Werkzaamheden voorbereiden
Richtlijnen, WIBON en CROW 500

Het is druk onder de grond. Met miljoenen kilometers aan kabels, leidingen en buizen is het belangrijk dat belanghebbenden zoals provincie, gemeente, netbeheerders en waterschappen op tijd weten dat u in de grond gaat werken. Het liefst al in de onderzoeks- en ontwerpfase van het project dat u uit gaat voeren. Zo kunnen we rekening houden met elkaars werk en met elkaars planningen.

Om u hierbij te helpen, hebben wij richtlijnen en adviesbladen opgesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden vlakbij onze gas- en elektriciteitsnetten. Deze vindt u onderaan deze pagina. U kunt die vooraf lezen en de richtlijnen in de onderzoeks- en ontwerpfase opnemen in de risicoanalyse en/of het maatregelenplan.

Voordelen van het toepassen van de richtlijnen en adviesbladen
Als u uw werk goed voorbereid, kunnen wij ons werk ook goed voorbereiden. Dat geeft de volgende voordelen:

 • Uw werk loopt niet uit doordat onze planningen op elkaar zijn afgestemd. Hiermee voorkomt u kosten die u niet had begroot.
 • Voor de omwonenden en onze klanten betekent dat straten minder lang opengebroken hoeven te zijn. Door elkaar vroegtijdig te betrekken kunnen we die ergernis voor omwonenden terugdringen.
 • Wanneer wij op tijd ons werk kunnen inplannen, kunnen we onvoorziene stroom- of gasonderbrekingen voorkomen. In het geval dat we voor het werk wel het elektra en/of gas moeten afsluiten, kunnen we onze klanten dit op tijd vertellen.
 • Enkele WIBON-adviesbladen helpen u de risico’s herkennen van graafwerkzaamheden vlakbij kabels en leidingen. Met als resultaat veiliger werken, een lager aantal graafschades en minder maatschappelijke overlast.

De WIBON-adviesbladen gelden voor heel Nederland
U vindt de adviesbladen ook op de website van NBNL. De WIBON-adviesbladen zijn een aanvulling op de landelijke richtlijnen en de CROW 500. Door deze adviesbladen te raadplegen kunt u graafschades voorkomen en waarschijnlijk tijd en geld besparen.

Vragen of opmerkingen stelt u aan onze KLIC-desk
Heeft u vragen over de inhoud van de WIBON–adviesbladen, mist u adviesbladen of heeft u opmerkingen over de inhoud van de bladen? Neem dan contact op met de KLIC-desk van Stedin via klicdesk@stedin.net.

Uw medewerkers voorbereiden met onze toolboxen

Wilt u dat wij uw medewerkers voorlichting geven over het werken vlakbij onze kabels en leidingen? Dat kan met onze algemene toolbox of met een toolbox die wij afstemmen op het werk dat u gaat doen.

Meer weten over deze toolboxen?

Toch schade gemaakt?

Bij lichte schade (mantelschade)

 • Bel 0800-9009

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting):

 • Zorg dat u zelf veilig bent
 • Zet het werk direct stop
 • Neem afstand van de beschadigde kabel of leiding
 • Bel 112 en daarna 0800-9009
 • Zet de schadelocatie af en houdt publiek op veilige afstand
 • Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen. Het gas kan bijvoorbeeld via het riool of een mantelbuis een woonhuis of een ander object bereiken
 • Bedien nooit afsluiters van de netbeheerder

Gratis kabel- of leidingreparatie
Wij repareren kabels en leidingen gratis onder de voorwaarden die staan in het document 'Uniforme aanwijzingen werken nabij ondergrondse kabels en leidingen'.

Meer informatie over graafschade vindt u bij het Kabel- en Leiding Overleg en Netbeheer Nederland.