Privacy Statement

Stedin Netbeheer B.V. (Stedin) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stedin houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft Stedin haar verwerkingen gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verwerken van persoonsgegevens

Stedin verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en in het bijzonder voor de volgende activiteiten:

  1. het uitbrengen van offertes, het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
  2. het voldoen aan wettelijk verplichtingen; 
  3. het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
  4. accountantscontroles;
  5. het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  6. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  7. ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoek.

Klikgedrag

Op de website van Stedin worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Stedin de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Stedin haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

De website van Stedin maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website (goed) te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:

  • Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken. 
  • Voor de communicatiekoppeling met Social Media. 

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Bekijk de lijst van cookies die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website raadpleegt en hun functionaliteit.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere sites

Op de website van Stedin zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Stedin draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Telefonisch contact

Telefonische gesprekken kunnen worden opgenomen en gebruikt ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden.

Beveiligen van persoonsgegevens

Stedin neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Stedin een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht om aan Stedin te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Stedin uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u Stedin verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Stedin laat u binnen vier weken weten in hoeverre Stedin aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Stedin een legitimatie aan u vragen. Stuur uw verzoek aan Stedin o.v.v. ‘privacy’ via het online contactformulier of schriftelijk naar:

Stedin Netbeheer B.V.
Afdeling Correspondentie
Postbusnummer 49
3000 AA Rotterdam

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze o.v.v. ‘privacy’ indienen via het online contactformulier of schriftelijk sturen naar:

Stedin Netbeheer B.V.
Afdeling Correspondentie
Postbusnummer 49
3000 AA Rotterdam.

Melden datalek 

Stedin houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via privacy@stedin.net. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Meer informatie 

Wijzigingen

Stedin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.