U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Storing aan systemen
Vanwege een storing aan onze systemen krijgt u mogelijk een foutmelding bij sommige onderdelen op onze website. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

Dataset
leidraad Warmtetransitie

In 2019 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gewerkt aan de Startanalyse voor de Leidraad Transitievisie Warmte. Hiervoor is (ook) gebruikgemaakt van data van de netbeheerders. Deze data, inclusief de rekenregels zoals ze gebruikt zijn door het PBL, delen wij als open data.

De dataset bestaat uit een zestal kentallen, geaggregeerd op CBS-buurtcode:

  1. Aantal gas-aansluitingen [aantal]
  2. Lengte LD-leidingen die grondroeringsgevoelig¹ zijn volgens SodM² afspraken [meters]
  3. Totale lengte LD-leidingen [meters]
  4. Percentage van aantal elektriciteitsaansluitingen in de buurt met een doorlaatwaarde van minimaal 3x25A [fractie tussen 0-1]
  5. Totaal opgestelde transformatorcapaciteit (exclusief klantstations) [kVA]
  6. Lengte laagspanningskabels [meter]

Met deze data maken wij het mogelijk om voor alle CBS-buurten in Nederland te kunnen doorrekenen hoe verschillende alternatieve strategieën voor aardgas zich tot elkaar verhouden. Het gaat dan om een vergelijking van maatschappelijke kosten en CO2-reductie.

Peildatum

De peildatum van de gegevens is 1 januari 2019. Op basis van werkelijk gebruik bepalen wij de noodzaak van het actualiseren van deze data.

Disclaimer

(Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kosteninschatting die volgt uit deze methode of de kwaliteit van de door de netbeheerders beschikbaar gestelde data.)

¹ Het gaat hierbij om oudere gasleidingen van grijs gietijzer of asbestcement
² Staatstoezicht op de Mijnen