Toekomst maken
in het Innovatielab

Zonder innovatie geen energietransitie. Het Stedin Innovatielab speelt daarin een cruciale rol. In deze creatieve, technologische speeltuin wordt de toekomst van Stedin vormgegeven.
Samen met leveranciers en partners werken we ideeën uit, bouwen we, testen we en leren we alles gebruiken. We ontwikkelen algoritmes binnen in onze netten, zodat we kunnen signaleren, interpreteren, vaststellen, regelen en sturen. Ook koppelen we apparaten en gegevens aan elkaar. Zodat we grillige capaciteitsontwikkelingen in onze netten, als gevolg van de energietransitie, voorblijven en eventuele storingen vroegtijdig herkennen én voorkomen.

De secundaire technologie en telecom in onze netten levert ook nieuwe uitdagingen op. Denk aan ‘cyber security’ of onverwachte kettingreacties van algoritmen. Een kleine algoritme ontwerpfout kan een ontwrichtende storing tot gevolg hebben. Zwakke plekken verdienen daarom de grootst mogelijke aandacht.

De analyse van dit soort storingen gaat veel verder dan een simpele kabelbreuk. We kijken naar gebeurtenissen en de samenhang daarvan. Zo dragen we bij aan het versneld opnemen van innovaties in de normale bedrijfsvoering. Samen werken aan de dag van morgen. Dat doen we in het Innovatielab.