0:02 / 1:00

Aanmelden zonnepanelen

Met zonnepanelen wekt u uw eigen energie op, verdient u met uw teruglevering en levert u een bijdrage aan een duurzamere wereld. U moet uw zonnepanelen hiervoor wel aanmelden. Zo hebben wij alle opwekkers in kaart en weten we waar we ons net moeten aanpassen zodat u zo veel als mogelijk kan blijven terugleveren. 

Zonnepanelen aanmelden

Voorkom storingen
met uw aanmelding

Op een zonnige dag stroomt de opgewekte energie letterlijk binnen. Als niet alles meteen wordt gebruikt, gaat dit terug naar het energienet. U krijgt hiervoor een vergoeding van uw energieleverancier. Voorwaarde is dat uw zonnepanelen zijn aangemeld. Alleen dan krijgt u de juiste vergoeding.

Registraties zijn ook belangrijk om storingen te voorkomen. Zo weten we op welke plekken stroom wordt teruggeleverd. Dit terugleveren zorgt voor meer drukte op het energienet. Soms is het dan nodig dat wij het elektriciteitsnet verzwaren of uitbreiden. Bij een storing schakelt uw omvormer uit en levert u geen energie meer terug. U krijgt dan ook geen vergoeding. Uw aanmelding draagt bij aan een betrouwbaar energienet. Zo kunt u energie blijven gebruiken en zo veel als mogelijk terugleveren.

Huisje
Netwerk

Hoe meld ik
me aan?

Na het plaatsen van de zonnepanelen, is het registeren van uw zonnepanelen verplicht. Dit vindt u ook terug in onze stappenplannen zelf energie opwekken en samen energie opwekken. U kunt uw zonnepanelen aanmelden door uw gegevens in te voeren op energieleveren.nl. Het gaat om uw adresgegevens, de laatste 6 tekens van uw meternummer, het vermogen van zonnepanelen, merk en type van de omvormer en of sprake is van energieopslag. Deze informatie vindt u in de documentatie van uw zonnepanelen en omvormer. Op energieleveren.nl vindt u ook de instructie en antwoord op veelgestelde vragen.

Checken, bijwerken en registreren

U kunt de gegevens van uw zonnepanelen raadplegen door in te loggen op energieleveren.nl. Houd uw postcode, huisnummer en de laatste 6 tekens van uw meternummer bij de hand. U heeft deze informatie nodig om uw gegevens te bekijken. Ook uitbreidingen of wijzigingen van uw installatie kunt u zo makkelijk doorvoeren. Heeft u zonnepanelen, maar zijn deze nog niet aangemeld? Registreer dan alsnog uw installatie voor een juiste terugleververgoeding. Bij een registratie of wijziging ontvangt u een bevestiging via de e-mail. U ontvangt ook een brief van Stedin waarin wij uw registratie bevestigen.

Terugleveren en salderen

De zonnepanelensalderingsregeling houdt in dat de stroom die met zonnepanelen is opgewekt en teruggeleverd aan het net, wordt afgetrokken van uw eigen energieverbruik. Er is een wetsvoorstel om deze salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 af te bouwen. Het voordeel op de energiebelastingen wordt dan elk jaar iets minder. Totdat dat voordeel uiteindelijk nul is. Dan geeft de energieleverancier een vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom. Hiervoor is een slimme meter noodzakelijk. Na uw registratie bij energieleveren.nl krijgen wij hiervan bericht en controleren we of uw huidige meter geschikt is. Is uw meter niet geschikt, dan krijgt u bericht van ons en komen wij een slimme meter plaatsen. Lees meer hierover op de pagina Slimme meter en zonnepanelen.

Installateurs

Bent u installateur, woningcorporatie of projectontwikkelaar en wilt u namens klanten grote aantallen pv-installaties aanmelden? Vul dan ons Excel-bestand in en stuur dit naar fm.StedinTeruglevering.kv@stedin.net. Wij verzorgen dan de bulkregistratie voor u totdat u dit via een eigen account kunt doen.

Regelgeving

Per 27 april 2019 moeten alle zonnepanelen en andere opwekinstallaties voldoen aan nieuwe Europese en landelijke eisen. Alleen als uw installatie daaraan voldoet, kunt u energie terugleveren aan het energienet. Laat uw zonnepanelen installeren door een erkende installateur. En zorg dat uw installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. Meer informatie over de regelgeving leest u op de pagina met onze algemene voorwaarden.