Een nieuw energiesysteem

Er ontstaat een nieuw energiesysteem doordat we van een fossiele energievoorziening naar een duurzame gaan, meer elektriciteit verbruiken (o.a. door elektrisch vervoer) en gasloos verwarmen.Een klimaatneutrale samenleving

Ons klimaat verandert omdat de aarde opwarmt door CO₂-uitstoot uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Voor het verminderen van de wereldwijde CO₂-uitstoot zijn forse maatregelen nodig. Zoals stoppen met aardgas.

Een flexibele energiemarkt

Duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, zijn onvoorspelbaar en niet op afroep beschikbaar. Dat betekent dat we op een slimme manier productie en verbruik van elektriciteit op elkaar moeten afstemmen.Samen werk maken van
een leefwereld vol nieuwe energie

Ruim 2,3 miljoen klanten rekenen op ons. Dag en nacht. Dat wij, als onderdeel van Stedin Groep, via onze netten zorgen dat zij het hele jaar door energie hebben. Want energie is onmisbaar geworden in de wereld waarin wij leven. Het is heel vanzelfsprekend dat er altijd energie is en we gebruiken er steeds meer van. Thuis, onderweg en op het werk. 

Omdat we willen dat ook de komende generaties altijd energie hebben, gaan we samen over op schone energie. Uit bronnen die niet opraken en die de planeet niet uitputten of vervuilen. Dit vraagt om flinke aanpassingen van het energienet, of beter gezegd, ons energiesysteem. Nieuwe technieken helpen daarbij. Net als een goede samenwerking tussen alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij onze energievoorziening. 

Als we samen, met veel energie, de mouwen opstropen, krijgen we het voor elkaar. Politiek, gemeenten, marktpartijen, klanten en wij. Want alleen dan is energie in onze leefwereld straks net zo vanzelfsprekend als vandaag. Daarom is onze missie: samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. 

Zo krijg je
nieuwe energie

  • We verstevigen in 2023 ons elektriciteitsnet met meer dan 1300 kilometer kabels...
  • Bouwen 500 elektriciteitsstations om de energietransitie, de extra woningbouw en bedrijvigheid in ons gebied mogelijk maken…
  • En zorgen ervoor dat ruim twee miljoen zonnepanelen de opgewekte energie kunnen terugleveren aan het net.
  • Zo krijg je nieuwe energie!

Bekijk onze projecten 

 

Sociale en duurzame
bedrijfsvoering

Ons eigen handelen

Bij Stedin kijken we kritisch naar ons eigen handelen. Zo willen we steeds minder CO2 en fijnstof uitstoten, circulair met grondstoffen omgaan én iedereen gelijke kansen bieden. Zo staan we als bedrijf ook daadwerkelijk midden in de maatschappij.


Ons inkoopbeleid

We gebruiken grondstoffen die niet eindeloos beschikbaar zijn en stoten met ons wagenpark en netverliezen flink wat fijnstof uit. We willen daarom duurzaam inkopen en zijn selectief in onze aankopen en keuze van onze leveranciers en partners. 

Ons sponsorbeleid

We sponsoren we op bescheiden schaal activiteiten die passen bij ons bedrijf en ondersteunen maatschappelijke initiatieven die dicht bij onze waarden staan.