De overgang naar duurzame energie is in volle gang. Iedere dag komen er elektrische auto's bij, worden zonnepanelen geplaatst en maken gemeenten plannen om over te stappen naar duurzame alternatieven van aardgas. Als netbeheerder zorgen wij ervoor dat onze netten geschikt zijn voor deze nieuwe energie. Dat is soms een flinke uitdaging, want de snelle groei van bijvoorbeeld datacenters, windmolens en laadpleinen zorgt voor een enorme belasting op het net. Om deze uitdagingen aan te kunnen, werken we samen met partners en klanten, aan een planmatige transitie. 
Warmtepomp bij woonhuis

Warmtetransitie

Nederland gaat van het aardgas af. In 2050 gebruiken we in de gebouwde omgeving  duurzame alternatieven zoals waterstof, warmtenetten of warmtepompen. Samen met gemeenten, energiecollectieven en woningcorporaties werken we hard om dit te realiseren.

Laadplek voor elektrische auto's

Mobiliteitstransitie

Voor bedrijven in de transportsector en exploitanten van laadinfrastructuur is de mobiliteitstransitie het hart van de energietransitie. Maar ook voor bedrijven met een wagenpark die dit gaan elektrificeren is het cruciaal dat het net is voorbereid voor deze grotere vraag naar elektriciteit.

Tuinder loopt bij een kas

Flexibel energiesysteem

De energietransitie leidt tot grote toename in energiestromen. Om dit te kunnen faciliteren is het belangrijk om het net snel uit te breiden en het net beter te benutten. Door gebruik te maken van flexibiliteit (het op aansturen op- of afregelen van vermogen) maken we beter gebruik van de mogelijkheden van het net.

Zonnepark met op de achtergrond een woonwijk

Samen werk maken van een regionale energiestrategie

Waar en hoe kan het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt worden? En hoe kunnen wijken en gebouwen van het aardgas af? In een Regionale Energiestrategie (RES) onderzoekt en beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Vanuit Stedin werken we met de regio’s samen om de energie-infrastructuur goed in deze plannen mee te nemen.

Lees meer de regionale energiestrategieën

De energietransitie
op bedrijventerreinen

Door de maatregelen die nodig zijn om onze CO2-uitstoot te verminderen, verandert het energiesysteem. Ook op bedrijventerreinen zien we de energietransitie in een stroomversnelling raken. Lees meer over de veranderende energievraag op bedrijventerreinen en wat dit voor u betekent.

Gerelateerde onderwerpen

Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Beschikbare netcapaciteit

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Onze kaarten geven inzicht in de actuele netcapaciteit.

Bekijk beschikbare netcapaciteit
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Congestie

Als het elektriciteitsnet vol zit, hebben we congestie. Nieuwe aanvragen komen dan op een wachtlijst voor transportvermogen. 

Lees meer over congestie