U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

HERONDERZOEK CONGESTIEMANAGEMENT
DORDTSE KIL III EN IV

Door congestie kunnen nieuwe duurzame projecten op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV sinds september 2021 hun opgewekte energie niet terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dat kan pas weer als de netuitbreiding gereed is (medio 2025). Het verdelen van ruimte op het elektriciteitsnet bij drukte (congestiemanagement) bood destijds geen oplossing. Nieuwe spelregels van toezichthouder ACM geeft netbeheerders meer mogelijkheden voor congestiemanagement. Daarom start Stedin een heronderzoek congestiemanagement op deze bedrijventerreinen.

ZET UW FLEXIBEL REGELVERMOGEN IN
VOOR DORDTSE KILL III EN IV

Wij roepen partijen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement. Dit kan bijvoorbeeld door het, op verzoek van Stedin, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie zoals een windpark, zonnepark of warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt. Ook flexibel regelvermogen met behulp van een grote batterij, koelinstallatie, elektrische boiler of door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit te gebruiken, is welkom. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem en kunnen pieken worden voorkomen of verminderd. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. 

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen

BELANG VAN DEELNAME CONGESTIEMANAGEMENT

Deelname aan congestiemanagement helpt om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten en voor iedereen zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Hiermee draagt u bij aan de (lokale) energietransitie. En wordt het voor anderen ook weer mogelijk om energie terug te leveren. Daarbij behoudt u uw inkomsten. Wij betalen u namelijk een vergoeding voor de gemiste energieopbrengsten.

WAT HEB IK NODIG VOOR DEELNAME?

Voorwaarde voor deelname is dat uw bedrijf is gevestigd in een van onderstaande postcodegebieden. Daarnaast beschikt uw bedrijf over:

  • Een grootverbruiksaansluiting (> 3 x 80 ampère) met een telemetriemeter (via deze meter lezen wij als netbeheerder op afstand uit wat het daadwerkelijke gebruik gedurende een bepaalde periode is geweest) en; 
  • Een elektriciteitsproductie-eenheid, energieopslagfaciliteit of verbruiksinstallatie met een vermogen van minimaal 1 MW die (op afstand) kan worden aangestuurd. 
Kaart die transportschaarste weergeeft in Dordtse Kil

 

Bekijk de postcodes van dit congestiegebied*

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

VOOR KLANTEN IN DE WACHTRIJ: WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN AANVRAAG?

Vanwege de huidige congestie is er een wachtrij voor klanten die op een nieuwe of bestaande grootverbruikaansluiting energie willen terugleveren. Als wij voldoende deelnemers voor congestiemanagement in het gebied kunnen contracteren, komt er weer transportcapaciteit beschikbaar en kunnen wij klanten in de wachtrij aansluiten. Wij hanteren voor alle aanvragen de datum van binnenkomst om de volgorde te bepalen. Wij zijn hiertoe verplicht op basis van het zogenaamde ‘first come, first served’ principe.

VERWACHTE PUBLICATIEDATUM HERONDERZOEK

Wij verwachten de uitkomsten van het heronderzoek uiterlijk eind 2022 te publiceren op onze website. De snelheid waarmee wij het onderzoek kunnen afronden is deels afhankelijk van de reacties op onze oproep. Bij een positieve uitslag wordt congestiemanagement verder ingericht. Daarna sluiten wij weer klanten aan op volgorde van de wachtlijst. 

PROCEDURE BIJ ONVOLDOENDE DEELNEMERS CONGESTIEMANAGEMENT

Stedin kan in een uiterst geval verbruikers en producenten van (grootschalige) wind- en zonnestroom verplichten om tegen een marktconforme financiële vergoeding de vraag naar transport te verminderen. Dit zou voor kunnen komen als er onvoldoende deelnemers aan congestiemanagement zijn. Of als er structureel te hoge vergoedingen worden gevraagd door aanbieders van flexibel vermogen. Wij werken samen met de andere netbeheerders uit hoe dit in de praktijk wordt toegepast.