Verduurzamen is een goede manier om bij te dragen aan het milieu. Bovendien bespaart u daarna vaak op uw energiekosten. Bijvoorbeeld door goed te isoleren en zelf stroom op te wekken. Of door elektrisch te gaan rijden of koken. Wilt u geen of minder aardgas gebruiken? Er zijn duurzame alternatieven om te verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp.

Slim omgaan met energie
en verduurzamen

Zelf energie opwekken

Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf stroom op te wekken, op te slaan en te gebruiken. Zo kunt u flink besparen op uw energierekening én draagt u bij aan een beter milieu. U kunt stroom opwekken met zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook met een kleine windturbine. Maak overdag zoveel mogelijk gebruik van de stroom die u opwekt. Bijvoorbeeld door dan te wassen of uw elektrische auto op te laden. Zo helpt u om de druk op het energienet te verminderen.

Elektrisch rijden

De zuinigste manier van rijden is met een elektrische auto. Wanneer u hiervoor kiest, heeft u natuurlijk toegang nodig tot een laadpaal. Deze laadpaal kunt u aanvragen bij uw gemeente of bij een installateur. Heeft u een eigen laadpaal en zonnepanelen? Dan kunt u netbewust laden. U laadt dan overdag uw auto op met uw eigen opgewekte stroom. Dit is niet alleen voordelig, zo ontlast u ook nog eens het elektriciteitsnet!

Gebruik slim energie

Tijdens piekuren neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Beperk uw verbruik tijdens die uren (tussen 07.00-09.00 uur en 17.00-21.00 uur). Doe bijvoorbeeld aan zonwassen en zet de vaatwasser en wasmachine overdag aan als de zon schijnt of 's nachts als het waait. Zo gebruikt u energie direct op het moment dat het opgewekt wordt. En kunt u ook nog eens besparen op uw energiekosten. 

Inzicht in uw energieverbruik

Regelmatig inzicht in uw energieverbruik helpt u energie te besparen. Als u een slimme meter heeft, ontvangt u maandelijks een verbruiksoverzicht van uw energieleverancier. Uw energieverbruik op de voet volgen? Dat kan als u een energieverbruiksmanager aan de slimme meter koppelt. Afhankelijk van het type dat u kiest, kunt u zo zelfs real time uw energieverbruik bekijken.

Alternatieven
voor aardgas

Wilt u geen aardgas meer gebruiken? Dan kunt u kiezen voor een duurzaam alternatief om te koken en te verwarmen. 

Icoon van pan op kookplaat

Elektrisch koken

Elektrisch koken, zoals inductiekoken, is een alternatief voor de gaskookplaat. Houd er wel rekening mee dat u, als u overstapt op elektrisch koken, meer elektriciteit gaat gebruiken en uw aansluiting hiervoor geschikt moet zijn. Om te voorkomen dat de stoppen doorslaan, heeft u voor de meeste kookplaten een aangepaste of moderne meterkast nodig met een 3-fasen aansluiting (een zogenaamde krachtstroomaansluiting). Ook moet in de keuken dan een krachtstroomstopcontact geplaatst zijn voor de vijfpolige stekker van de kookplaat. De capaciteit van de aansluiting die u nu heeft, vindt u terug in Mijn Stedin. In ons stappenplan leest u hoe u uw aansluiting verzwaart

Duurzaam verwarmen

De overheid wil dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken in huizen en heeft alle gemeenten gevraagd om de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen te leiden. Voor de wijken die het eerst aan de beurt zijn (vóór 2030) bekijkt de gemeente samen met de netbeheerder, woningbouwvereniging, huurders en huiseigenaren welke alternatieven er voor aardgas zijn. Op dit moment zijn er drie veelgebruikte alternatieven: verwarmen met een warmtepomp (all-electric), een warmtenet en de duurzame gassen groen gas of waterstof.

Elektrische warmtepomp (all-electric)

Helemaal van het aardgas af kan met een volledig elektrische warmtepomp. U gebruikt dan elektriciteit in plaats van aardgas om te verwarmen. Een volledig elektrische warmtepomp is vooral geschikt voor woningen met redelijke tot goede isolatie.

Of u overstapt op een volledige elektrische warmtepomp bepaalt u zelf. Wel stellen gemeenten plannen op hoe woonwijken van het aardgas af gaan. In een deel van die wijken komt er een duurzaam warmtenet in plaats van een ‘all-electric’ oplossing met warmtepompen. Vraag bij uw gemeente na welke plannen er voor uw wijk zijn en op welke termijn. Het is zonde om nu een warmtepomp te kopen als u over een aantal jaar op een warmtenet wordt aangesloten.

Stapt u over op een volledig elektrische warmtepomp? Dan zijn soms wel aanpassingen nodig in de meterkast. Het verwarmen én het warme water uit de kraan en douche vraagt meer vermogen en vaak is daarvoor een 3x25A aansluiting nodig. Controleer bij een installateur welk type warmtepomp u nodig heeft, wat de situatie is in uw meterkast en of het nodig is om uw aansluiting te verzwaren.

Warmtenet of stadsverwarming

Een warmtenet heet ook wel stadsverwarming of blokverwarming en is te vergelijken met een grote cv-installatie. In de industrie, uit biomassa of via aardwarmte komt warmte vrij. Deze warmte, die anders verloren zou gaan, kan gebruikt worden om water tot een hoge temperatuur te verwarmen. Via een warmtecentrale wordt het warme water overgebracht op het warmtenet: een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt om zo huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. 

Een warmtenet is een collectieve oplossing. Aansluiten op een warmtenet kan alleen als er in uw buurt een net wordt aangelegd. Waarschijnlijk komen er vooral warmtenetten in wijken waar de huizen dicht op elkaar staan en er een bruikbare warmtebron in de buurt is. Dat moet omdat warmte een lokaal product is dat beperkt kan worden getransporteerd.

Groen gas of waterstof

Groen gas en waterstof zijn duurzame gassen die de CO2-uitstoot omlaag brengen.

Groen gas is gas uit biologische bronnen - zoals mest, gft en agrarische reststromen - dat opgewerkt wordt tot aardgaskwaliteit. Het werkt net als aardgas, en daardoor zijn er geen aanpassingen nodig aan een cv-ketel om het te gebruiken. 

Waterstofgas (H₂) kan verbrand worden in een speciale cv-ketel en op die manier huizen verwarmen. Waterstof kan relatief makkelijk door bestaande gasleidingen vervoerd worden. Als netbeheerder onderzoeken we hoe dit veilig en betrouwbaar kan, zie onze projecten waterstof.

Waterstof en groen gas zijn schaars. In de toekomst zal waterstof en groen gas vooral gebruikt worden in situaties waar weinig andere opties zijn. Bijvoorbeeld in buitengebieden en in historische binnensteden waar niet genoeg ruimte is of het type bebouwing zich niet leent voor warmtepompen en zonnepanelen.

Start met isoleren

Welk alternatief voor aardgas het ook wordt: goede isolatie is de basis van een duurzaam pand. Want als de warmte goed wordt vastgehouden, verbruikt u minder energie. Wilt u meer weten over isolatie en hoe u dit zelf kunt (laten) doen? Kijk dan bijvoorbeeld op de website van Milieu Centraal.

Kosten voor het aanpassen van uw aansluiting

Het kan zijn dat uw huidige elektriciteitsaansluiting verzwaard moet worden als u van het gas afgaat en meer stroom gaat verbruiken. Met onze rekenmodule berekent u eenvoudig de kosten voor een zwaardere aansluiting.
Heeft u uw gasaansluiting niet meer nodig? Dan kunnen wij deze voor u verwijderen. Na het verwijderen betaalt u geen netbeheerkosten meer voor uw gasaansluiting.

Impact op het elektriciteitsnet
spanningsproblemen

Duurzame keuzes hebben impact op het elektriciteitsnet. Er wordt steeds meer elektriciteit gebruikt en opgewekt. Het energienet is hier oorspronkelijk niet op gebouwd. Als er op een bepaald moment te veel elektriciteit gevraagd of teruggeleverd wordt, kunnen spanningsproblemen ontstaan. Knippert het licht, werkt apparatuur niet goed of leveren uw zonnepanelen niet altijd terug? Dan zijn er bij u in de buurt wellicht spanningsproblemen. 

Wat zijn spanningsproblemen

Gerelateerde onderwerpen

Aanmelden zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen? Loop uw vergoeding niet mis, meld uw zonnepanelen aan.


Aanmelden zonnepanelen
Elektrisch koken

Aansluiting verwijderen

Gaat u aardgasvrij wonen? Laat dan uw aansluiting verwijderen.

Aansluiting verwijderen

De slimme meter

Met de slimme meter ziet u nauwkeurig wat u teruglevert aan opgewekte energie.


Meer over de slimme meter

Slimme meter en
zonnepanelen

De energie die u teruglevert wordt verrekend met uw verbruik.

Wat is salderen