U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Aansluiten
bij schaarste

Om in gevallen van schaarste klanten toch aan te sluiten, hebben we een aantal mogelijke oplossingen. Ook zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden, we vragen onze klanten hierover mee te denken.

LOSLATEN REDUNDANTIE

Storingsreserve wordt ook wel de ’spitsstrook’ van het energienet genoemd. Door het energietransport om te leiden bij een storing of onderhoud, voorkomen of beperken we de duur van een onderbreking in grote gebieden. Door de groei van duurzame opwek is netverzwaring nodig, maar dit kost veel tijd. Het aansluiten van zonne- en windparken kan alsnog als we hiervoor de storingsreserve inzetten.  Voor veel zon- en windprojecten is het niet nodig om ze op de maximale capaciteit aan te sluiten. Bij storing- en onderhoudssituaties wordt de zon- of windinstallatie tijdelijk terug- of afgeschakeld. Zo blijft de leveringszekerheid voor andere netgebruikers onveranderd hoog. Dit passen we toe in het industrie- en havengebied Europoort. Hier is de grens van de transportcapaciteit bijna bereikt. We laten de storingsreserve los om de geplande en toekomstige zonne- en windparken tijdig te kunnen aansluiten. Door continu te monitoren wat de beschikbare netcapaciteit en de werkelijke opwek zijn, kunnen we in geval van verminderde netcapaciteit de teruglevering ‘aftoppen’.

DYNAMISCH TERUGLEVEREN

In gebieden waar we te maken hebben met te weinig capaciteit, proberen we bepaalde klanten onder bepaalde voorwaarden alsnog aan te sluiten. Slimme omvormers (PQ-regeling) van grootschalige zonnedaken en -parken kunnen zo worden geprogrammeerd dat ze voorkomen dat de spanning in het net te hoog wordt als er meer elektriciteit doorheen stroomt. Dit gebeurt door onder meer “onbruikbare” blindstroom van het net te halen en het actieve vermogen te beperken op piekmomenten.

Stedin Flexchallenge

Om het huidige energienet beter te benutten zijn flexoplossingen nodig. Daarom organiseerden wij een StedinFlexchallenge. Hiermee dagen wij de markt uit om samen met ons flexoplossingen te vinden en uit te voeren. Bedrijven en marktpartijen die hieraan meewerken, helpen zo de energietransitie te versnellen. En niet onbelangrijk: met het inzetten van flexibel vermogen kunnen zij geld verdienen.

Kaart met verzorgingsgebied van Stedin

Transportschaarste

Op de website van Netbeheer Nederland leest u meer over opschaalbare oplossingen voor transportschaarste.

Meer over transportschaarste
Zonnepark vanuit de lucht gefotografeerd

Opweksturing

Met opweksturing kunnen we bij een stroomstoring de impact van de storing beperken en deze sneller oplossen.

Lees meer over opweksturing