Aardgasvrij is
de nieuwe norm

Per 1 juli 2018 verviel de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie).  Dit houdt in dat Stedin geen nieuwe gebouwen en panden na splitsing meer mag aansluiten op het aardgasnetwerk, mits er een Omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018.

In Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. Dit is nodig om de internationale klimaatafspraken te halen en bij te dragen aan een schone en veilige toekomst. Daarom heeft de overheid bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt.

De nieuwe wetgeving geldt voor kleinverbruik

Deze wijziging geldt voor nieuwbouwaansluitingen voor kleinverbruik, zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Dit zijn aansluitingen met een gasmeter tot en met G25 (een doorlaatwaarde tot en met 40 m³ per uur). De grootte van de gasmeter staat op de gasmeter vermeld. Deze aansluitingen kunt u niet langer aanvragen via mijnaansluiting.nl.


Alternatieven voor wonen en ondernemen zonder aardgas

Nieuwe woningen kunnen prima zonder aansluiting op het gasnet worden gebouwd. Een goed ge├»soleerde woning heeft geen gasketel meer nodig, maar kan op een andere manier worden verwarmd. Bijvoorbeeld met een warmtepomp (all-electric) of met collectieve warmtelevering. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Stichting Natuur & Milieu.

Eventuele uitzonderingen worden gemaakt door de gemeente

Alleen het college van burgemeester en wethouders mag bepalen dat er voor een bepaald perceel of een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt op de wetgeving en er wel een gasaansluiting mag komen. Hiervoor moeten dan goede redenen zijn. Als u vermoedt dat u voor zo'n uitzondering in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Geplande nieuwbouw alsnog zonder aardgas

Op dit moment wordt slechts 55% van alle nieuwbouw aardgasvrij of vrijwel aardgasvrij opgeleverd. Dat is niet zo gek: bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren. Alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei aanpassingen. Toch is in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.