Waarom heeft Stedin een BSS?

Het Stedin Bedrijf Specifiek Supplement (BSS) is een aanvulling op de door Netbeheer Nederland uitgegeven BEI BLS en BEI BHS.

BSS is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektriciteitsvoorzieningssystemen die eigendom zijn van Stedin en op de werkzaamheden aan, met of nabij die elektriciteitsvoorzieningen die in opdracht van Stedin worden uitgevoerd.

Gerelateerde vragen

01 Wat moet ik doen als ik kabels en leidingen wil omleggen?
Dan moet u eerst een Klic-melding doen. Meer informatie vindt u op de website www.klic.nl. 
Lees meer
02 Wat houdt Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) in?
BEI staat voor Bedrijfsvoering Elektrische Installaties. In de BEI staan veiligheidsprocedures voor het werken aan en in de nabijheid van el...
Lees meer
03 Wat is het Bedrijfsspecifiek Supplement (BSS)?
Aanvullende zaken als afwijkende infrastructuren, organisatie-indelingen of werkwijzen  nemen de deelnemende energiebedrijven uit het BEI-BS...
Lees meer
04 Hoe kan ik zegelrecht aanvragen?
Alleen een erkend installateur die zegelrecht van ons heeft ontvangen, mag een zegel verbreken. Vraag zegelrecht aan.
Lees meer
05 Wat is het Branche Supplement (BS)?
De BEI-normen Hoogspanning en Laagspanning zijn aangevuld met het Branche Supplement (BEI-BS). Het BS is een supplement van de energiebedrij...
Lees meer