U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

0:02 / 1:00

Aanmelden zonnepanelen

Met zonnepanelen wekt u uw eigen energie op, verdient u met uw teruglevering en levert u een bijdrage aan een duurzamere wereld. U moet uw zonnepanelen hiervoor wel aanmelden. Alleen dan weet u zeker dat u een vergoeding krijgt voor uw geleverde energie en voorkomen we storingen.

Zonnepanelen aanmelden

Alleen vergoeding na
aanmelding zonnepanelen

Op een zonnige dag stroomt de opgewekte energie letterlijk binnen. Als niet alles meteen wordt gebruikt, gaat dit terug naar het energienet. En krijgt u hiervoor een vergoeding van de energieleverancier. Voorwaarde is dat uw zonnepanelen zijn aangemeld. Alleen dan krijgt u de juiste vergoeding. Registraties zijn ook belangrijk om storingen te voorkomen: Bij een storing schakelt uw omvormer uit en levert u geen energie meer terug. En dan krijgt u dus ook geen vergoeding.

Inzicht in zonnepanelen
voor juiste investering

Als wij weten waar zonnepanelen liggen, krijgen we inzicht in waar elektriciteit wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windparken zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Inzicht is nodig om het energienet tijdig te kunnen verzwaren of uitbreiden, zodat het vanzelfsprekend blijft om opgewekte energie terug te leveren. Daarnaast voorkomen we ook storingen aan het net als we op tijd investeringen in ons net kunnen doen. Het is ook belangrijk dat onze monteurs, bij werkzaamheden bij u thuis, weten dat u energie opwekt. Zo kunnen zij de juiste veiligheidsmaatregelen nemen.

Huisje
Netwerk

Hoe meld ik me aan?

Na het plaatsen van de zonnepanelen, is het aanmelden van de zonnepanelen verplicht. Dit vindt u ook terug in onze stappenplannen zelf energie opwekken en samen energie opwekken. U voert u via een persoonlijk account uw gegevens in op energieleveren.nl. Het gaat om het vermogen van zonnepanelen, merk en type van de omvormer en of sprake is van energieopslag. Deze informatie vindt u op uw factuur of in de handleiding van uw zonnepanelen. Ook geeft u wijzigingen of een uitbreiding op een later moment van uw opwekinstallaties eenvoudig door in uw account. Op energieleveren.nl vindt u de instructie en antwoord op veelgestelde vragen.

Checken, bijwerken en registreren

Heeft u in het verleden uw zonnepanelen al aangemeld? Uw eerdere registratie is dan overgenomen naar de vernieuwde website. Om uw gegevens te checken, maakt u een account aan. U zoekt de gegevens op van uw installatie via uw adres en koppelt vervolgens deze gegevens aan uw account. Uitbreidingen of wijzigingen van uw installatie kunt u zo makkelijk doorvoeren.
Heeft u zonnepanelen, maar zijn deze nog niet aangemeld? Registreer dan alsnog uw installatie voor een juiste terugleververgoeding.

Terugleveren en salderen

De zonnepanelen salderingsregeling houdt in dat de stroom die met zonnepanelen is opgewekt en teruggeleverd aan het net, wordt afgetrokken van uw eigen energieverbruik. Per 1 januari 2023 wordt deze regeling geleidelijk afgebouwd. Het voordeel op de energiebelastingen wordt dan elk jaar iets minder. Totdat dat voordeel in 2031 nul is. Dan geeft de energieleverancier een vergoeding van de teruggeleverde zonnestroom. Hiervoor is een slimme meter noodzakelijk. Na uw registratie bij energieleveren.nl krijgen wij hiervan bericht en controleren we of uw huidige meter geschikt is. Is uw meter niet geschikt, dan krijgt u bericht van ons en komen wij een slimme meter plaatsen. Lees meer hierover op de pagina Slimme meter en zonnepanelen.

Installateurs

Bent u installateur, woningcorporatie of projectontwikkelaar en wilt u namens klanten grote aantallen pv-installaties aanmelden? Vult u dan ons Excel-bestand in en stuur dit naar fm.StedinTeruglevering.kv@stedin.net. Wij verzorgen dan de bulk registratie voor u totdat u dit via een eigen account kunt doen.

REGELGEVING

Per 27 april 2019 moeten alle zonnepanelen en andere opwekinstallaties voldoen aan nieuwe Europese en landelijke eisen. Alleen als uw installatie daaraan voldoet, kunt u energie terugleveren aan het energienet. Laat uw zonnepanelen installeren door een erkende installateur. En zorg dat uw installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. U krijgt dan een certificaat bij de installatie waaruit blijkt dat die voldoet aan deze eisen. Meer informatie over de regelgeving leest u op de pagina met onze algemene voorwaarden.