Subsidies en regelingen

Mogelijkheden

Voor het gezamenlijk opwekken van energie zijn diverse regelingen en subsidies beschikbaar. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u veel informatie. Informeer ook bij uw gemeente naar de lokale subsidiemogelijkheden of kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl

Postcoderoosregeling

Coöperaties of VvE’s die samen energie opwekken, kunnen gebruik maken van de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) bij een zuivere terugleveraansluiting of een extra meetpunt (secundair allocatiepunt). Met deze regeling krijgen de leden van de VvE of coöperatie korting op hun energiebelasting. Meer informatie leest u op www.hieropgewekt.nl

Uw energieleverancier verrekent de energiebelasting als Stedin de eindfactuur voor een verbruiksperiode opstelt. Ook de totaal geleverde hoeveelheid energie kan dan worden vastgesteld. De coöperatie of VvE moet zich hiervoor aanmelden via www.energieleveren.nl.