Open data

Open data is digitale informatie die beschikbaar is voor iedereen om hier gebruik van te maken. Zo bieden wij gegevens over het standaard jaarverbruik in ons verzorgingsgebied gratis aan. Om deze data voor iedereen begrijpelijk te maken, hebben we de gegevens voorzien van een uitleg.

Wat is het doel van Open data?

Door het beschikbaar stellen van deze gegevens willen wij bijdragen aan het stimuleren van innovatie en het faciliteren van de energietransitie: het beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen.

Gebruik van Open data

Het gebruik van Open data is gratis. U bent vrij om deze data te gebruiken. We hebben de gegevens met de grootste zorg samengesteld, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is. Leest u onze disclaimer goed door voordat u gebruik maakt van onze data.

Open data is geanonimiseerd. Uit het oogpunt van privacy maken we persoonsgegevens niet inzichtelijk. We gebruiken zo veel mogelijk originele data, bij voorkeur zónder bewerking of verrijking.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Open data van Stedin?
Neem dan contact met ons op via FM_Stedin_OpenData@stedin.net.

Liggingsdata kabels en leidingen

Stedin stelt op twee verschillende manieren data beschikbaar over de ligging van kabels en leidingen in ons verzorgingsgebied. Deze informatie is direct via een online kaart in te zien of door een SHP-bestand in een kaartprogramma (bijvoorbeeld ArcGis) te importeren.

Liggingsdata kabels en leidingen

Verbruiksgegevens

We bieden verbruiksgegevens aan van alle kleinverbruikaansluitingen (KV) in ons verzorgingsgebied. Elk jaar stellen we de gegevens opnieuw samen met als peildatum 1 januari van dat jaar. De gegevens publiceren we in een CSV-formaat.

Download verbruiksgegevens

Grootschalig aanbieden slimme meters

In 2015 startte de grootschalige aanbieding van slimme meters. Wij bieden tot en met 2020 al onze particuliere en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting een slimme meter aan.

Grootschalig aanbieden slimme meter

Wilt u Stedin helpen bij het verbeteren van de website?