AANSLUITING
VERWIJDEREN


AARDGASVRIJ WONEN

Gaat u aardgasvrij wonen? Dan heeft u uw gasaansluiting niet meer nodig. Wij verwijderen dan de gasleiding. Heeft u uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting een bepaalde periode niet nodig bijvoorbeeld vanwege een verbouwing? Kies dan voor een tijdelijke afsluiting. Binnen 12 maanden maakt u de keuze om opnieuw aan te sluiten of definitief te verwijderen. Dit nieuwe beleid is samen met de andere netbeheerders vastgesteld.

WERKELIJKE KOSTEN

Voor het verwijderen van de gasaansluiting moet Stedin werk uitvoeren (zoals verwijderen leiding(en), gasmeter en gaskraan) en dat kost geld. Het verwijderen van een gasaansluiting in hoogbouw (meerdere woningen/panden  boven elkaar) is minder ingrijpend dan in laagbouw. In laagbouw moet de hele aansluitleiding verwijderd worden, meestal inclusief graafwerk. In onderstaande tabel vindt u de verschillende tarieven. Dit zijn normcalculaties¹, conform artikel 2.5.1.19 van de Tarievencode Gas. Deze zijn inclusief BTW en gebaseerd op de werkelijke kosten. De ACM ziet hierop toe.

TIJDELIJK AFSLUITEN

Gaat u uw huis verbouwen en heeft u tijdelijk uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting niet nodig? Dan kunt u de aansluiting door Stedin laten ‘verzegelen’. Zo weet u zeker dat u veilig kunt werken. Tijdelijk afsluiten is geen permanente oplossing voor aardgasloze woningen. Bij een woning die van het aardgas af is, verwacht je geen aardgasvoerende leiding in de woning en in de grond. Dit kan voor een onduidelijke en onveilige situatie zorgen bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Binnen 12 maanden kiest u daarom voor heraansluiten of definitief verwijderen.

SAMEN VAN HET GAS AF LOONT

Afhankelijk van de warmteoplossing in uw wijk/woning gemeente, is de gasleiding op termijn niet meer nodig. Vanuit kostenoogpunt is het slim om dan samen met uw buren de gasleiding te laten verwijderen. Het graafwerk en verwijderen van de aansluitingen wordt dan gecombineerd. Al vanaf drie aansluitingen in aaneengesloten woningen die wij tegelijkertijd kunnen verwijderen, geldt een gereduceerd tarief per aansluiting. De tarieven (normcalculaties) vindt u in onderstaand overzicht.

TARIEVENOVERZICHT

 Werkzaamheden  Hoogbouw of laagbouw Tarief enkelvoudig
(excl. BTW)
Tarief enkelvoudig
(incl. BTW)
 
Tarief meervoudig
(excl. BTW)³
Tarief meervoudig
(incl BTW)³

 Verwijderen gasaansluiting²  Hoogbouw  € 76,27  € 92,29
 € 53,29
 € 61,48
 Verwijderen gasaansluiting²  Laagbouw  € 637,35
 € 771,20
 € 410,47
 € 496,66
 Tijdelijk afsluiten gas of elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw  € 76,27
 € 92,29
 n.v.t.
 n.v.t.
 Tijdelijk afsluiten gas en elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 114,41
 € 138,44
 n.v.t.
 n.v.t.
 Heraansluiten gas of elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 76,27
 € 92,29
 n.v.t.
 n.v.t.
 Heraansluiten gas en elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 114,41
 € 138,44
 n.v.t.
 n.v.t.

¹Op verzoek is een uitsplitsing van de kosten van de normcalculatie beschikbaar.

²De tarieven voor verwijderen gasaansluiting zijn voor aansluitleidingen t/m 25 meter. Afhankelijk van uw situatie kan er een vergunning van uw gemeente nodig zijn voor de graafwerkzaamheden. Raadpleeg uw gemeente voor de kosten.

³ VOORWAARDEN MEERVOUDIGE TARIEVEN
  • Minimaal drie aansluitingen 
  • Activiteiten vinden aaneengesloten plaats op één dag
  • De te verwijderen aansluitingen zijn aaneengesloten 
  • Eén contactpersoon waarmee planning wordt afgestemd en die ook zorgt dat er toegang is in de individuele woningen

De Tweede Kamer heeft op 12 maart jl. een motie aangenomen. De Tweede Kamer wil in meerderheid dat klanten die van het gas af gaan de helft van de kosten hiervan zelf betalen. De andere helft van de kosten zou dan in de netbeheertarieven verrekend mogen worden. De minister van Economische Zaken en Klimaat gaat nu bepalen hoe en wanneer de motie uitgevoerd wordt. Stedin en de andere netbeheerders wachten dit af.