De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt nieuwe, lokale initiatieven voor opwekinstallaties voor duurzame energie van coöperaties of Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Omwonenden kunnen zo makkelijker deelnemen aan duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Wat doet
Stedin voor u?

 • informatie over de verschillende aansluiting(en)
 • uw aanvraag van de SCE-regeling begeleiden

SCE-regeling aanvragen 
in 4 stappen

 1. Neem contact op met het Kenniscentrum Duurzame Opwek via ons contactformulier om uw situatie toe te lichten. Het Kenniscentrum Duurzame Opwek begeleidt u vervolgens bij de aanvraag van de SCE-regeling en de aansluiting van uw keuze.

 2. Een lokale energie coöperatie kan haar deelnemers werven in een afgebakend gebied, de zogenaamde postcoderoos. De postcode van de locatie waar de productie-installatie voor de opwek staat, is het hart van de roos. Het postcoderoosgebied is dit hart samen met alle aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden. Die gebieden worden de blaadjes van de roos genoemd. Ook als een aangrenzend postcodegebied maar met een klein puntje grenst aan het hart kan het tot de roos gerekend worden. 

 3. Zuivere terugleveraansluiting: Dit is een (nieuwe) aansluiting die u uitsluitend gebruikt voor het terugleveren van de opgewekte energie. Bekijk hoe u een nieuwe aansluiting met een maximaal vermogen van 3*80 Ampère voor zuivere terugleveraansluiting aanvraagt. Heeft u een grotere aansluiting? Bekijk dan hier hoe u een nieuwe aansluiting aanvraagt. 


  Extra meetpunt (secundair allocatiepunt): Dit is een tweede meter achter een bestaande aansluiting. Hierdoor is het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Zo is het eenvoudiger om een aansluiting te delen en de afgenomen- of opgewekte energie los van elkaar te verrekenen. Meer informatie over deze aansluitvorm vindt u bij extra meetpunt met een maximaal vermogen van 3*80 Ampère. Heeft uw installatie een groter vermogen? Dan vindt u de informatie over een extra meetpunt hier. 


  Een bestaande aansluiting: Wilt u gebruikmaken van een bestaande aansluiting van bijvoorbeeld uw Vereniging van Eigenaren (VvE) en is het nodig om de capaciteit daarvan aan te passen? Dan moet u een wijziging van de aansluiting aanvragen. Voor een wijziging voor een aansluiting van maximaal 3*80 Ampère leest u hier hoe u dit doet. Heeft u een grotere aansluiting? Dan leest u hier meer over het wijzigen van de aansluiting. 

 4. Heeft uw installatie een vermogen van maximaal 3*80 Ampère? Lees in het stappenplan van samen energie opwekken vanaf  'registreer uw installatie'  hoe u dit doet. Of is uw installatie groter dan 3*100 Ampère? Lees dan in dit stappenplan vanaf 'registreer uw installatie'  hoe u uw installatie moet registreren. 

De SCE-regeling op een bestaande aansluiting

In sommige gevallen is het mogelijk om gebruik te maken van de SCE-regeling op een bestaande aansluiting.

Zonnepanelen en aansluiting van de VvE/coöperatie

Wekt u als VvE of coöperatie zelf energie op en levert u energie terug? Wat u meer teruglevert dan u aan stroom afneemt, kunt u gebruiken voor de SCE-regeling.

Dit geldt als:

 • De aansluiting waarop wordt teruggeleverd op naam staat van de coöperatie of VvE
 • De zonnepanelen van de VvE of coöperatie zijn.

Wij adviseren om in dat geval twee business cases op te stellen. Eén voor teruglevering op de bestaande aansluiting. En één voor teruglevering op een aansluiting voor zuivere teruglevering. Het resultaat is mede afhankelijk van het verbruik van de coöperatie of VvE op de aansluiting.

Zonnepanelen van coöperatie op dak van andere eigenaar

Liggen de zonnepanelen op het dak van een gebouw van iemand anders? Dan is de stroom niet van de coöperatie maar van de eigenaar van het dak. De eigenaar van de elektrische installatie waarop de zonnepanelen zijn aangesloten gebruikt deze stroom. En als er meer wordt opgewekt dan verbruikt, wordt dit teruggeleverd door de eigenaar van de installatie. Om ervoor te zorgen dat u wel een vergoeding krijgt voor de opgewekte stroom moet u afspraken maken met de eigenaar over een vergoeding voor de opgewekte elektriciteit. In dat geval is het zinvol om de stroom die de zonne-installatie opwekt apart te meten met een zogenaamde brutoproductiemeter. U kunt deze brutoproductiemeter aanvragen bij uw netbeheerder (kleinverbruikers) of uw meetbedrijf (grootverbruikers).