stedin.net