Open data

Open data is digitale informatie die wij gratis beschikbaar stellen om bij te dragen aan het stimuleren van innovatie en het mogelijk maken van de energietransitie. Zo bieden wij gegevens aan over het standaard jaarverbruik in ons verzorgingsgebied, planningen voor de plaatsing van slimme meters én liggingsdata van zowel gasleidingen als elektriciteitskabels. Om deze verschillende data voor iedereen begrijpelijk te maken, hebben we de gegevens voorzien van een uitleg.

Gebruik van open data

Het gebruik van de open data van Stedin is gratis en geanonimiseerd. Vanuit privacy oogpunt maken we persoonsgegevens niet inzichtelijk. We gebruiken zo veel mogelijk originele data, bij voorkeur zonder bewerking of verrijking. U bent vrij om deze data voor eigen doeleinden te gebruiken. We hebben alle gegevens met zorg samengesteld, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is (zie disclaimer).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de open data van Stedin?

Neem contact met ons op

Liggingsdata kabels en leidingen

Onder liggingsdata verstaan wij de liggingsdata van ons LS-Net en de locatiegegevens van onze middenspanningsstations.

Stedin stelt deze data op twee verschillende manieren beschikbaar, direct via een online kaart of door een SHP-bestand in een kaartprogramma (bijvoorbeeld ArcGis) te importeren.

Liggingsdata kabels en leidingen

Gasvervangingsdata

Geeft inzicht in de kansen en risico’s voor verduurzaming in de gebouwde omgeving. Stedin stelt op twee verschillende manieren data beschikbaar over gasvervangingen in haar verzorgingsgebied. Deze informatie kan direct via een online kaart worden ingezien of door een SHP-bestand in een kaartprogramma (bijvoorbeeld ArcGis) te importeren.

Gasvervangingsdata

Verbruiksgegevens

We bieden verbruiksgegevens aan van alle kleinverbruikaansluitingen (KV) in ons verzorgingsgebied. Elk jaar stellen we de gegevens opnieuw samen met als peildatum 1 januari van dat jaar. De gegevens publiceren we in een CSV-formaat.

Download verbruiksgegevens

Opgesteld vermogen productie-installaties

Geeft inzicht in het totale vermogen van opgestelde zonnepanelen per gemeente. Deze cijfers helpen gemeenten om de groei van duurzame opwek te monitoren en eventuele trends te herkennen. Als bron van deze cijfers is gebruik gemaakt van het Productie Installatie Register (PIR). Dit is het register van netbeheerders waarin kleinverbruikers hun duurzame productie-installatie aanmelden.

Download PIR-data

Warmteconcessiegebieden

Geeft inzicht in de postcodes die de ACM heeft aangewezen als gebieden waar een warmtenet mag worden aangelegd. Dit betekent dat in deze gebieden mogelijk al een alternatief voor gas aanwezig is. Daarnaast zijn wij als netbeheerder in deze gebieden niet verplicht om gasaansluitingen aan te leggen.

De warmteconcessiegebieden kunnen direct via een online kaart worden ingezien of door een KML-bestand in een kaartprogramma (bijvoorbeeld Google Earth) te importeren.

Download warmteconcessiegebieden

Grootschalig aanbieden slimme meters

In 2015 startte de grootschalige aanbieding van slimme meters. Wij bieden tot en met 2020 al onze particuliere en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting een slimme meter aan.

Grootschalig aanbieden slimme meter