Genoeg te doen
Duurzame energie in goede banen leiden

Elke dag zie je het live om je heen: de overgang naar duurzame energie. Windparken, grootschalige zon-op-dak-projecten, zonneweides: er verschijnen er steeds meer. En deze sluiten we allemaal aan op ons elektriciteitsnet dat we hiervoor moeten aanpassen én tegelijkertijd stabiel houden. Een enorme uitdaging, die we met opgestroopte mouwen aanpakken.

Complexe energie-infrastructuur
toekomstklaar maken

Dat vraagt om vooruitdenken en samenwerken. We kijken voor de bouw van windparken en zonneweides naar de capaciteit op ons net. En denken mee over waar we parken het snelst kunnen aansluitenWe vernieuwen en passen de energie-infrastructuur aanMet zo min mogelijk ongemak voor de omgeving. Want we blijven doen wat we beloven: al die huishoudens, bedrijven en industrieën 24/7 storingvrij energie leveren. Het liefst duurzame energie.

Samen krijgen we dat voor elkaar. Door de mensen binnen ons bedrijf. Door slimme digitale oplossingen. En door samenwerkingen met gemeenten en projectontwikkelaars. Zo zien we tijdig waar er aanpassingen in het energienet nodig zijn. 

Zo bouwen we samen aan een energie-infrastructuur die klaar is voor de toekomst. Met hoge leveringszekerheid en tegen zo laag mogelijke kosten. Hoe groot de uitdagingen soms ook zijn. Dat fiksen, vinden we het mooiste wat er is.

Je nieuwe collega's
over het werk en de vele mogelijkheden

0:02 / 1:00
0:02 / 1:00
0:02 / 1:00

Uitvoering

Duurzame opwek in goede banen leiden
als technicus

Op steeds meer plekken wordt duurzame energie opgewekt. Van de grote zonneparken en de windmolens op zee, tot de zonnepanelen bij mensen op hun eigen dak. En dat is goed ook, want zonder duurzame energie halen we de klimaatdoelen in Nederland niet. Sterker nog, we moeten nog veel meer opwekken de komende jaren!

Dat vraagt veel van ons. En van ons net. Want er is niet overal genoeg capaciteit voor zo veel (extra) opwek. Dus pakken we ons net aan door onze kabels en aansluitingen te verzwaren. We bouwen stations verder uit. Of helemaal nieuw. En het aansluiten van de grote zonne- en windparken op onze stations? Doen wij ook! Je snapt het: genoeg te doen voor een technicus.

Je bouwt aan het energienet van de toekomst. En zorgt dat het net van nu blijft werken. Hoe groot de uitdaging ook is, je fixt het. De stroom must go on.

Engineering

Werken aan een duurzaam energienet
als engineer

Het energienet wordt complexer. In de komende 12 jaar neemt de opgewekte windenergie met factor 10 toe.Ook met het aantal zonneparken gaat het voor de wind. Al deze nieuwe parken sluiten we aan op het hoogspanningsnet en andere energiesystemen. 

Zon en wind zijn als energiebron echter niet voorspelbaar. En bij veel aanbod of vraag van energie, staat ons elektriciteitsnet onder druk. Piekmomenten dus, die we zo min mogelijk willen. Daarom onderzoeken we continu innovatieve oplossingen.

Jij bedenkt als engineer technische oplossingen om alle aansluitingen van duurzame energie mogelijk te maken. En gaat aan de slag met vraagstukken van klanten en projectontwikkelaars. Samen met je collegaonderzoek je de beste oplossingen. In dit werkveld vol verandering laten wij de spannendste economische regio op volle toeren doordraaien. Nu en in de toekomst. Doe je mee?

IT & Data

Een duurzaam energienet mogelijk maken
als IT'er

Het verduurzamen van de energievoorziening is een enorme uitdaging. Ook op het digitale vlak. De snelle groei van zonne- en windenergie vragen iets nieuws van ons energienet. Als IT’er bedenk, test, realiseer en beheer jij daar de oplossingen voor.

En we hebben nogal wat nodig. Digitale sensor- en meetsystemen, zodat we weten wat er in ons net gebeurt. Intensieve data-uitwisseling met klanten en koppelingen met weersystemen om zo de benodigde capaciteit van het net te voorspellen. En een exacte digitale kopie van ons huidige net. Hiermee bepalen we onze huidige capaciteit. En zien we mogelijke uitdagingen aankomen. Niet alleen die van morgen, maar ook van de komende (mili)seconde.

Datakwaliteit is dus heel belangrijk. De juiste keuzes maken op basis van die data nog veel meer. We gebruiken steeds meer beslismodellen, slimme algoritmes en artificial intelligence. Precies waar jij als IT’er mee aan de slag gaat. Jij snapt wat nodig is voor een robuuste, betaalbare, flexibele, wendbare en uitbreidbare architectuur. Bij ons werk je aan je eigen ontwikkeling én die van Stedin. Doe je mee?

Werk genoeg
in welk werkgebied je ook wilt werken

Finance

IT & Data

Staf & support

De grote uitdagingen
Jij gaat ermee aan de slag

Gasnet van de toekomst

Door het klimaatakkoord staat één ding vast: het gasnet zoals we dat nu kennen, gaat veranderen. Er komt steeds meer groen gas in het net. En we onderzoeken nu ook de mogelijkheden van waterstof. Genoeg te doen dus.

Elektrificatie

Bij Stedin zijn we nu al bezig met 2030. Dan rijdt vrijwel zeker iedereen in elektrische auto’s. Een snelweg vol ontwikkelingen met grote invloed op onze netten. Genoeg te doen dus.