U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

“PROFITEER ALS GEMEENTE VAN DE KENNIS VAN STEDIN ALS NETBEHEERDER”

Leestijd: 2 minuten

Louis van der Hoeven, projectleider Stedin

Betrek Stedin vanaf het begin, wees concreet en durf beslissingen te nemen. Dat zijn de ingrediënten voor een succesvolle wijkaanpak, aldus projectleider Louis van der Hoeven van netbeheerder Stedin. Vier vragen aan hem.

1. Wat is een wijkaanpak?

“In een wijkaanpak werken alle betrokken partijen samen aan de verduurzaming van een wijk. Zie het als een uitvoeringsplan waarin alle kennis en kunde zijn gebundeld. Dit om de energietransitie in een bestaande wijk zo soepel mogelijk te laten verlopen. Niet elke gemeente realiseert zich dat het aardgasvrij maken van een wijk ook een enorme impact heeft op het elektriciteitsnet. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk met Stedin om tafel te gaan. En met partners als woningcorporaties en eventueel het warmtebedrijf en grote vastgoedbeheerders.”

2. Hoe helpt Stedin gemeenten hierbij?

“Als specialist in de energie-infrastructuur zorgen wij ervoor dat gemeenten de beste keuzes kunnen maken. Dat doen we met onze kennis, kunde en netberekeningen. Zo zorgt Stedin ervoor dat de infrastructuur de energievraag aankan. Ook op de lange termijn. Door tijdig betrokken te zijn bij de planvorming kunnen wij bijtijds aangeven welke aanpassingen er nodig zijn aan het elektriciteitsnetwerk. En hoeveel tijd en ruimte deze aanpassingen in beslag nemen. Daarbij brengen wij expertise en ervaringen in van vergelijkbare trajecten. Wij zijn die samenwerkingspartner waarmee de gemeente de wijkaanpak realiseert.”

3. Waarom is het zo belangrijk dat Stedin zo vroeg mogelijk bij de wijkaanpak wordt betrokken?

“Sommige aanpassingen aan de energie-infrastructuur zijn erg tijdrovend. Als een wijkaanpak te laat met ons wordt gedeeld, kan dit gevolgen hebben voor de totale planning en de doorlooptijd kan omhooggaan. Stel dat we voor de benodigde vraag naar elektriciteit niet alleen het huidige net in de wijk moeten verzwaren maar ook de transformatorhuisjes, dan is dat een traject dat driekwart tot een jaar duurt. Maar de impact kan nog groter zijn als ook buiten de wijk de netten bijvoorbeeld verzwaard moeten worden. Afhankelijk van wat er moet gebeuren, zijn dit trajecten van drieënhalf tot soms zeven jaar. Om de energietransitie zo soepel mogelijk te laten verlopen, is Stedin een onmisbare partner.”

4. Waar ligt de grootste uitdaging voor gemeenten bij een wijkaanpak?

“Stedin kan pas het elektriciteitsnetwerk verzwaren als een wijkaanpak concreet genoeg is. Dus als we met elkaar helder en duidelijk hebben wat de alternatieve verwarmingsbron wordt voor gas. Pak als gemeente je coördinatierol, houd de voortgang erin en durf beslissingen te nemen. En profiteer hierbij vooral van onze kennis als netbeheerder. Dan zet je stappen om een wijk toekomstproof te maken.”

Blijf op de hoogte

Wij vertellen u graag over de producten en diensten die wij voor u ontwikkelen in een persoonlijke update. Zo helpen wij om uw plannen te realiseren.

0:02 / 1:00

Drie tips van Stedin
voor een succesvolle wijkaanpak

  1. Betrek Stedin direct bij het maken van een wijkaanpak. En nodig meteen ook andere betrokken opdrachtgevers uit als het waterschap, de energieleverancier, woningcorporaties en eventueel grote vastgoedbeheerders. Dan heb je alle kennis en kunde aan tafel om concrete beslissingen te nemen.

  2. Pak als gemeente je coördinatierol. En maak hierbij gebruik van de kennis van Stedin. Met de gemeente als centrale aanjager in het proces boek je sneller vooruitgang.

  3. Zoek de synergie tussen alle partijen. In de uitvoering zijn meerdere partijen samen op de vierkante meter bezig. Combineer werkzaamheden waar mogelijk en geef iedereen een coördinatieplicht. Dit voorkomt meerkosten en beperkt de overlast voor bewoners.