U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Eigen energie opwekken vraagt om een geschikt energienet, zodat alle opgewekte energie ook teruggeleverd kan worden. Het elektriciteitsnet moet dan vaak verzwaard worden. En soms zijn ook nieuwe stations nodig. Wilt u een complex verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen? Heeft u plannen voor grootschalige opwek via een coöperatie? Neem altijd in de planfase contact op met Stedin om de mogelijkheden te bespreken. Zodat we tijdig kunnen aansluiten. En met u meedenken over de meest geschikte locatie om congestie op het net te voorkomen.

Wat doet
Stedin voor u?

Als u energie gaat opwekken, moeten uw energie-aansluiting en meter geschikt zijn.

 • Informatie over de verschillende aansluiting(en)
 • Informatie over (het aanvragen van) subsidiemogelijkheden
 • Aanleg van uw nieuwe elektriciteitsaansluiting
 • De capaciteit van uw aansluiting wijzigen of een extra meetpunt plaatsen
 • De energiemeter controleren
 • Een nieuwe energiemeter plaatsen 

ENERGIE OPWEKKEN EN TERUGLEVEREN
IN ZES STAPPEN

 1. Neem in de planfase contact met ons op via ons contactformulier. Zo kunnen we met u meedenken over geschikte locaties.

  Check voordat u uw aanvraag indient of er netcapaciteit beschikbaar is.

 2. Kies waarmee u energie wilt opwekken. Opwekinstallaties moeten vanaf 27 april 2019 voldoen aan nieuwe wettelijke eisen. Vraag uw leverancier hiernaar.

 3. Vindt de opwek plaats op een locatie waar al een elektriciteitsaansluiting is? Laat dan de installateur checken of de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting geschikt is voor de opwerk. Is dat niet zo? Dan kunt u een wijziging (verzwaring) van de aansluiting aanvragen.

  Het is ook mogelijk een extra meetpunt (een tweede elektriciteitsmeter) achter de bestaande aansluiting te plaatsen. Hierdoor kunt u een tweede energieleverancier kiezen alleen voor de opwek. Is de aansluiting alleen voor opwek? Dan is een zuivere terugleveraansluiting geschikt.

 4. U kiest zelf een meetverantwoordelijke. Dit is de instantie die zorgt voor uitlezen van de meters, het doorgeven van de meterstanden en het onderhoud aan de meter. Kies hiervoor een meetverantwoordelijke die gecertificeerd is door Tennet en geregistreerd is in het MV Register Elektriciteit. Let op! Als u gebruik maakt van een extra meetpunt kiest u voor uw huidige meetverantwoordelijke.

 5. Dit is wettelijk verplicht en belangrijk. Wij hebben deze informatie nodig, zodat wij weten hoeveel energie er op het energienet komt. Zo zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk functioneert. Installaties tot 1 MW registreert u zelf in het landelijke register waarin alle gegevens worden vastgelegd van installaties die elektriciteit produceren. Houd uw postcode, huisnummer en de laatste 6 tekens van uw meternummer bij de hand. Deze gegevens heeft u nodig om uw installatie te registreren.


  Registreer uw installaties tot 1 MW

  Installaties van 1 MW en groter registreren wij voor u. Stuur ons een mail met daarin het vermogen van de installatie, de Hoofd-EAN van de aansluiting en de naam van het bedrijf.

  Bent u installateur, woningcorporatie of projectontwikkelaars en wilt u namens klanten grote aantallen zonnepanelen registreren? Vult u dan dit Excel-bestand in en stuur dit naar KDO@Stedin.net. Wij verzorgen dan de bulk registratie voor u totdat dit via een eigen account kan.

 6. U kunt nu duurzame energie opwekken. En zo kosten besparen en bijdragen aan een duurzame wereld. Voor de nieuwe energiegeneratie!

  Wilt u ook energie terugleveren? Dit kunt u aanvragen via kdo@stedin.net. Wij voeren dan een Nettoets uit om te controleren of er voldoende capaciteit is voor uw aanvraag. In sommige gebieden is beperkte of geen capaciteit beschikbaar. We noemen dit congestie. Terugleveren is dan niet altijd (gelijk) mogelijk. In welke gebieden sprake is van congestie vindt u op onze website.

 7. U kunt de gegevens van uw installatie raadplegen door in te loggen op energieleveren.nl. Houd de EAN code van uw aansluiting bij de hand. U heeft deze informatie nodig om uw gegevens te bekijken. Ook uitbreidingen of wijzigingen van uw installatie kunt u zo makkelijk doorvoeren.