AANSLUITING
VERWIJDEREN


AARDGASVRIJ WONEN

Gaat u aardgasvrij wonen? Dan heeft u uw gasaansluiting niet meer nodig. Wij verwijderen dan de gasleiding. Heeft u uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting een bepaalde periode niet nodig bijvoorbeeld vanwege een verbouwing? Kies dan voor een tijdelijke afsluiting. Binnen 12 maanden maakt u de keuze om opnieuw aan te sluiten of definitief te verwijderen. Dit nieuwe beleid is samen met de andere netbeheerders vastgesteld.

WAt doet stedin
Voor u?

 • Informatie over de aansluiting(en) en de mogelijkheden
 • Verwijdering van de gas- en/of stroomaansluiting als u geen energie meer nodig heeft

De aansluiting verwijderen 
in 6 stappen

 • Vraag een offerte aan
 • Wij sturen een offerte
 • We maken een afspraak
 • Overeenkomst energieleverancier opzeggen
 • U doet de voorbereidingen die nodig zijn
 • Wij voeren de werkzaamheden uit
Vraag een offerte aan

Voor het definitief laten verwijderen van de gas- en/of elektriciteitsaansluiting vraagt u een offerte aan via de landelijke website www.mijnaansluiting.nl.


Let op: Als u niet de eigenaar van het pand/perceel bent, adviseren wij u uw aanpassing aan de aansluiting af te stemmen met de eigenaar. Dit om mogelijke problemen bij verhuizing te voorkomen.

Wij sturen een offerte

Binnen 10 dagen na uw aanvraag ontvangt u onze offerte. Als wij nog vragen hebben over uw aanvraag, nemen wij voor die tijd contact met u op. U kunt de offerte eenvoudig en snel betalen via onze beveiligde Stedin Klantportal.  Daarna ontvangt u onze opdrachtbevestiging.

We maken een afspraak

Wij nemen contact met u op om de definitieve uitvoeringsdatum met u te bespreken. U vindt deze datum ook altijd terug in het Stedin Klantportal

Overeenkomst energieleverancier opzeggen

U heeft voor de verwijderde energieaansluiting geen leveringscontract meer nodig met een energieleverancier. Zeg dit op nadat u onze opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Hiermee voorkomt u onnodige kosten voor energie. 

U doet de voorbereidingen die nodig zijn

Om de kabels/leidingen te verwijderen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals stelconplaten en beton), grind, beplanting en overige obstakels. Eventueel vervuilde grond moet u zelf verwijderen. U moet zelf eventueel niet-opneembare bestrating en sierbestrating na onze werkzaamheden terugplaatsen. 

Wij voeren de werkzaamheden uit

Op de afgesproken datum voeren wij de werkzaamheden uit.  Soms schakelen we hier een aannemer voor in.

WERKELIJKE KOSTEN

Voor het verwijderen van de gasaansluiting moet Stedin werk uitvoeren (zoals verwijderen leiding(en), gasmeter en gaskraan) en dat kost geld. Het verwijderen van een gasaansluiting in hoogbouw (meerdere woningen/panden  boven elkaar) is minder ingrijpend dan in laagbouw. In laagbouw moet de hele aansluitleiding verwijderd worden, meestal inclusief graafwerk. In onderstaande tabel vindt u de verschillende tarieven. Dit zijn normcalculaties¹, conform artikel 2.5.1.19 van de Tarievencode Gas. Deze zijn inclusief BTW en gebaseerd op de werkelijke kosten. De ACM ziet hierop toe.

TARIEVENOVERZICHT

De Tweede Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen om de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting te verdelen over de bewoner en de netbeheerder. Om een wettelijke basis voor deze (50/50) kostenverdeling te realiseren, is op 18 februari 2020 een amendement aangenomen. De Eerste Kamer moet dit nog goedkeuren en het moet verwerkt worden in een ministeriële regeling. Daarna moet ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) er nog een uitspraak over doen. Daarom is nu nog niet bekend wanneer deze kostenverdeling ingaat. Tot die tijd geldt ons huidige beleid.

 Werkzaamheden  Hoogbouw of laagbouw Tarief enkelvoudig
(excl. BTW)
Tarief enkelvoudig
(incl. BTW)
 
Tarief meervoudig
(excl. BTW)³
Tarief meervoudig
(incl BTW)³

 Verwijderen gasaansluiting²  Hoogbouw  € 140,00  € 169,40
 € 58,74
 € 71,08
 Verwijderen gasaansluiting²  Laagbouw  € 655,19
 € 792,78
 € 421,96
 € 510,57
 Tijdelijk afsluiten gas of elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw  € 78,40
 € 94,86
 n.v.t.
 n.v.t.
 Tijdelijk afsluiten gas en elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 114,41
 € 138,44
 n.v.t.
 n.v.t.
 Heraansluiten gas of elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 78,40
 € 94,86
 n.v.t.
 n.v.t.
 Heraansluiten gas en elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 117,61
 € 142,31
 n.v.t.
 n.v.t.

¹Op verzoek is een uitsplitsing van de kosten van de normcalculatie beschikbaar.

²De tarieven voor verwijderen gasaansluiting zijn voor aansluitleidingen t/m 25 meter. Afhankelijk van uw situatie kan er een vergunning van uw gemeente nodig zijn voor de graafwerkzaamheden. Raadpleeg uw gemeente voor de kosten.

³ VOORWAARDEN MEERVOUDIGE TARIEVEN
 • Minimaal drie aansluitingen 
 • Activiteiten vinden aaneengesloten plaats op één dag
 • De te verwijderen aansluitingen zijn aaneengesloten 
 • Eén contactpersoon waarmee planning wordt afgestemd en die ook zorgt dat er toegang is in de individuele woningen