0:02 / 1:00

 Als u zonnepanelen, (thuis)batterijen of een andere opwek- of opslaginstallatie hebt laten plaatsen, kunt u energie opwekken of opslaan. Met zonnepanelen wekt u uw eigen energie op. Met een (thuis)batterij kunt u energie tijdelijk opslaan en op een later moment alsnog gebruiken. U moet uw zonnepanelen en/of (thuis)batterij hiervoor wel aanmelden. Dit is wettelijk verplicht. Zo weten we waar opwek- of opslaginstallaties elektriciteit kunnen afnemen of leveren aan het stroomnet.

Zonnepanelen of (thuis)batterijen aanmelden

Als we weten welke installaties u gebruikt, kunnen we ook inschatten of uitbreiding van het energienet nodig is. Op die manier houden we het stroomnet gezamenlijk stabiel en betrouwbaar. En kunt u uw opgewekte energie blijven gebruiken en terugleveren.

Gebruikt u niet alle opgewekte energie zelf? Dan kunt u in de meeste gevallen de resterende elektriciteit terugleveren aan het energienet. 

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windparken zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. In zogenaamde congestiegebieden kan de mogelijkheid van terugleveren voor zakelijke aansluitingen met een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) om die reden beperkt worden.

Voorkom storingen
met uw aanmelding

Op een zonnige dag stroomt de opgewekte energie letterlijk binnen. Als niet alles meteen wordt gebruikt en niet tijdelijk wordt opgeslagen in een (thuis)batterij, dan gaat dit terug naar het energienet.

Registraties zijn ook belangrijk om storingen te voorkomen, zoals uitval van de omvormer van de opwek- of opslaginstallatie. Zo weten we op welke plekken stroom wordt teruggeleverd. Dit terugleveren zorgt voor meer drukte op het energienet. Soms is het dan nodig dat wij het elektriciteitsnet verzwaren of uitbreiden. Als de spanning in het net te hoog wordt schakelt uw omvormer uit en levert u geen energie meer terug. U krijgt dan ook geen vergoeding. Uw aanmelding draagt bij aan een betrouwbaar energienet. Zo kunt u energie blijven gebruiken en zo veel als mogelijk terugleveren.

Huisje
Netwerk

Hoe meld ik me aan?

Direct na het plaatsen van de zonnepanelen, (thuis)batterij of andere installatie, is het registreren verplicht. Dit vindt u ook terug in onze stappenplannen zelf energie opwekken en samen energie opwekken. U kunt uw installatie type A (tot 1 MW) aanmelden door uw gegevens in te voeren op energieleveren.nl. Het gaat om uw adresgegevens, de laatste 6 tekens van uw meternummer, het vermogen van zonnepanelen, merk en type van de omvormer, de inbedrijfstellingsdatum en het vermogen (kilowatt) en de (capaciteit kilowattuur) van de (thuis)batterijen of andere elektriciteitsopslaginstallatie. Deze informatie vindt u in de documentatie van uw opwek- en opslaginstallatie. Op energieleveren.nl vindt u ook de instructie en antwoord op veelgestelde vragen.

Checken, bijwerken en registreren

U kunt de gegevens van uw installatie raadplegen door in te loggen op energieleveren.nl. Houd uw postcode, huisnummer en de laatste 6 tekens van uw meternummer bij de hand. U heeft deze informatie nodig om uw gegevens te bekijken. Ook uitbreidingen of wijzigingen van uw installatie kunt u zo makkelijk doorvoeren. Heeft u zonnepanelen of (thuis)batterijen, maar zijn deze nog niet aangemeld? Registreer dan alsnog uw installatie. Bij een registratie of wijziging ontvangt u een bevestiging via de e-mail. U ontvangt enige tijd later ook een brief van Stedin waarin wij uw registratie bevestigen.

Terugleveren en salderen

Wekt u meer stroom op dan dat u op dat moment verbruikt? Dan levert u stroom terug aan het net. U krijgt hiervoor een vergoeding van uw energieleverancier. Voorwaarde is dat uw installatie met zonnepanelen is aangemeld. Alleen dan krijgt u de juiste vergoeding. Dit gebeurt op basis van de salderingsregeling. Salderen is het verrekenen van de teruggeleverde stroom met de afgenomen stroom op de jaar- of eindnota.

Sommige energieleveranciers berekenen extra kosten aan huishoudens met zonnepanelen. Raadpleeg uw energieleverancier voor de eventuele kosten en vergoeding.

Slimme meter registreert uw opwek

De slimme meter registreert hoeveel energie u afneemt en/of teruglevert aan het net; dit in tegenstelling tot een traditionele meter. Hij meet dus nauwkeurig hoeveel energie u opwekt en registreert dit op aparte telwerken.

Na uw registratie bij energieleveren.nl krijgen wij hiervan bericht en controleren we of uw huidige meter geschikt is. Is uw meter niet geschikt, dan krijgt u bericht van ons en komen wij een slimme meter plaatsen.  

Installateurs

Bent u installateur, woningcorporatie of projectontwikkelaar, dan kunt u zelf namens klanten grote aantallen pv-installaties aanmelden via energieleveren.nl. Het aanmelden gebeurt via eHerkenning. Lukt dat niet? Vul dan ons Excel-bestand in en stuur dit naar fm.StedinTeruglevering.kv@stedin.net. Wij verzorgen dan de registratie.

Regelgeving

Per 27 april 2019 moeten alle zonnepanelen en andere opwekinstallaties voldoen aan nieuwe Europese en landelijke eisen. Alleen als uw installatie daaraan voldoet, mag deze gekoppeld worden aan het energienet. Laat uw zonnepanelen of andere installatie installeren door een erkende installateur. En zorg dat uw installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. Meer informatie over de regelgeving leest u op de pagina met onze algemene voorwaarden.