Genoeg te doen
Met digitalisering nieuwe stappen zetten

De energietransitie zorgt voor grote en complexe vraagstukken. Daar moeten we als organisatie snel en efficiënt op in kunnen spelen. Digitalisering is het codewoord.

Een organisatie
die meebeweegt met ontwikkelingen

Wat we als Stedin ook voor elkaar willen krijgen, het start met agile werken en digitaal denken en doen. 35 DevOps teams ontwikkelen elke dag baanbrekende oplossingen voor klanten en collega’s. Nu zetten we de stap naar zogenaamde BizDevOps teams. 

In de BizDevOps teams werken IT-ers samen met analisten en business experts. Samen bedenken we innovatieve oplossingen voor klantvragen die door de energietransitie steeds complexer en nijpender worden. 

Kijk naar elektrische auto’s. De vraag daarnaar steeg het afgelopen jaar explosief en daarmee ook de vraag naar laadpalen. De doorlooptijd voor het aanleggen van een aansluiting is gemiddeld 18 weken. Wij willen dit terugbrengen tot 4 weken. En zo werken we elke dag aan oplossingen die de business en onze regio vooruit helpen.

IT & Data

Werken aan de digitalisering van Stedin
als IT-er

Elke dag leveren we energie aan 2 miljoen klanten en lopen we voorop in de energietransitie. Goed werkende ICT-systemen en efficiënt ingerichte processen zijn daarvoor cruciaal. Jij ontwikkelt én onderhoudt business IT-oplossingen. Voor collega’s en voor klanten, waarbij je altijd denkt vanuit de user experience. 

Samen met je teamgenoten maak je oplossingen in OutSystems, Azure en SAP. Ook help je mee met de inrichting en het onderhoud van SaaS pakketten, processen en systemen. We streven naar CICD: Continuous Integration, Continuous Delivery. Ons ontwikkelproces nemen we voortdurend onder de loep en met automatisering optimaliseren we onze 'delivery pipelines'. 

Je werkt in multidisciplinaire teams. Iedereen doet mee: de klant, IT-ers, business analisten, experts, de product owner en agile coach. Zo ontstaat de juiste energie en is het agile werkproces gewaarborgd. Gewone teams? We noemen het liever high performance teams.

Je nieuwe collega's
over het werk en de vele mogelijkheden


0:02 / 1:00
0:02 / 1:00