Bij Stedin zetten we alles op alles om de energietransitie te realiseren en bedrijven en gemeenten te helpen hun duurzame doelen te behalen. Tegelijkertijd loopt het elektriciteitsnet op dit moment op veel plekken tegen zijn grenzen aan en willen we overbelasting van het net voorkomen. Om toch zoveel mogelijk nieuwe energie te ontsluiten op het al volle net zijn slimme keuzes nodig. We zoeken daarin de samenwerking met u en ondersteunen u met de juiste informatie. Samen zorgen we voor zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie in Nederland. 

Balans in
vraag en aanbod van energie

Als netbeheerder willen we het grootschalig opwekken van duurzame energie mogelijk maken. Tegelijkertijd zorgt deze energietransitie voor de nodige uitdagingen in de netcapaciteit. Daarom stimuleren wij efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet waarin de opwek en het verbruik van energie goed zijn afgestemd. 

In een gezond energiesysteem gebruiken we duurzaam opgewekte energie, zoals wind- en zonne-energie, bij voorkeur lokaal. Zo verliezen we het minst energie. In zo’n ideale situatie zetten verbruikers zware machines, batterijen en laadpleinen bovendien pas aan als er veel aanbod is van duurzame energie.

Mix van zonne-energie en windenergie

Voor een goede werking van het energiesysteem is het belangrijk dat duurzame energie vanuit meerdere duurzame bronnen komt. In Nederland is een mix van zonne-energie en windenergie gunstig. Het waait hier namelijk vaak op momenten dat de zon niet schijnt. Op dit moment wordt er bij de keuze van een duurzame energiebron vaak voor zonne-energie gekozen. Dat is een uitdaging voor het elektriciteitsnet. Momenteel zorgt opwek van zonne-energie namelijk voor pieken in het aanbod op momenten dat er relatief weinig vraag naar elektriciteit is.

Grafische weergave voor het matchen van vraag en aanbod zonne-energie

Ruimtelijk vraagstuk

Nederland is behoorlijk vol gebouwd. Daarom is het vinden van een geschikte locatie voor zon- en windparken niet gemakkelijk. Praktisch gezien is de gebouwde omgeving het meest geschikt voor dergelijke projecten. Hier is de energie-infrastructuur vaak steviger aangelegd dan in landelijk gebied. Maar vaak is juist in de bebouwde kom veel weerstand tegen zon- en windparken. Bovendien ontbreekt het vaak simpelweg aan benodigde ruimte. Het samen optrekken van gemeenten, projectontwikkelaars en netbeheerders om de juiste locaties te vinden voor de grootschalige opwek van duurzame energie, is dan ook essentieel.

Vrouw stopt haar spaargeld in een spaarvarken

Subsidies en regelingen

Als bedrijf of (non-)profitinstelling kunt u een subsidie aanvragen voor het terugleveren van energie of voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind.

Stedin adviseur bespreekt met een klant de manieren om zelf energie op te wekken

Samen energie opwekken

Via een energiecoöperaties kan iedereen in een buurt deelnemen, dus ook diegenen voor wie eigen opwek niet mogelijk is.

Zonnepark in het water aangelegd

Zelf energie opwekken

Een groot aantal zonnepanelen op het dak van uw pand? Of als gemeente of energieleverancier nieuwe windmolens laten plaatsen in de openbare ruimte? We denken graag met u mee over de meest geschikte locaties.

Toets uw plannen

Heeft u plannen om op grootschalige wijze duurzame energie op te wekken? Dan is voldoende netcapaciteit een belangrijke voorwaarde om uw plannen te kunnen realiseren. Nu en in de toekomst. Daar heeft u ook zélf invloed op. Wij geven inzicht in wat u moet weten om uw plannen te kunnen realiseren.

Uitdagingen en oplossingen rond netcapaciteit

We breiden de netcapaciteit de komende jaren uit om alle nieuwe vraag naar energietransport mogelijk te maken. Daarbij gaat het om het aansluiten van bedrijven, woningen, laadpalen en de aansluitingen die nodig zijn voor de opwek van duurzame energie. 

Op korte termijn kan echter congestie op het elektriciteitsnet ontstaan door de toename van het aanbod van duurzaam opgewekte energie. Dat vraagt een andere manier van denken én werken waarbij we congestie ‘managen’ met bijvoorbeeld een flexoplossing. Sommige klanten kunnen bijvoorbeeld op (afgesproken) momenten meer of minder energie verbruiken of leveren. Dat levert ruimte op het elektriciteitsnet op voor anderen.

Lees meer over flexoplossingen

De Regionale Energie Strategieën (RES)

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Deze energiestrategieën beschrijven op welke plekken, wanneer, welke duurzame opwek zal worden ontwikkeld. Zo werken we aan het landelijke klimaatdoel om 35 TWh aan duurzame energie op land op te wekken in 2030. Stedin draagt hieraan actief bij.

Lees meer over RES 

Technische eisen
aan opwekinstallaties

De technische eisen waaraan opwekinstallaties moeten voldoen, zijn vastgelegd in Europese codes. U bent wettelijk verplicht om dit te kunnen aantonen als we hiernaar vragen.

Aftopping op 50 procent piekvermogen

De krapte op het energienet neemt toe. Daarom is het belangrijk dat nieuwe zonne-energieprojecten niet meer netcapaciteit verbruiken dan strikt noodzakelijk is. Daarom komen projecten groter dan 1.000 kilowatt (kW) door een wijziging in de SDE++ subsidie alleen in aanmerking voor subsidie als ze 50 procent van het vermogen ‘aftoppen’.
Dit ‘aftoppen’ betekent dat een nieuw gesubsidieerd zonnedak of zonnepark van 1.000 kW een aansluiting van maximaal 500 kW krijgt. Als de zonnepanelen hun maximale vermogen leveren, kan de eigenaar dus slechts de helft daarvan via het elektriciteitsnet verkopen. In Nederland komt de productie van zonnepanelen zelden in de buurt van het maximale vermogen, zelfs niet op een zonnige zomermiddag. 

De zonneladder

De maatschappij moet zo min mogelijk last hebben van zonne-energieprojecten, dat is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. De zonneladder beschrijft hoe een locatie van een zonne-energieproject bepaald moet worden. 

Gerelateerde onderwerpen

Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Beschikbare netcapaciteit

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Onze kaarten geven inzicht in de actuele netcapaciteit.

Bekijk beschikbare netcapaciteit

Realtime Interface (RTI) 

RTI maakt het mogelijk om de hoeveelheid teruggeleverde energie aan te passen aan de beschikbare capaciteit op het net.

Lees meer over RTI
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Flexibiliteitsdiensten

Klanten en marktpartijen kunnen met flexibel vermogen bijdragen aan het optimaal benutten van ons elektriciteitsnet. 

Lees meer over flexibiliteitsdiensten
Hoofdverdeelstation

Investeren in netcapaciteit

Voor het energiesysteem van de toekomst is een goed functionerend net nodig. Tot en met 2030 investeren we hierin zo’n €8 miljard. 

Bekijk ons investeringsplan