U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Heronderzoek congestiemanagement
regio Middelharnis

Monteurs bij windmolenpark op achtergrond

Door congestie kunnen nieuwe duurzame projecten op Goeree-Overflakkee sinds april 2021 hun opgewekte energie niet terugleveren aan het 13 kV-deelnet rondom Middelharnis. Dat kan pas weer als de netuitbreiding gereed is (begin 2024). Het verdelen van ruimte op het elektriciteitsnet bij drukte (congestiemanagement) bood destijds geen oplossing. Nieuwe spelregels van toezichthouder ACM geeft netbeheerders meer mogelijkheden voor congestiemanagement. Daarom start Stedin een heronderzoek congestiemanagement in Middelharnis. 

Zet uw flexibel regelvermogen
in voor regio Middelharnis

Wij roepen partijen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement. Dit kan bijvoorbeeld door het, op verzoek van Stedin, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie zoals een windpark, zonnepark of warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt. Ook flexibel regelvermogen met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler of door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit te gebruiken, is welkom. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem en kunnen pieken worden voorkomen of verminderd. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Als potentiële aanbieder kunt u uw interesse voor deelname kenbaar maken.

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen

Belang van deelname congestiemanagement

Deelname aan congestiemanagement helpt om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten en voor iedereen zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Hiermee draagt u bij aan de (lokale) energietransitie. En wordt het voor anderen ook weer mogelijk om energie terug te leveren. Daarbij behoudt u uw inkomsten. Wij betalen u namelijk een vergoeding voor de gemiste energieopbrengsten.

Wat heb ik nodig voor deelname?

Voorwaarde voor deelname is dat uw bedrijf is gevestigd in een van onderstaande postcodegebieden. 
Daarnaast beschikt uw bedrijf over:

  • Een grootverbruiksaansluiting (> 3 x 80 ampère) met een telemetriemeter (via deze meter lezen wij als netbeheerder op afstand uit wat het daadwerkelijke gebruik gedurende een bepaalde periode is geweest) en 
  • Een elektriciteitsproductie-eenheid, energieopslagfaciliteit of verbruiksinstallatie met een vermogen van minimaal 1 MW die (op afstand) kan worden aangestuurd. 

Kaart en postcodes congestiegebied
Goeree-Overflakkee rondom Middelharnis


Kaart met congestiegebied rondom Middelharnis ingekleurd

Het congestiegebied op Goeree-Overflakkee rondom Middelharnis omvat onder meer de volgende plaatsen/postcodes:

Plaats  Postcode
 Middelharnis  3241
 Stad aan ’t Haringvliet  3243
 Nieuwe-Tonge  3244
 Sommelsdijk  3245
 Dirksland  3247
 Herkingen  3249
 Oude-Tonge  3255
 Achthuizen  3256
 Ooltgensplaat  3257
 Den Bommel  3258
 Melissant (gedeeltelijk)  3248
 Dam vanuit Goeree-Overflakkee naar Bruinisse (circa 10 aansluitingen)  4311 NN
 

Bekijk de volledige lijst met postcodes.

Voor klanten in de wachtrij: wat betekent dit voor mijn aanvraag?

Vanwege de huidige congestie is er een wachtrij voor klanten die op een nieuwe of bestaande grootverbruikaansluiting energie willen terugleveren. Als wij voldoende deelnemers voor congestiemanagement in het gebied kunnen contracteren, komt er weer transportcapaciteit beschikbaar en kunnen wij klanten in de wachtrij aansluiten. Wij hanteren voor alle aanvragen de datum van binnenkomst om de volgorde te bepalen. Wij zijn hiertoe verplicht op basis van het zogenaamde ‘first come, first served’ principe. 

Verwachte publicatiedatum heronderzoek

Wij verwachten de uitkomsten van het heronderzoek begin 2023 te publiceren op onze website. Dit is later dan gepland. We nemen langer de tijd omdat we goed willen onderzoeken welk perspectief we kunnen bieden aan onze klanten op de wachtlijst. Met de partijen die hun flexibel vermogen hebben aangemeld zijn we nog in gesprek. We doen daarnaast nogmaals een oproep aan partijen in de regio om hun flexibel vermogen aan te melden en om een contract te tekenen

Procedure bij onvoldoende deelnemers congestiemanagement

Stedin kan in een uiterst geval verbruikers en producenten van (grootschalige) wind- en zonnestroom verplichten om tegen een marktconforme financiële vergoeding de vraag naar transport te verminderen. Dit zou voor kunnen komen als er onvoldoende deelnemers aan congestiemanagement zijn. Of als er structureel te hoge vergoedingen worden gevraagd door aanbieders van flexibel vermogen. Wij werken samen met de andere netbeheerders uit hoe dit in de praktijk wordt toegepast.