Zelf energie
opwekken

Eigen energie opwekken vraagt om een geschikt energienet, zodat alle opgewekte energie ook teruggeleverd kan worden. Het elektriciteitsnet moet dan vaak verzwaard worden. En soms zijn ook nieuwe stations nodig. Wilt u een complex verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen? Heeft u plannen voor grootschalige opwek via een coöperatie? Neem altijd in de planfase contact op met Stedin om de mogelijkheden te bespreken. Zodat we tijdig kunnen aansluiten. En met u meedenken over de meest geschikte locatie om congestie op het net te voorkomen.

Wat doet
Stedin voor u?

Als u energie gaat opwekken, moeten uw energie-aansluiting en meter geschikt zijn.

 • Informatie over de verschillende aansluiting(en)
 • Informatie over (het aanvragen van) subsidiemogelijkheden
 • Aanleg van uw nieuwe elektriciteitsaansluiting
 • De capaciteit van uw aansluiting wijzigen of een extra meetpunt plaatsen
 • De energiemeter controleren
 • Een nieuwe energiemeter plaatsen 

Energie opwekken en terugleveren
in zes stappen

 • Informeer Stedin over uw plannen
 • Kies uw opwekinstallatie en een erkend installatiebedrijf
 • Check of uw aansluiting geschikt is
 • Zorg voor een geschikte meter
 • Informeer ons over uw teruglevering
 • U kunt van start met opwekken
Informeer Stedin over uw plannen

Neem in de planfase contact met ons op. Mail naar KDO@stedin.net of bel 088 - 896 3777. Zo kunnen we met u meedenken over geschikte locaties.

Kies uw opwekinstallatie en een erkend installatiebedrijf

Kies waarmee u energie wilt opwekken. Opwekinstallaties moeten vanaf 27 april 2019 voldoen aan nieuwe wettelijke eisen. Vraag uw leverancier hiernaar.

Check of uw aansluiting geschikt is

Vindt de opwek plaats op een locatie waar al een elektriciteitsaansluiting is? Laat dan de installateur checken of de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting geschikt is voor de opwerk. Is dat niet zo? Dan kunt u een wijziging (verzwaring) van de aansluiting aanvragen.


Het is ook mogelijk een extra meetpunt (een tweede elektriciteitsmeter) achter de bestaande aansluiting te plaatsen. Hierdoor kunt u een tweede energieleverancier kiezen alleen voor de opwek. Is de aansluiting alleen voor opwek? Dan is een zuivere terugleveraansluiting geschikt.

Zorg voor een geschikte meter

U kiest zelf een meetverantwoordelijke. Dit is de instantie die zorgt voor uitlezen van de meters, het doorgeven van de meterstanden en het onderhoud aan de meter. Kies hiervoor een meetverantwoordelijke die gecertificeerd is door Tennet en geregistreerd is in het MV Register Elektriciteit. Let op! Als u gebruik maakt van een extra meetpunt kiest u voor uw huidige meetverantwoordelijke.

Informeer ons over uw teruglevering

Zo zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk functioneert. Stuur ons een mail met daarin het vermogen van de pv-installatie, de Hoofd-EAN van de aansluiting en de naam van het bedrijf.

U kunt van start met opwekken

U kunt nu duurzame energie opwekken en terugleveren. En zo kosten besparen en bijdragen aan een duurzame wereld. Voor de nieuwe energiegeneratie!