U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Werkzaamheden tijdens coronavirus
Wij nemen voorzorgsmaatregelen bij onze werkzaamheden, zie ons nieuwsbericht

Aardgasvrij wonen

Gaat u aardgasvrij wonen? Als u kiest voor een warmtenet of warmtepomp heeft u uw gasaansluiting niet meer nodig. Wij verwijderen dan de gasaansluiting. 

Heeft u uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting een bepaalde periode niet nodig bijvoorbeeld vanwege een verbouwing? Kies dan voor een tijdelijke afsluiting. Binnen 12 maanden maakt u de keuze om opnieuw aan te sluiten of definitief te verwijderen. Dit nieuwe beleid is samen met de andere netbeheerders vastgesteld.

WAt doet stedin
Voor u?

 • Informatie over de aansluiting(en) en de mogelijkheden
 • Verwijdering van de gas- en/of stroomaansluiting als u geen energie meer nodig heeft

DE AANSLUITING VERWIJDEREN 
IN 6 STAPPEN

 1. Voor het definitief laten verwijderen van de gas- en/of elektriciteitsaansluiting vraagt u een offerte aan via de landelijke website www.mijnaansluiting.nl.


  Let op: Als u niet de eigenaar van het pand/perceel bent, adviseren wij u uw aanpassing aan de aansluiting af te stemmen met de eigenaar. Dit om mogelijke problemen bij verhuizing te voorkomen.

 2. Binnen 10 dagen na uw aanvraag ontvangt u onze offerte. Als wij nog vragen hebben over uw aanvraag, nemen wij voor die tijd contact met u op. U kunt de offerte eenvoudig en snel betalen via onze beveiligde Stedin Klantportal.  Daarna ontvangt u onze opdrachtbevestiging.

 3. Wij nemen contact met u op om de definitieve uitvoeringsdatum met u te bespreken. U vindt deze datum ook altijd terug in het Stedin Klantportal.

 4. U heeft voor de verwijderde energieaansluiting geen leveringscontract meer nodig met een energieleverancier. Zeg dit op nadat u onze opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Hiermee voorkomt u onnodige kosten voor energie.

 5. Om de kabels/leidingen te verwijderen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals stelconplaten en beton), grind, beplanting en overige obstakels. Eventueel vervuilde grond moet u zelf verwijderen. U moet zelf eventueel niet-opneembare bestrating en sierbestrating na onze werkzaamheden terugplaatsen.

 6. Op de afgesproken datum voeren wij de werkzaamheden uit.  Soms schakelen we hier een aannemer voor in.

Werkelijke kosten

Voor het verwijderen van de gasaansluiting moet Stedin werk uitvoeren (zoals verwijderen leiding(en), gasmeter en gaskraan) en dat kost geld. Het verwijderen van een gasaansluiting in hoogbouw (meerdere woningen/panden  boven elkaar) is minder ingrijpend dan in laagbouw. In laagbouw moet de hele aansluitleiding verwijderd worden, meestal inclusief graafwerk. In onderstaande tabel vindt u de verschillende tarieven. Dit zijn normcalculaties¹, conform artikel 2.5.1.19 van de Tarievencode Gas. Deze zijn inclusief BTW en gebaseerd op de werkelijke kosten. De ACM ziet hierop toe. Na het verwijderen van de gasaansluiting betaalt u geen maandelijkse kosten meer. Op www.stedin.net/tarieven leest u wat u daarmee bespaart.

Gasaansluiting verwijderen
vs duurzame gassen

We onderzoeken of we het gasnet een tweede leven kunnen geven. Mogelijk kunnen we dit hergebruiken voor toepassing van duurzame gassen, zoals waterstof. Dit is nog in de onderzoeksfase. De verwachting is dat dit niet voor 2030 als mogelijk alternatief voor aardgas gebruikt kan worden. Als alternatieve warmtebron zal het altijd onderdeel zijn van een wijkgerichte aanpak onder aansturing van een gemeente. En dus geen individuele oplossing. Daar waar een alternatieve warmteoplossing (zoals een warmtenet of warmtepomp) is gekozen, zal een duurzaam gas geen logische keuze meer zijn.

TARIEVENOVERZICHT

Let op! Er komt een nieuwe regeling waarmee de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting (tijdelijk) volledig worden vergoed. De minister wil deze kosten verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Zo komt er meer duidelijkheid over de verwijderkosten en worden voorlopers in de energietransitie gestimuleerd. Lees hierover ook het nieuwsbericht. De verwachte ingangsdatum is 1 maart 2021. Wilt u uw gasaansluiting kosteloos laten verwijderen? Vraag uw verwijdering dan aan als de nieuwe regeling van kracht is.

 Werkzaamheden  Hoogbouw of laagbouw Tarief enkelvoudig
(excl. BTW)
Tarief enkelvoudig
(incl. BTW)
 
Tarief meervoudig
(excl. BTW)³
Tarief meervoudig
(incl BTW)³

 Verwijderen gasaansluiting²  Hoogbouw  € 140,98  € 170,59
 € 59,15
 € 71,57
 Verwijderen gasaansluiting²  Laagbouw  € 659,78
 € 798,33
 € 424,91
 € 514,14
 Tijdelijk afsluiten gas of elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw  € 78,94
 € 95,52
 n.v.t.
 n.v.t.
 Tijdelijk afsluiten gas en elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 118,43
 € 143,30
 n.v.t.
 n.v.t.
 Heraansluiten gas of elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 78,94
 € 95,52
 n.v.t.
 n.v.t.
 Heraansluiten gas en elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 118,43
 € 143,30
 n.v.t.
 n.v.t.

¹Op verzoek is een uitsplitsing van de kosten van de normcalculatie beschikbaar.

²De tarieven voor verwijderen gasaansluiting zijn voor aansluitleidingen t/m 25 meter. Afhankelijk van uw situatie kan er een vergunning van uw gemeente nodig zijn voor de graafwerkzaamheden. Raadpleeg uw gemeente voor de kosten.

³ VOORWAARDEN MEERVOUDIGE TARIEVEN
 • Minimaal drie aansluitingen 
 • Activiteiten vinden aaneengesloten plaats op één dag
 • De te verwijderen aansluitingen zijn aaneengesloten 
 • Eén contactpersoon waarmee planning wordt afgestemd en die ook zorgt dat er toegang is in de individuele woningen