De slimme meter
en mijn privacy

Man in gesprek over zijn energieaansluiting

Bescherming
van uw gegevens

Stedin doet er alles aan om uw gegevens uit de slimme meter zo goed mogelijk te beschermen. In Nederland gelden strenge regels als het gaat om privacy en veiligheid. Deze zijn vastgelegd in de AVG, de Gedragscode Slim Netbeheer en in de Privacy- en Securityeisen van Netbeheer Nederland. Vanzelfsprekend volgt Stedin deze wet- en regelgeving.

 

Uw meterstanden zijn zichtbaar voor u, uw netbeheerder en uw energieleverancier. Wij geven uw meterstanden door aan uw energieleverancier voor een juiste verrekening van uw verbruik. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld aan aanbieders van energieverbruiksmanagers.

Beveiliging
van de slimme meter

De beveiliging van de slimme meter is vergelijkbaar met die van internetbankieren. Het slimme-metersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). De meterstanden die voor de netbeheerder zichtbaar zijn, worden streng beveiligd. Netbeheerders zijn in overleg met diverse instanties zoals TNO, sectie Digital Security van Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerde beveiligingsbedrijven continu bezig uw gegevens optimaal te beveiligen. 

Alle slimme meters voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en hebben de netbeheerders uitgebreide maatregelen genomen om de netten en het dataverkeer met de nieuwste technologie te beveiligen. Op die manier kunnen onbevoegden niet bij uw gegevens.

Versleuteld opslaan

De slimme meter slaat maand-, dag-, uur- en kwartiermeterstanden op. Deze gegevens worden versleuteld in het geheugen van de slimme meter opgeslagen. De meter kan niet zomaar uitgelezen worden. Daarvoor zijn drie soorten unieke gegevens nodig:

 1. Het meternummer van de elektriciteitsmeter
 2. Het wachtwoord (authenticatie sleutel) om in de meter in te loggen
 3. De sleutel (encryptiesleutel) om de data die tussen ons uitleessysteem en de slimme meter wordt uitgewisseld te versleutelen en te ontsleutelen.

Beveiligd netwerk

Via een afgeschermd deel van het GPRS communicatienetwerk (VPN) of ons eigen CDMA-netwerk lezen wij de meters uit. Om toegang te krijgen tot het communicatienetwerk heeft elke meter ook weer een uniek wachtwoord, de Authenticatie Key.

De communicatie tussen de gasmeter en de elektriciteitsmeter wordt op dezelfde manier beveiligd als de communicatie tussen de elektriciteitsmeter en Stedin.
Unieke sleutel

Iedere elektriciteitsmeter en gasmeter heeft een unieke sleutel, daarvoor zorgt onze beveiligingsserver, de crypto-server. Alleen deze server kent die de sleutel. Zelfs de medewerkers van Stedin hebben geen toegang tot deze sleutels.

De unieke sleutel wordt ieder jaar vernieuwd.
Feiten en misverstanden over de slimme meter

Feiten

 • Alle slimme meters voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen, zodat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen.
 • De slimme meter is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen en hackers.
 • Uw meterstanden zijn alleen zichtbaar voor u, uw netbeheerder Stedin en uw energieleverancier.
 • Wij lezen de meterstanden uit van de voorgaande periode, dus niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.
 • Per 1 oktober 2020 lezen wij de dagstanden uit en worden ze opgeslagen voor een periode van 24 maanden of over de periode sinds de start van uw leveringscontract als dit korter is dan 24 maanden.

Misverstanden

 • Wij zien niet hoeveel energie u op welk moment verbruikt. Wij kunnen dus niet zien wanneer u wel of niet thuis bent.
 • Ook weten wij niet welke apparaten u in huis heeft.
 • Wij kunnen geen relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.
   

Opslaan van
mijn meterstanden

De meterstanden van uw elektriciteits- en/of gasgebruik slaat de meter zelf lokaal op. De elektriciteitsmeter slaat de dagstanden (om 00.00 uur) maximaal 40 dagen op. Per 1 oktober 2020 zijn de netbeheerders verplicht om de dagstanden van uw slimme meter, 24 maanden op te slaan. Deze standen worden alleen opgeslagen, om u meer inzicht te geven in uw energieverbruik. De data kan niet worden ingezien door derden. Deze maatregel, die voortvloeit uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, is vastgelegd in de Elektriciteits- en Gaswet en in het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie. U kunt deze data opvragen bij uw energieleverancier. Hierover wordt u vanaf januari 2022 door uw energieleverancier geïnformeerd. Vanaf oktober 2022 is het overzicht compleet en kunt u uw verbruik van de afgelopen twee jaar inzien via uw energieleverancier. Deze data is alleen voor u inzichtelijk. Momenteel ontvangt u al maandelijks een verbruik,- en kostenoverzicht van uw leverancier, waarmee u uw eigen verbruik kunt monitoren.

De slimme meter uitlezen

Uw meterstanden worden uitgelezen volgens de wettelijke richtlijnen:

 • Uitlezen van uw dagstanden voor uw jaarrekening en verbruiksoverzichten. Deze ontvangt u van uw energieleverancier
 • Uitlezing wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist
 • Uitlezing wanneer het noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van de meter of van het energienet

Niemand heeft verder toegang tot uw gegevens, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit is geregeld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), de Gedragscode Slim Netbeheer en in de Privacy- en Securityeisen van Netbeheer Nederland. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken. Heeft u een vraag of een klacht over de Gedragscode Slim Netbeheer? Klik hier.

Wilt u niet dat uw meterstanden worden uitgelezen? Dan kunt u kosteloos het uitlezen van de slimme meter uitzetten. Dit kan pas wanneer de meter bij u thuis is geplaatst. U moet dan jaarlijks zelf uw meterstanden doorgeven voor uw jaarafrekening, als u verhuist of als u overstapt naar een andere energieleverancier. Bovendien ontvangt u geen maandelijks overzicht van uw energieverbruik. U kunt het automatisch doorsturen van uw meterstanden altijd weer aanzetten.

Automatisch doorsturen uit- of aanzetten