DE SLIMME METER
en mijn privacy

Stedin doet er alles aan om uw gegevens uit de slimme meter zo goed mogelijk te beschermen. In Nederland gelden strenge regels als het gaat om privacy en veiligheid. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Privacy- en Securityeisen van Netbeheer Nederland. Vanzelfsprekend volgt Stedin deze wet- en regelgeving. De meterstanden die wij uitlezen, worden goed beveiligd.

Uw meterstanden zijn zichtbaar voor u, uw netbeheerder en uw energieleverancier. Wij geven uw meterstanden door aan uw energieleverancier voor een juiste verrekening van uw verbruik. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld aan aanbieders van energieverbruiksmanagers.

BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

De beveiliging van de slimme meter is vergelijkbaar met die van internetbankieren. Het slimme-metersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). De meterstanden die voor de netbeheerder zichtbaar zijn, worden streng beveiligd. Netbeheerders zijn in overleg met diverse instanties zoals TNO, sectie Digital Security van Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerde beveiligingsbedrijven continu bezig uw gegevens optimaal te beveiligen. 

Alle slimme meters voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en hebben de netbeheerders uitgebreide maatregelen genomen om de netten en het dataverkeer met de nieuwste technologie te beveiligen. Op die manier kunnen onbevoegden niet bij uw gegevens.

VERSLEUTELD OPslaan

De slimme meter slaat maand-, dag-, uur- en kwartiermeterstanden op. Deze gegevens worden versleuteld in het geheugen van de slimme meter opgeslagen. De meter kan niet zomaar uitgelezen worden. Daarvoor zijn drie soorten unieke gegevens nodig:

 1. Het meternummer van de elektriciteitsmeter
 2. Het wachtwoord (authenticatie sleutel) om in de meter in te loggen
 3. De sleutel (encryptiesleutel) om de data die tussen ons uitleessysteem en de slimme meter wordt uitgewisseld te versleutelen en te ontsleutelen (leesbaar te maken).

BEVEILIGD NETWERK

Via een afgeschermd deel van het GPRS communicatienetwerk (VPN) of ons eigen CDMA-netwerk lezen wij de meters uit. Om toegang te krijgen tot het communicatienetwerk heeft elke meter ook weer een uniek wachtwoord, de Authenticatie Key.

De communicatie tussen de gasmeter en de elektriciteitsmeter wordt op dezelfde manier beveiligd als de communicatie tussen de elektriciteitsmeter en Stedin.

UNIEKE SLEUTEL

Iedere elektriciteitsmeter en gasmeter heeft een unieke sleutel, daarvoor zorgt onze beveiligingsserver, de crypto-server. Alleen deze server kent die de sleutel. Zelfs de medewerkers van Stedin hebben geen toegang tot deze sleutels.

De unieke sleutel wordt ieder jaar vernieuwd.

FEITEN EN MISVERSTANDEN OVER DE SLIMME METER

FEITEN

 • Alle slimme meters voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen, zodat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen.
 • De slimme meter is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen en hackers.
 • Uw meterstanden zijn alleen zichtbaar voor u, uw netbeheerder Stedin en uw energieleverancier.
 • Wij lezen de meterstanden uit van de voorgaande periode, dus niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.

MISVERSTANDEN

 • Wij zien niet hoeveel energie u op welk moment verbruikt. Wij kunnen dus niet zien wanneer u wel of niet thuis bent.
 • Ook weten wij niet welke apparaten u in huis heeft.
 • Wij kunnen geen relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.
   

GEBRUIK VAN MIJN METERSTANDEN

Uw meterstanden worden alleen gebruikt voor:

 • Uw jaarrekening en verbruiksoverzichten. Deze ontvangt u van uw energieleverancier.
 • Als u wisselt van energieleverancier of verhuist.
 • Het onderhoud van het energienet.

OPSLAAN VAN MIJN METERSTANDEN

De meterstanden van uw elektriciteits- en/of gasgebruik slaat de meter zelf lokaal op. De elektriciteitsmeter slaat de uurwaarden maximaal 10 dagen op, de dagstanden (om 00.00 uur) maximaal 40 dagen en de maandstanden maximaal 13 maanden.

Lees hier meer over in de specifieke handleiding van de slimme meter die bij u in de meterkast hangt. De meterstanden die wij zes keer per jaar uitlezen, bewaren wij maximaal tien dagen.

DE SLIMME METER UITLEZEN

Wilt u niet dat uw meterstanden automatisch doorgestuurd worden naar uw energieleverancier? Dan kunt u kosteloos het uitlezen van de slimme meter uitzetten. Dit kan pas wanneer de meter bij u thuis is geplaatst.

U moet dan jaarlijks zelf uw meterstanden doorgeven voor uw jaarafrekening, als u verhuist of als u overstapt naar een andere energieleverancier. Bovendien ontvangt u geen tweemaandelijks overzicht van uw energieverbruik. U kunt het automatisch doorsturen van uw meterstanden altijd weer aanzetten.

Automatisch doorsturen uit- of aanzetten