Algemene voorwaarden


Aansluiting en transport

Dit zijn de meest recente voorwaarden (2008 is de actuele versie):

Uitvoering werkzaamheden en diensten

Vanaf 1 maart 2014 zijn de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden en het verlenen van diensten gewijzigd. Dit zijn de meest recente voorwaarden:

 Energie opwekken of opslaan

Wilt u energie opwekken of opslaan? Dan heeft u een registratieplicht voor uw opwekinstallatie of elektriciteitsopslag-eenheid. Ook moet u voldoen aan technische eisen. 


Bekijk de eisen

Systeembeschermings- en herstelplan

Een langdurige stroomonderbreking veroorzaakt grote maatschappelijke schade. Daarom hebben we een systeembeschermings- en herstelplan voor elektriciteit opgesteld om bij (dreigende) omvangrijke storingen gecoördineerd en adequaat te handelen.

Bekijk het bescherm- en herstelplan