Midden in de maatschappij staan
Wij doen het

We houden van alle uitdagingen die bij de energietransitie horen. Samen maken we de energiewereld een stukje schoner. Daarom kijken we ook kritisch naar onze eigen bedrijfsvoering. We doen er alles aan, ook vanuit onze maatschappelijke functie, om onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. En om iedereen gelijke kansen te geven.

Zo hebben wij een van de grootste bedrijfswagenparken van de Randstad: 1280 bestelauto’s, 600 personenauto’s en 220 private leaseauto's. Op dit moment is 65 % van de bedrijfsauto’s semi-elektrisch en 35% elektrisch. In 2025 willen we een volledig elektrisch wagenpark hebben. 

Ook met andere bedrijfsactiviteiten gaan we voor minder CO2 en fijnstof uitstoot. Zo gaan we onze diesel-aggregaten moderniseren en vaker met circulaire grondstoffen werken. We streven naar een reductie van 50% in 2030 ten opzichte van de huidige uitstoot. Ook gaan we waar mogelijk CO2 uitstoot compenseren.

Iedereen doet mee
Daar geloven wij in

We werken voor iedereen én werken met iedereen. We zijn een afspiegeling van de maatschappij. Wie je ook bent, wat je ook doet, bij ons ben je welkom. We waarderen je om wie je bent, om wat je kan en wat je ons brengt.

Positieve impact
Dat willen wij

Op deze manier willen we een positieve impact hebben op de inclusieve samenleving. Een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. We streven naar een medewerkersbestand die een reële afspiegeling is van onze maatschappij. Waarbij iedereen zich welkom én gelijk behandeld voelt. Ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, achtergrond, opleidingsniveau of beperking.

Genoeg te doen
Wij regelen het

De cijfers laten zien dat we er echt werk van maken:

  • Vanaf 2015 meer dan 300* zij-instromers omgeschoold tot slimme meter monteurs. 90% van deze groep was langdurig werkloos. 
  • In 2018 zijn 10 statushouders gestart met een voorschakel-traject. Dit biedt toegang tot de opleiding tot eerste monteur in de laag- en middenspanning. 
  • In 2020 willen we dat er 100 mensen met een arbeidsbeperking bij ons werken en dat er 30 statushouders via een leer-werk traject bij ons zijn gestart als (leerling)monteur.