U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Om de warmtetransitie haalbaar, maakbaar en betaalbaar te houden, ondersteunen wij gemeenten actief  bij het uitvoeren van hun regierol. Dit doen we door kansen inzichtelijk te maken en de impact van plannen op het energienet transparant te maken. Zodat u als gemeente uw transitievisie warmte (TVW) en wijkuitvoeringsplannen (WUP) kunt opstellen. 

Plannen afstemmen

Voor de uitvoering van de TVW en de WUP moet het elektriciteitsnet veelal worden verzwaard en het gasnet worden verwijderd (of aangepast). Kostbare en langjarige trajecten, waarbij we u graag helpen. Lees hier hoe we dat doen.

Kansen inzichtelijk maken

Daar beginnen waar mogelijk en handelingsperspectief bieden als de oplossing nog niet zeker is. We hebben verschillende hulpmiddelen om gemeenten te helpen bij het maken van slimme keuzes. We vertellen u er graag meer over.

Impact bepalen en bewoners informeren

Elke warmteoplossing heeft impact op het elektriciteitsnet. We rekenen uw plannen door, zodat u weet waar u rekening mee moet houden. Ook kunnen wij helpen als u uw inwoners informeert over wat het voor hen betekent. Lees wat we u bieden.

Transitiepaden aardgasvrij

Er zijn verschillende routes naar het aardgasvrij maken van een buurt. Elke route vraagt een andere aanpak en heeft een ander effect op het energienet.

Met duurzame gassen het gasnet benutten

Welke rol heeft het gasnet in de toekomst als er geen aardgas meer wordt gebruikt?

Discussiepaper duurzame gassen

Waterstof in de gebouwde omgeving


Waterstof is een hot topic, maar hoe zeker is de inzet van waterstof in de gebouwde omgeving?

Discussiepaper waterstof

welke infrastructuur is nodig in Zuid Holland?

Samen met de provincie Zuid-Holland deden we een systeemstudie. Scenario’s laten zien wat er nodig is tot 2050 in deze provincie.

Systeemstudie Zuid-Holland

Openingsbod helpt te kiezen


Met het Openingsbod, onze online tool, krijgt u inzicht in de buurten waar starten met de energietransitie het meest voor de hand ligt.

Ons Openingsbod