U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Capaciteit
van het elektriciteitsnet

In heel Nederland loopt het elektriciteitsnet tegen z’n grenzen aan. Beschikken over voldoende netcapaciteit is daardoor helaas niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Het is verstandig hiermee rekening te houden voordat u uw plannen concretiseert. Wij geven u graag inzicht.

Congestie &
congestiemanagement

Congestie op het elektriciteitsnet is als file op de snelweg. Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, zijn vaak netverzwaringen nodig. Dat kost tijd. Als we klanten in een congestiegebied via aansturing of afspraken op momenten meer of minder kunnen laten gebruiken, kan dit ruimte geven op het net (congestiemanagement). Congestiemanagement wordt zo toegepast om de periode tot de netuitbreiding te overbruggen.

Kaarten
transportcapaciteit

Op onderstaande kaarten maken wij inzichtelijk wat de transportcapaciteit voor teruglevering en afname in het Stedin-gebied is. De kaarten zijn indicatief en u kunt hier geen rechten aan ontlenen. We updaten de kaarten minimaal eens per kwartaal. 

Opwek

Kaart die transportschaarste toont voor opgewekte energie

Download kaart

Afname

Kaart die transportschaarste toont voor afname van elektriciteit 

Download kaart

Toelichting

  • Stedin verzorgingsgebied
    De zwarte randen geven de grenzen van ons verzorgingsgebied voor elektriciteit weer. De gemeentegrenzen worden ook aangegeven in de kaart. In gebieden binnen het verzorgingsgebied die niet geel, oranje of rood zijn, is transportcapaciteit op het voedende station beschikbaar voor grootverbruikaansluitingen vanaf 1,75 MVA en groter. Op basis van de kleuring in deze kaart kan geen eenduidige conclusie worden getrokken over de ruimte in de lagere netvlakken (middenspanningsringen en het laagspanningsnet) voor aansluitingen kleiner dan 1,75 MVA.
  • Gele gebieden: Hier is beperkte transportcapaciteit beschikbaar. Neem contact op met uw account- of regiomanager om de mogelijkheden te bespreken.
  • Oranje gebieden: Hier loopt een congestiemanagementonderzoek of het onderzoek wees uit dat er door congestiemanagement beperkte transportcapaciteit beschikbaar is. In geval van een onderzoek is er tijdelijk geen transportcapaciteit beschikbaar totdat de uitkomst bekend is.
  • Oranje gearceerde gebieden: Het gevonden flexibel vermogen uit het congestiemanagementonderzoek is beperkt beschikbaar. 
  • Rood gearceerde gebieden: Het gevonden flexibel vermogen uit het congestiemanagementonderzoek is hier volledig toegekend en het onderzoek wijst uit dat congestiemanagement hier niet meer mogelijk is.
  • Rode gebieden: Het congestiemanagementonderzoek is afgerond met de conclusie dat er geen congestiemanagement mogelijk is. Er is geen transportcapaciteit beschikbaar tot het knelpunt is opgelost.  

Elk congestiegebied is anders. Daarom beschrijven we per gebied de aard, impact en consequenties.

Lees meer over de congestiegebieden

Investeringsplan

In ons investeringsplan 2022 leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u onder meer hoe wij de komende jaren zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas.

Een betrouwbaar net
voor de toekomst

Het is onze taak de energietransitie mogelijk te maken. Naast het realiseren van nieuwe stations en nieuwe elektriciteitsnetten, werken we daarom graag samen met gemeenten, provincies en andere stakeholders aan het opstellen van Regionale Energie Strategieën. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de lange termijn energievraag en aanbod. En we onderzoeken nieuwe oplossingen zoals de mogelijkheden van flexibel energieverbruik. Voorbeelden hiervan zijn de Zuidplaspolder of de lokale energiemarkt in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem.

Zie voor meer informatie over de manier waarop Stedin met haar omgeving samenwerkt ook de pagina's over Verduurzaming Gebouwde Omgeving.

Gerelateerde onderwerpen

Luchtfoto van Utrecht in het avondlicht

Congestiemanagement

Als klanten via aansturing of afspraken op momenten meer of minder energie gebruiken, kan dit ruimte geven op het net.

Lees meer over congestiemanagement
Kaart met verzorgingsgebied van Stedin

Beschikbare netcapaciteit 

Via Netbeheer Nederland krijgt u inzicht in de beschikbare netcapaciteit op landelijk niveau.

Bekijk de beschikbare netcapaciteit

Loslaten redundantie

Door het loslaten van storingsreserve benutten we het elektriciteitsnet optimaal.

Lees meer over loslaten redundantie
Zonnepark vanuit de lucht gefotografeerd

Opweksturing

Met opweksturing kunnen we bij een stroomstoring de impact van de storing beperken en deze sneller oplossen.

Lees meer over opweksturing