U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

"KIJK EERST MET ELKAAR NAAR WAT JE WÉL WILT IN DE REGIO"

Leestijd: 3,5 minuut

Lennard Seriese, gebiedsregisseur Stedin

Om van de energietransitie een succes te maken, moet de Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord vertaald worden naar de regio. Volgend jaar juni moeten alle 30 regio’s hun conceptplannen presenteren in een Regionale Energiestrategie (RES). Gebiedsregisseur Lennard Seriese van Stedin zit aan tafel en ontwerpt de plannen mee. Vijf vragen aan hem.

1. Wat is de beste benadering voor een succesvolle RES?

“Zie de RES als een uitgelezen kans om programmatisch met verduurzaming aan de slag te gaan. Als gemeenten, provincies, netbeheerders, waterschappen en maatschappelijke organisaties ervoor openstaan om die route periodiek te bekijken en eventueel te herijken, dan vind je elkaar in een gezamenlijk plan om de energietransitie te realiseren. Zeker als dat in goede samenwerking met elkaar en met oog voor de omgeving gebeurt.”

2. Hoe kan een RES profiteren van Stedin?

“Voor een Regionale Energietransitie heb je ons nodig. Vanwege onze kennis, inzicht en deskundigheid als specialist in de energie-infrastructuur. De RES draait om drie belangrijke vragen: waar gaan we in de regio elektriciteit produceren, hoe gaan we die transporteren en waar komt onze warmte vandaan als we geen aardgas meer hebben? Stedin weet waar er kansen liggen als het gaat om de bestaande capaciteit van het netwerk, en hoe we daar slim gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld met een windmolen- of zonnepark. Verder rekent Stedin alle plannen door om de impact op het net te bepalen: wat is er nodig aan kabels, stations, ruimte en investeringen in de tijd? Dit helpt bij het maken van de regionale agenda. Daarbij zitten wij in meerdere RES-regio’s aan tafel. We weten wat andere regio’s doen en hoe praktijkvoorbeelden hebben uitgepakt. Die kennis delen wij actief aan tafel.”
  Regionaal samenwerken aan de energietransitie

3. Waar ligt de grootste uitdaging van de RES?

“Het is een complex vraagstuk: hoe gaan we in de regio invulling geven aan de landelijke klimaatdoelstellingen? Dat gaat over energie opwekken en energie besparen, maar ook over het leveren van warmte. Je moet gaan samenwerken om tot oplossingen te komen waar iedereen achter staat. Energie als onderwerp raakt iedereen, maar in de uitvoering kunnen het controversiële projecten zijn. Niet iedereen is even enthousiast over windmolens, een warmtenet of een groot zonnepark. En niet iedereen kan of wil aan de slag met zijn eigen woning. Als ergens ruimte is voor een duurzaam initiatief, wil dat niet automatisch zeggen dat er draagvlak is of dat het past in de omgeving. Daarbij wil één gemeente vaak niet alles oplossen voor een hele regio. Dit alles maakt het ingewikkeld. Ook is het klimaat niet het enige beleidsdomein waar overheden mee bezig zijn.”

4. En voor Stedin?

“Onze uitdaging is om alle partijen aan tafel zo goed mogelijk te helpen om concreet te worden. Pas dan kunnen wij aangeven of er aanpassingen nodig zijn en welke. Netbeheerders zijn in de eerste plaats techneuten. Wij denken algauw: hoe moeilijk kan het zijn, hier hebben we capaciteit op het net, zet het daar maar neer. Maar de vraag die op tafel ligt, is natuurlijk veel groter en complexer dan de netbeheerderswereld. Wat vinden we gewenst? Wat vinden we maatschappelijk acceptabel? Wie mag meedoen en wie niet? En hoe geven we daar op een goede manier invulling aan? Dat zijn de vragen die in landelijk en regionaal verband beantwoord moeten worden.”

5. Wat brengt partijen echt verder in een RES?

“Ik zie dat in sommige regio’s wordt begonnen met wat ze niet willen in plaats van dat ze nadenken over wat ze wél willen. Een ongewenste volgorde wat mij betreft. En dat heeft alles te maken met de emotie bij de verschillende technologieën. Windtechnologie is daar exemplarisch voor. Ondanks dat het mooie technologie is, wil niet iedereen direct een windmolen in zijn achtertuin. Die sentimenten spelen en zijn legitiem, maar begin daar niet mee. Start met het gedeelde beeld, in een open en vrij gesprek. Elke partij aan tafel heeft een achterban, eigen opvatting of duidelijk politiek kader. Luister daarnaar en praat erover. Dan ontstaat er begrip en tegelijkertijd ook ruimte om te komen tot concrete oplossingen.”

Wist u dat

Weten waar in uw regio de quick wins zitten? Vraag Stedin om een workshop met onze kansenkaart om te zien waar nog voldoende ruimte is voor zonne- en windparken op het bestaande elektriciteitsnet. Praktische informatie die u helpt om de Regionale Energietransitie verder vorm te geven.

VIER TIPS VAN DE EXPERT
VOOR EEN SUCCESVOLLE RES

  1. Wees open en nieuwsgierig naar elkaar. Met oog voor alle verschillende belangen die er zijn. Neem de tijd om elkaar daarin te begrijpen.

  2. Stedin weet waar er voldoende ruimte is op het bestaande net voor zonne- en windparken. Maak daar gebruik van. En speel in op bewonersinitiatieven of ondernemers die goede plannen hebben. Dan kom je in de doe-stand en maak je een klimaatbestendiger Nederland heel tastbaar.

  3. Zo bereikt u bewoners, bedrijven en bestuurders. Hoe informeren we iedereen, op welke manier en wanneer? Hoe zorgen we ervoor dat we op een goede manier het gesprek voeren met elkaar?

  4. Zo krijg je de route scherp die leidt tot het gewenste eindbeeld van de regio. Neem thema’s als mobiliteit, industrie en landbouw mee. Dit helpt om duidelijkheid te bieden aan bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wat betreft handelingsperspectief. Het helpt ook de netbeheerder om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de infrastructurele opgave richting 2030 en 2050.