U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

“HET VERDUURZAMEN VAN HUURWONINGEN VRAAGT OM AANPASSINGEN AAN ONZE NETTEN”

Leestijd: 4,5 minuut

Dave de Wit, Stedins productexpert aardgasloos renoveren

Veel woningcorporaties verduurzamen hun woningbezit met zonnepanelen of vervangen kookgas voor een elektrisch alternatief. De huidige netten zijn daar niet zonder meer geschikt voor. “Bespreek uw plannen op tijd met Stedin en samen zorgen we ervoor dat het lukt”.

1. Wat is voor woningcorporaties de grootste uitdaging in de energietransitie?  

“Het maken van keuzes: waarin investeer je, ga je verduurzamen, ga je renoveren, ga je nieuwbouw ontwikkelen, hoe houd je de woningen betaalbaar voor bewoners? Niet iedere corporatie heeft ook de middelen om een volledige duurzaamheidsslag te maken, waardoor ze zich moeten beperken tot kleinere renovaties. 

In de aanpak zit nog geen eenduidigheid. Daarbij is het type woningen ook heel divers. Dat alles maakt het complex. Als Stedin in een vroeg stadium betrokken wordt bij de planvorming kunnen wij inzicht geven in de impact van plannen op het elektriciteits- en gasnet. Zo geven we een helder beeld van verwachte doorlooptijd en werkzaamheden die Stedin moet verrichten”. “Het maken van keuzes: waarin investeer je, ga je verduurzamen, ga je renoveren, ga je nieuwbouw ontwikkelen, hoe houd je de woningen betaalbaar voor bewoners? Niet iedere corporatie heeft ook de middelen om een volledige duurzaamheidsslag te maken, waardoor ze zich moeten beperken tot kleinere renovaties.

2. Waar kan een woningcorporatie rekening mee houden bij het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van woningen?

“Er zijn een aantal zaken waar woningcorporaties rekening mee kunnen houden die direct impact hebben voor Stedin. Laat ik er twee noemen – Ten eerste, wanneer elektrisch koken bijvoorbeeld direct meegenomen wordt bij de aanleg van een warmtenet kan Stedin het gasnet helemaal verwijderen. Zolang er gas gebruikt wordt om te koken dient Stedin het gehele gasnet te blijven onderhouden.  Een tweede win-win kan gerealiseerd worden door vroegtijdig Stedin te betrekken bij plannen. Om een aansluiting te verzwaren kan het zijn dat er naast werk in het gebouw ook werkzaamheden in de wijk dienen te gebeuren, deze kunnen zo een looptijd van een jaar hebben. Vroegtijdige afstemming voorkomt problemen bij de uitvoering. 

Het verduurzamen van huurwoningen vraagt om aanpassingen aan onze netten

3. Geldt voor zonnepanelen ook dat het net moet worden aangepast?

“Zeker, het terugleveren van zonne-energie in hele straten of delen van wijken kan leiden tot meer dan een verdubbeling van de benodigde transportcapaciteit. Dus check bij grote plannen altijd bij Stedin of het huidige netwerk dit aankan. Net als bij zonnepanelen brengt bijvoorbeeld ook een andere warmtevoorziening bijna altijd veranderingen aan de energie-infrastructuur met zich mee. Denk aan het vervangen of aanleggen van extra elektriciteitskabels, het plaatsen van een extra transformatorhuisje of uitbreiding van een bestaand station. Wij onderzoeken hoeveel tijd en ruimte dit kost, waardoor corporaties achteraf niet met verrassingen worden geconfronteerd.”

4. Welke rol hebben woningcorporaties in de energietransitie? 

“Woningcorporaties hebben een enorm aandeel in de woningmarkt, circa 30 procent. Daarmee kunnen zij als aanjager fungeren voor de energietransitie. Zij verduurzamen hele straten of flats tegelijkertijd, waardoor zij indirect innovatieve oplossingen stimuleren in de markt. Als een corporatie haar woningaanbod gaat verduurzamen, dan wordt het voor fabrikanten interessant om hiervoor innovatieve oplossingen te bedenken . Die aanjagersrol hebben woningcorporaties ook toebedeeld gekregen van de overheid.”

5. Waarom is Stedin hierin een onmisbare partner?

“De gemeente bepaalt uiteindelijk welke wijk aardgasvrij gemaakt wordt. Wij stimuleren gemeenten de regie te nemen en kansen te benutten. Om zo samen met de woningcorporaties aan de slag te gaan. Stel dat een woningcorporatie over vijf jaar de overstap wil maken naar inductiekoken maar dat wij al eerder een vervangingsinvestering moeten doen, dan kunnen we beide belangen mogelijk samenvoegen. Met als resultaat dat er bijvoorbeeld geen vervangingsinvestering voor het gasnet nodig, omdat al eerder het gasnet wordt verwijderd vanwege de overstap van kookgas naar inductiekoken. En door alle werkzaamheden in één keer uit te voeren, beperken we ook de overlast voor de bewoners.”

Betrek Stedin bij uw plannen

Heeft u verduurzamings- plannen? Betrek Stedin zo snel mogelijk. Laat ons weten hoe ver u bent. Dit kost u slechts één minuut.

0:02 / 1:00

Drie tips van Stedin
om succesvol van het kookgas af te gaan

  1. Gebruik de lessons learned om tot een win-winsituatie te komen voor zowel de huurder, corporatie en gemeente als de netbeheerder. Benut bijvoorbeeld natuurlijke momenten zoals geplande renovaties of vervanging van het aardgasnetwerk om huurwoningen aan te passen voor inductiekoken.
  2. Stem tijdig de plannen af met de netbeheerder. Ook al past de aansluitwaarde van de inductieplaat binnen de capaciteit van de in de woning aanwezige individuele hoofdzekering, als alle bewoners ‘s avonds tegelijk gaan inductiekoken ontstaat er een piek in de vraag. En die moet het net wel aankunnen. Hou hierbij rekening met een mogelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet, waardoor er overlast voor bewoners kan gaan ontstaan.
  3. Trek tijdens de uitvoering gezamenlijk op, ook richting de bewoners. Stem communicatie over ‘wat gebeurt wanneer en bij wie’ op elkaar af en probeer uitvoeringswerkzaamheden zoveel mogelijk te clusteren. Dit zorgt voor minder overlast en een grotere acceptatie onder bewoners. 

SAMENWERKEN MET WONINGCORPORATIES IN UTRECHT

“Samen met Mitros heeft Stedin in de wijk Overvecht in Utrecht ruim 360 woningen geschikt gemaakt voor inductiekoken. Daar lag al een warmtenet en werd alleen nog gekookt op gas. Alle bewoners hebben van Mitros een inductieplaat en een pannenset gekregen. Dit was mogelijk vanwege een grote renovatie waarbij de ombouw was meegenomen. De huur ging iets omhoog, maar het vastrecht voor de gasaansluiting kwam te vervallen. Zo viel het onder de streep positief uit voor de bewoners. Vanaf het begin zijn de bewoners betrokken geweest bij de verduurzamingsplannen. In totaal gaan we samen met Mitros en andere corporaties in dit gebied 4.000 woningen in Overvecht afsluiten van kookgas.” 

SAMENWERKEN MET WONINGCORPORATIES IN DEN HAAG

“In samenwerking met de gemeente Den Haag en diverse woningcorporaties heeft Stedin 228 woningen afgesloten van kookgas. Nog voor het einde van dit jaar krijgen nog eens 1.000 huurders in kansrijke gebieden een aanbod om over te stappen. Die kansrijke gebieden hebben wij in kaart gebracht: waar is de overstap op korte termijn redelijk makkelijk uitvoerbaar met wat er nu ligt aan capaciteit. Het uiteindelijke doel is om over drie jaar zo’n 5.000 woningen van het kookgas af te hebben.”